KAMP: Leder Eli Gunhild By i Sykepleierforbundet går til motangrep mot NHO. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB Scanpix

Sykepleierforbundet boikotter lockouten

Forbundsleder Eli Gunhild By sier til VG at de mener NHOs lockout-varsel er ugyldig og ber de ansatte møte på jobb som vanlig tirsdag.

– Jeg kan bekrefte at vi mener NHOs lockoutvarsel til NSF er ugyldig. Det fyller ikke de formkrav som et lockoutvarsel skal følge etter loven, er den klare meldingen hun gir til Næringslivets Hovedorganisasjon.

Arbeidsministeren om lockouten: Dette er alvorlig

I tillegg til påstandene om formelle feil, sliter NHO med å vinne gjennomslag for nødvendigheten av bruken av et så dramatisk virkemiddel som lockout er.

Regjeringskilder sier til VG at lockouten har skapt stor irritasjon i regjeringen, fordi en lockout betyr at det i realiteten er regjeringen får konflikten i hendene, gjennom at de må vurdere å stanse den, fordi liv og helse vil være i spill.

– Kaos og krise

By sier til VG at det kan bli krise tirsdag morgen.

– Tirsdag morgen blir det kaos og krise, fordi våre sykepleiere fysisk blir blir utestengt fra å hjelpe pasienter som trenger hjelp. Da vil syke, mammaer med nyfødte, eldre og andre som trenger medisinsk hjelp, stå uten hjelp.

– Men fordi vi mener varselet er ugyldig har Riksmekleren fått melding om at sykepleierne som ikke er i streik vil møte på jobb som vanlig tirsdag morgen, sier hun.

les også

Sykepleier Oda rammes av lockout: Går opp 43.000 i lønn når kommunen overtar

Konflikten startet 25. oktober da 56 sykepleiere ble tatt ut i streik. Torsdag varslet NHO at de vil gå til lockout og utestenge samtlige 501 sykepleiere som er omfattet av overenskomsten med NHO. Lockouten vil tre i kraft tirsdag morgen og betyr at arbeidsgiverne ved over 60 institusjoner vil stenge sine sykepleiere uten fra jobben.

I en redegjørelse skriver hun at varselet eventuelt må sendes på nytt og «i henhold til gjeldende krav, dersom NHO ønsker å opprettholde dette».

– Dette føyer seg inn i rekken av hendelser i denne konflikten som dessverre forteller om en uprofesjonell motpart, sier By.

Forbundet viser til at hovedavtalen setter krav om at plassfratredelsen «entydig må angi hvilke ansatte som omfattes av den. NHO har derimot reservert seg i sitt lockout-varsel ved å si at avdelingsledere og andre ledere ikke er omfattet av varselet. Dermed legger NSF til grunn at lockoutvarselet ikke er gyldig, skriver hun.

– Brudd på taushetsplikten

Her er resten av meldingen fra forbundet:

«Det har skjedd mye rart i denne saken. Blant annet kjente NHO åpenbart ikke til at det som framkommer under mekling er taushetsbelagt og at det er forbundet med straffeansvar å melde om det som framkommer der. Det har en god grunn, nemlig at handlingsrommet til begge parter blir større hvis en kan komme med forslag fra begge sider for å komme med en løsning, uten at alle skisser skal legges ut i det offentlige rom.

les også

NHO truer med lockout mot sykepleiere

Når NHO Service og Handel da velger å gå ut med en pressemelding om forhold under meklingen, så er det et så klart brudd på taushetsplikten at det truer hele meklingsinstituttet. Vi har derfor skrevet brev til Riksmekleren og Arbeidsdepartementet om dette. At vi ikke kjente oss igjen i innholdet er en annen sak, men alle seriøse parter i norsk arbeidsliv er avhengig av at Riksmekleren som institusjon respekteres.

Lockoutvarselet som ble sendt fra NHO torsdag morgen ble også meldt å ha virkning fra mandag morgen, men dette var heller ikke riktig. Loven betyr at varselet om lockout ikke kunne ha virkning før tirsdag, da det skal gå fire hele dager regnet fra neste dag før den kan iverksettes.Men det fylte altså uansett ikke kravet til et varsel om plassfratredelse og lockout.

Vi har opplevd mye nytale i denne konflikten, blant annet når Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel på spørsmål fra mediene sier at lockout mot sykepleierne ikke er for å få lønnsnemnd, men at det handler om solidaritet og fellesskap. De får selv stå for sine kommunikasjonsmessige valg, men alle forstår at dette er en bestilling av tvungen lønnsnemnd.

Og NHO må forstå at det lyder svært hult for våre lavest lønnede sykepleiere at det å hindre de i å streike handler om «solidaritet». NHO Service og Handel har også brukt det at sju sykepleiere er ute i streik ved Godthaab som et påskudd for å melde lockout. Her snakker vi altså om en institusjon som har gått med millionunderskudd over flere år, og der sykepleiere under minstetariff i kommunen skal være de som velter hele lasset. Det står ikke til troende».

– Uproff motpart

Eli Gunhild By sier at de har blitt enige med alle andre arbeidsgiverorganisasjoner i årets forhandlinger, og at det ikke betyr at øvrige forhandlinger er plankekjøring. – Det er til tider tøffe forhandlinger og interessemotsetninger. Slik vil det være. Men når det gjelder NHO så blir det ekstra vanskelig for oss å manøvrere i dette landskapet når vi møter en så uprofesjonell og uforutsigbar motpart, sier Eli Gunhild By.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder