Dokumentar: På innsiden av det mørke nettet

Porno, dopsalg og et marked for leiemordere. På den mørke siden av internett finnes en verden hvor anonymitet legger forhold til rette for ekstreme krefter.

Vi blir med på den unge journalisten Yuval Orr på innsiden av miljøene som kjemper for at det mørke nettet skal forbli anonymt.