Nå blir det lettere å ha elbil i sameiet

En rekke nye regler for sameier trådde i kraft ved årsskiftet. Her er tre viktige endringer du kan få glede av.

Det finnes i dag omtrent 63.000 eiendommer som er seksjonert i ca. 500.000 seksjoner.