I HARDT VÆR: Utdanningsdirektør i Oslo, Astrid Søgnen (66). Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Søgnen nekter å gå som skolesjef

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) bekrefter at skolesjef Astrid Søgnen i Utdanningsetaten fikk tilbud om en annen stilling, men nektet å godta dette.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen bekrefter i dagens bystyremøte at utdanningsdirektør Astrid Søgnen, i et møte torsdag 6. september, fikk tilbud om en annen stilling i kommunen.

Tilbudet som ble fremsatt av kommunaldirektør Bente Fagerlid, ble fulgt opp i en samtale mellom byrådsleder Johansen og utdanningsdirektør Søgnen dagen etter, fredag den 7. september.

Søgnens advokat har ifølge byrådslederen svart at en slik løsning ikke er aktuell, og takket nei til videre samtaler om dette. Dette kom frem i et brev datert 20. september.

Hvis dialog ikke lar seg gjøre, må «kommunen vurdere hvilke alternativer man har», sier Johansen i dagens bystyremøte i Oslo rådhus.

Astrid Søgnen har gjennom 18 år vært en svært markant, men omstridt sjef for Utdanningsetaten, som er landets største kommunale etat.

– Uvanlig

– Jeg har nøye vurdert om det er riktig å gi denne informasjonen nå, sier Johansen under bystyremøtet.

Han utdyper at det er uvanlig å gå ut med opplysninger fra en dialog mellom kommune og ansatt.

– Men dette gjelder forholdet mellom kommunens øverste ledelse og ledelsen av en stor etat det er knyttet betydelig offentlig interesse til. Saken har i tillegg utspilt seg i offentligheten i stort omfang, sier han videre.

Johansen konkluderer derfor med at «allmennhetens rett til innsyn» veier tungt i denne saken.

Astrid Søgnen skriver kort i en sms til VG onsdag ettermiddag:

«Jeg er kjent med at byrådsleder har gitt opplysninger om mitt arbeidsforhold fra bystyrets talerstol. Jeg kommenterer ikke mitt arbeidsforhold.»

VG avslørte tirsdag hva som skjedde da varslingsrådet i Oslo kommune valgte å åpne gransking av 27 varsler mot avdelingsdirektør Ragnhild Røed i Utdanningsetaten (UDE) i 2016. Dokumentene viser blant annet at varslingsrådet aldri fikk se konklusjonen av granskingen, kun et redigert sammendrag der vesentlige deler av konklusjonen er utelatt.

les også

VG avslører: Over hundre varsler mot Astrid Søgnens underdirektør

– Oppsiktsvekkende

Avgjørelsen rundt taushetsplikt og byrådslederens åpenhet om Søgnen-samtalene vekker oppsikt i bystyresalen.

I spørretimen sier Morten Steenstrup (H), som selv er advokat:

– Det er oppsiktsvekkende at byrådslederen gir informasjon om fortrolige samtaler med medarbeidere i kommunen. Er det at saken har utspilt seg i full offentlighet som gjør at du nå kan bryte taushetsplikten om samtaler med en medarbeider?

– Da jeg inngikk i en diskusjon med en leder om å gå over til en annen stilling, så er det ikke taushetsbelagt, svarer Johansen.

Eirik Lae Solberg (H) lurer på om det medfører straffansvar å dele slike opplysninger fra en medarbeidersamtale med offentligheten.

– Jeg har vurdert om den orienteringen jeg ga nå kan være et brudd på taushetsplikten. Jeg har funnet at det ikke er taushetsbelagt å be en leder i kommunen gå over i en annen stilling, gjentar Johansen.

Søgnen fyller 67 år i november, men har etter kommunens regler anledning til å fortsette i stillingen til hun er 70 år.

Nytt varsel

De siste ukene har det stormet rundt Utdanningsetaten, etter at det ble sendt inn et anonymt varsel mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV). Hun har blant annet blitt beskyldt for trakassering.

Tirsdag kom det et nytt og tredje varsel mot Thorkildsen. Det nye varselet omhandler forholdet hennes til Utdanningsetaten og direktør Astrid Søgnen.

Varselet omhandler «påstand om brudd på taushetsplikt om innholdet i avholdte møter med utdannningsdirektøren og opplysninger i offentlig journal».

Varselet retter seg også mot Raymond Johansen selv, opplyser byrådslederen.

Varselet som omhandler Johansen skal dreie seg om eventuelt brudd på taushetsplikten ved det ble lekket opplysninger til offentligheten om at utdanningsdirektør Astrid Søgnen hadde fått beskjed om at hun måtte slutte i sin stilling.

les også

Slik prøvde skolesjef Søgnen å påvirke behandling av varsel mot sin egen underdirektør

– Jeg finner grunn til å gjenta det jeg tidligere har sagt: På generelt grunnlag over tid har det vært et vanskelig samarbeidsforhold med Utdanningsetaten. Når beslutninger er tatt, har jeg savnet samarbeidsvilje og lagarbeid, sier Inga Marte Thorkildsen selv under spørretimen.

Øystein Sundelin (H) lurer på hvorfor det er «vanskelig å finne eksempler på dette».

– Det er vanskelig å gå dypt ned i dette komplekset på nåværende tidspunkt. Jeg ber om forståelse for det. Også fordi noe av dette berøres av taushetsplikten, svarer Thorkildsen.

les også

Oslo-lærere med kraftig kritikk av Utdanningsetaten

Stolt av arbeidet

I spørretimen spør Espen Ophaug (V) om skolebyråden er «stolt av det arbeidet som er gjort over mange år – og som gjør skolene våre til landets beste?»

– Svaret er et entydig ja, sier Inga Marte Thorkildsen:

– Jeg er stolt av elevene, lærerne og resultatene. Men det er også områder vi må videreutvikle, som ytringsfrihet, tillitsbasert ledelse, stress og press. Og det er fortsatt altfor lav gjennomføring. Jeg har fortsatt høye ambisjoner.

Et borgerlig forslag om å granske skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) ble nedstemt i kontrollutvalget tirsdag. I byrådsmøtet onsdag vil Frp fremme et nytt forslag om en gransking av forholdet mellom skolebyråd Thorkildsen og Utdanningsetaten.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder