UTDANNER KUNSTNERE: Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) ligger idyllisk til på Grünerløkka ved Akerselva. Her utdannes blant annet dansere, skuespillere og operasangere. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Lærer suspendert av Kunsthøgskolen – undersøker sak om sextrakassering

Læreren ved Kunsthøgskolen (KHiO) som det er varslet om, er nå suspendert av høyskolen.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– En pedagog er nå suspendert. Reaksjonen ble bestemt i forrige uke, og saken tilhører varsel-komplekset som ble oversendt oss fra Kunnskapsdepartementet, sier rektor Jørn Mortensen ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) til VG.

Han sitter i en egen varslingsnemnd som er oppnevnt for å håndtere varslingssaken ved høyskolen.

– Suspensjonen er gjort på bakgrunn av informasjon som er kommet til KHiO, og som ikke knytter seg direkte til varslersaken vi fikk overlevert fra departementet, sier rektoren ved Kunsthøgskolen.

Saken utredes

Suspensjonen av den aktuelle pedagogen gjelder til saken er utredet, og til det er konkludert med en eventuell annen reaksjon.

– Hvorfor er ikke vedkommende suspendert tidligere?

– Jeg kan ikke kommentere konkrete personalsaker, men på generelt grunnlag si at det gjøres egne vurderinger i hver sak, og at reaksjonsgrad skal stå i forhold til sakens alvorlighetsgrad, svarer Mortensen.

VG har vært i kontakt med læreren. Han ønsker ikke å kommentere saken.

REKTOR: Jørn Mortensen er rektor ved KHiO, han sitter også i varslingsnemnda ved skolen. Foto: Kunsthøgskolen i Oslo

les også

Ansatt anklaget for seksuell trakassering på høyskole i årevis

En av de tidligere studentene som varslet om den nå suspenderte underviseren, opplyser til VG at hun ikke har blitt informert av KHiO om at mannen er blitt suspendert.

– Jeg fikk høre om dette av bekjente. Jeg synes det er bra at det skjer noe, og er spent på hvilke konsekvenser disse sakene kommer til å få, skriver hun i en melding til VG.

Rektoren ved Kunsthøgskolen ber på sin side om forståelse for at den aktuelle eks-studenten ikke er informert ettersom han ikke kjenner identiteten hennes.

les også

Kvinnelig varsler om Kunsthøgskolen: – Da jeg varslet hadde de visst om dette lenge

Departementet fikk før jul varsel om flere tilfeller av seksuell trakassering og krenkelser fra en lærer mot studenter ved høyskolen. Trakasseringen skal ifølge varselet ha pågått over flere år.

– Over lang tid

Deretter forfattet ekspedisjonssjef Toril Johansson i Kunnskapsdepartementet (KD) et brev om saken rettet til Kunsthøgskolen:

– Departementet har fått konkrete opplysninger om at det over lang tid har foregått seksuell trakassering. Opplysningene knytter seg til én og samme person, skrev Johansson.

Etter det VG kjenner til, er det denne pedagogen som nå er suspendert av høyskolen etter at mannen en tid har vært sykmeldt.

les også

Spesialutvalg skal granske varsler mot lærer på Kunsthøgskolen

I brevet, som er datert 22. desember, skrev KD også at ledelsen ved høyskolen bør vurdere både politianmeldelse og arbeidsrettslige skritt på grunn av sakens karakter.

Departementet innkalte høgskolen til et møte om varslersaken, og i oppfølgingen av det hurtiginnkalte møtet reagerte departementet på innhold i varselet om at det skal ha forekommet seksuell trakassering ved skolen i flere år – uten at ledelsen har håndtert tidligere varsling om dette «på en adekvat måte».

– Hvis det viser seg å være slik at tidligere varslinger ikke har ført til noen konsekvenser, endringer eller tiltak, så er det alvorlig, sa ekspedisjonssjef Johansson til VG.

STUDENT-TALSMANN: Sebastian Biong (21) studerer dans ved Kunsthøgskolen og er fungerende representant i studentrådet. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Student-talsmann

Fungerende representant i studentrådet ved KHiO, Sebastian Biong, ønsker ikke å uttale seg om den nylige suspensjonen av læreren. Men sier på generelt grunnlag:

– Jeg er tilfreds med at studentene er inkludert i den videre håndteringen av varslingssaken – i hvert fall i planen om videre håndtering. Det er også viktig at synes å være i ferd med å etablere seg en bedre kultur for varsling og håndtering av varsler om seksuell trakassering ved skolen, sier Biong til VG.

les også

Nytt varsel om seksuell trakassering på Kunsthøgskolen

Ekspedisjonssjef Johansson i KD ga Kunsthøgskolen frist til 12. januar med å komme opp med tiltak. På samme dato ble det klart at skolen opprettet en egen varslingsnemnd som både skal holde kontakt med varslerne, undersøke saken og vurdere konsekvenser.

Rektor Jørn Mortensen er opptatt av at behandlingen av varslingssaken ikke trekker for mye i langdrag.

– Det er vi veldig opptatt av både i gruppen som behandler varslene, men også på Kunsthøgskolen. Samtidig er det krevende å holde tempo i en sak som krever grundige undersøkelser – parallelt med at vi er opptatt av å sikre varslernes krav til anonymitet, sier Mortensen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder