Dette er endringene i nasjonalbudsjettet

Regjeringen øker oljepengebruken med 30 milliarder kroner og tar ut 7,8 milliarder kroner mer i økt utbytte. Samtidig kutter de i bistand for å finansiere flyktninger i Norge. Og kommunene reagerer sterkt.

Av 

Eirik Røsvik

Publisert:

Klokken 11 legger finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) frem endringene i revidert nasjonalbudsjett.

Regjeringen gjør en rekke endringer:

 • Øker oljepengebruken med nærmere 30 milliarder kroner.
 • Øker utbyttet fra statlige selskaper med 7,8 milliarder kroner.
 • Øker pengebruken på flyktninger med 5,8 milliarder kroner.

Regjeringen kutter også dagens momsfritak for elbiler. De vil isteden innføre en tilskuddsordning. Det er Elbilforeningen svært uenige i.

BÆRER TUNGT: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum legger frem revidert nasjonalbudsjett.

Kutt: 17,5 milliarder

I forslaget har regjeringen funnet kutt for til sammen 17,5 milliarder kroner.

Andre anslagsendringer har også bidratt til å bedre budsjettet. Samlet sett er oljepengebruken i 2022 anslått å være om lag 30 mrd. kroner
lavere enn slik det så ut før revidert nasjonalbudsjett, men fortsatt om lag 30 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i fjor høst, skriver Finansdepartementet i forslaget.

Budsjettet viser at det er en ekstraordinær økning i skattepenger inn på hele 14 milliarder kroner i 2022. Staten beholder 11,5 milliarder kroner og kommunene får 2,5 milliarder kroner.

MISFORNØYD: SVs Kari Elisabeth Kaski er finanspolitisk talsperson.

SV kritiserer kutt

Den første reaksjonen fra SV, regjeringens faste budsjettpartner, er ikke oppløftende:

– Dette budsjettet tar oss i feil retning. Vedums budsjett øker ulikhetene, kutter i velferd og kutter til klima. Det er ikke rart folk blir skuffet, skriver SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski i en epost til VG.

– Det kuttes i velferd, klimatiltak og de fattigste. Det blir dyrere å leve og det er ingenting nytt her som hjelper. Det kommer ikke nye tiltak for å ta ned ulikheten eller å hjelpe folk med økte utgifter. Vi burde fordele mye mer, gi folk flest mer penger. Vi burde øke skatten på de aller rikeste og styrke velferdsordninger som sosialhjelp og barnetrygd, legger hun til.

KOMMUNENE: Gunn Marit Helgesen er styreleder i KS, kommunesektorens organisasjon.

– Løftebrudd

Regjeringens forslag inneholder ingen kompensasjon for kommunenes store coronautgifter i første halvår.

– Et oppsiktsvekkende løftebrudd, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Regjeringen kutter også 11,5 milliarder kroner i rammetilskuddet til kommunene, altså pengene de får fra staten. Kommunene får likevel en vekst i sine budsjetter på mellom 1,8 og 2,3 milliarder kroner i frie midler.

Det kommer på grunn av økt skatteinngang og økte utbytter.

Regjeringen benytter lavere arbeidsledighet til å forklare et kutt til Nav på 264 millioner kroner, ved å redusere bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak og dermed behovet for personellressurser i Nav.

Regjeringen avvikler Eldreombudet som har som oppgave å tale de eldres sak. Ombudet er lokalisert i Ålesund. Det vekker kraftige reaksjoner.

Det foreslås å redusere bevilgningen til bostøtte med 800 mill. kroner som følge av oppdaterte anslag, høyere sysselsetting og endret sammensetning
av mottakere.

TIDLIGERE KS-TOPP: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) var tidligere styreleder i KS og kommunalminister. Bak ham er nåværende kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Kutter i bistand

Regjeringen omprioriterer 4 milliarder kroner fra bistand til flyktningtiltak i Norge. I tillegg så går 1,8 milliarder kroner av økningen i bistandsbudsjettet til flytninger i Norge.

Totalt sett blir 5,8 milliarder bistandsmilliarder brukt på flyktningtiltak i Norge.

Kirkens Nødhjelp, Redd Barna, Norsk Folkehjelp og KrF reagerer kraftig:

I en situasjon der Norge profiterer stort på krigen, er det ubegripelig at man i det hele tatt vurdere å kutte en eneste krone på hjelp til de fattigste, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp. 

Redd Barna kaller kuttet «komplett uforståelig», i en pressemelding, Norsk Folkehjelp kaller det «provoserende» og KrF «trist».

Kutter covid-poster

Når regjeringen nå ser slutten av pandemien, er også behovet for selvtester for covid-19 er nå mindre enn lagt til grunn. Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen med 1,8 milliarder kroner.
Også behovet for lønnstøtteordningen er lavere. Derfor vil regjeringen redusere bevilgningen med 3,3 milliarder kroner.

Kutt på samferdsel

Kuttene kommer også på samferdsel:

** Regjeringen vil redusere potten til riksveiinvesteringer med 130 mill. kroner. Dette vil innebære noe lavere aktivitet innenfor riksveiinvesteringene i løpet av året.

** Regjeringen kutter også - eller utsetter - utbetaling av 200 millioner kroner til planlegging av den nye flyplassen i Bodø. Forklaringen er at ESA ikke har godkjent dette statstilskuddet .

** Fornebubanen får et kutt på 250 millioner kroner i år. Forklaringen er dårligere fremdrift enn forutsatt.

** Endrede reisevaner for statsansatte gjør at regjeringen tar et kutt på 210 millioner kroner i anslaget.

Det nye satsingen på havforsking som NTNU og Sintef skulle i gang med, blir utsatt: Oppstart av Ocean Space Centre utsettes til senest 2025. Bevilgningen til formålet foreslås redusert med 405 mill. kroner.

Færre reiser med tog

Regjeringen vil bruke 300 millioner kroner ekstra på togselskapene fordi færre har reist med tog de siste årene under pandemien. I årene fremover vil antakelig antall reisende være lavere enn lagt til grunn i togselskapenes kalkyler da trafikkavtalene ble inngått, skriver regjeringen.

Også det statlige flyplass-selskapet Avinor trenger mer penger, mener regjeringen, som legger inn 250 millioner kroner i tilskudd til Avinor for å ta høyde for behov for økonomisk støtte til Avinor i andre kvartal 2022.

Publisert:

Mer om

Revidert nasjonalbudsjett

Støre-regjeringen

Politikk

Trygve Slagsvold Vedum

Jonas Gahr Støre

Flere artikler

 1. Reaksjoner på bistandsbudsjettet: - Norge blir den største mottakeren av norsk bistand

 2. Solberg angriper regjeringen for milliarder til bøndene: – Kan oppleves som urimelig

 3. Revidert budsjett: Varsler kutt i det nye regjeringskvartalet

 4. Revidert budsjett: Dette er lekkasjene

 5. Pluss content

  Nå må politikerne gjøre noe de slett ikke kan

Fra andre aviser

 1. SV tror på budsjettavtale uten oljemilliarder

  Bergens Tidende
 2. Regjeringen advarer seg selv mot høy pengebruk: – Vi skal ned

  Bergens Tidende
 3. Vil bruke 352 milliarder oljekroner

  Bergens Tidende
 4. Vil bruke 352 milliarder oljekroner

  Aftenposten
 5. SV om budsjettforhandlinger: Vil ikke øke oljepengebruken

  Aftenposten
 6. Under svartmalingen var det gull

  Aftenposten

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no