VENTEROM OG KORRIDOR: På denne tavlen midt i akuttmottaket på Ahus holder de oversikt over pasienter som venter på behandling, er på vei inn samt hvor mange som sitter i venterommet og ligger i korridorene. Denne mandagsettermiddagen er det helt fullt og erklært kritisk drift.

Fullt på akuttmottaket på Ahus: − En situasjon vi ikke ønsker å være i

NORDBYHAGEN (VG) Selv om pandemien har avtatt, fortsetter syke pasienter å strømme inn dørene. Ifølge en bekymringsmelding er det dager hvor ansatte sliter med å finne tid til å gå på do og å spise.

 • Jenny Lohne
 • Therese Ridar
 • Helge Mikalsen (foto)
Publisert:

Medisinsk divisjon ved Akershus universitetssykehus har økt med 19 senger i 2022, men kapasiteten er likevel sprengt. Det manifesterer seg i akuttmottaket, hvor det ligger flere pasienter i korridorene, og de ansatte må gjøre harde prioriteringer.

Mandag ettermiddag er ofte den travleste tiden. På en elektronisk tavle i gangen lyser det et altfor høyt antall pasienter i mottaket, mange av dem på venterommet eller på vei inn. Over 60 pasienter har kommet inn til mottaket denne ettermiddagen, og da har alarmen for kritisk drift gått for lengst.

May-Liss Hatleskog ser i retning tavlen. Hun er seksjonsleder for legene i akuttmottaket og vet at det høye antallet pasienter betyr mange timers hardt arbeid. Skulle det i tillegg komme inn noen veldig akutt syke som krever umiddelbar behandling, blir ventetiden for de mindre syke pasientene enda lengre.

– Dette blir en tøff vakt, sier hun.

Kritisk drift-alarmen utløser en rekke prosedyrer som tar sikte på å få fortgang i behandlingen og videresendingen av pasienter i mottaket. I tillegg samles relevant personell til et møte for å få til ytterligere fortgang.

Timevis i mottaket

For det er nettopp liggetiden i akuttmottaket som er altfor høy. Mottaket har satt seg som mål at den bør ligge på 3,5 timer i gjennomsnitt for at pasientene skal få optimal behandling og pleie. I stedet ligger den i juni på fem timer. Og nå kommer sommeren med ferieavvikling for de utslitte ansatte.

– Vi har fått mange henvendelser fra pasienter som gir uttrykk for frustrasjon og misnøye med at de må vente så lenge. Det opplever de ansatte som krevende, sier konstituert avdelingsleder Hanne Røtvold Farstad.

Ahus dekker et område på Østlandet med rundt 590.000 innbyggere – med en befolkning som blir stadig eldre og krever mer behandling.

– Pasientene som kommer i etterkant av pandemien har gjerne et mer sammensatt sykdomsbilde og er mer alvorlig syke. Det betyr at vi må gjøre mer i akuttmottaket. For å gi god behandling tar det tid. Det er også en presset situasjon innover i sykehuset, sier Hatleskog.

FULLT: May-Liss Hatleskog og Hanne Røtvold Farstad står i gangen i akuttmottaket når det er som fullest mandag ettermiddag.

Hun beskriver en økning i eldre pasienter med funksjonssvikt og delir, samt flere pasienter som kommer inn med ruslidelser og psykiatri.

Bekymringsmelding

Den pressede situasjonen og de mange pasientene som blir liggende i time etter time, har fått Norsk Sykepleierforbund og verneombudet til å sende en bekymringsmelding om driften. Den uttrykker fortvilelse over at den ekstraordinære covid-bemanningen gradvis avvikles og skisserer en hverdag hvor det skjer at pasienter blir liggende over et døgn i mottaket. I meldingen beskrives vakter hvor de ansatte ofte sliter med å finne tid til å ta toalett- og matpauser. Den pressede hverdagen gir seg utslag i at sykepleierne og legene ikke får fulgt opp pasientene slik de burde.

– Vi tar det som beskrives på alvor og ønsker å gjøre noe med det. Vi må videreføre og forsterke tiltak vi har satt i gang og vurdere nye grep på bakgrunnen av situasjonen og bekymringsmeldingen, sier divisjonsdirektør Erik Borge Skei.

– Vi har et høyere sykefravær enn vi ønsker og vi har hatt noen tilfeller av oppsigelser fordi de ansatte opplever at det er for belastende å jobbe her, sier Røtvold Farstad.

PRESSET: Divisjonsdirektør Erik Borge Skei er alvorstynget over situasjonen i akuttmottaket ved Ahus. De er fortsatt svært presset og opplever at mange pasienter tidvis blir liggende lenger enn de skal.

De sliter også med å rekruttere vikarer fordi det er så lav arbeidsledighet og etterspørsel etter kvalifiserte sykepleiere. Likevel, de har i denne omgangen med høyt press klart å unngå å beordre personell på jobb.

– Det skjer fordi våre ansatte strekker seg langt, sier tillitsvalgt for sykepleierne, Hanne-Lise Aune.

– Vi gjør alt vi kan, men vi har ikke lykkes i akuttmottaket. Vi er nødt til å jobbe beinhardt videre, men det er allerede gjort en formidabel innsats, sier Borge Skei.

– Dette er en sammensatt situasjon som ikke utelukkende kan løses med flere ansatte. En viktig flaskehals er flyten ut av akuttmottaket og videre innover på sykehuset, forklarer han videre.

Akuttmottaket på Akershus universitetssykehus i 2017.

Gir ikke opp

– Driftes akuttmottaket med for lav margin?

– Vi er i en situasjon vi ikke ønsker å være i med for lang oppholdstid i akuttmottaket. Blant flere tiltak oppbemanner vi ut over det vi har planlagt for å sikre at driften blir ivaretatt, sier Borge Skei.

– Er akuttmottaket rustet til å ta mot pasienter fra en større hendelse som en gasslekkasje eller en stor ulykke?

– Vi har god erfaring med å prioritere når det skjer noe ordentlig alvorlig. Vi rydder unna og andre ting blir nedprioritert, så det føler jeg meg trygg på at vi kan håndtere, sier seksjonsleder Hatleskog.

De midlertidige båsene i den ombyggede ambulansehallen rett utenfor mottaket, som VG tidligere har omtalt, er ikke revet ned selv om pandemien ikke lenger krever like mye isolering av pasienter. Enn så lenge står den tom og over sommeren skal det avgjøres om det er bruk for arealet videre.

– Vi har ikke gitt opp. Vi jobber videre og har troen på å få pasientflyten enda bedre til, sier Hatleskog.

Publisert:

Relaterte artikler

 1. Nesten ingen nye intensivsenger i Norge

  Kun ett helseforetak har etablert flere permanente intensivsenger etter at pandemien brøt ut.
 2. Slår alarm ved akuttmottaket på Ahus: – Vi står med ryggen mot veggen nå

  NORDBYHAGEN (VG) Ahus har opplevd enorm pågang de siste ukene og det har skjedd at pasienter har blitt liggende opp mot…

Mer om

Akershus universitetssykehus (Ahus)

Sykehus

Helse

Flere artikler

 1. Koronakommisjonen om for få intensivsykepleiere: - Svært alvorlig

 2. Maktkamp, intriger, milliardærer og trygd

 3. Far og sønn ble funnet døde i Kristiansand lørdag

 4. 2000 pasienter rammet av kommunal fastlegekollaps: – En varslet krise

 5. Coronasmitten stiger: Passert 50 dødsfall i uken

Fra andre aviser

 1. Rusinstitusjon mistet godkjenning etter flere bekymringsmeldinger

  Aftenposten
 2. Sendte bekymringsmelding om Englegård: Rådet pasienter til å velge andre behandlingssteder

  Aftenposten
 3. Statsforvalter i telefonnotat: Helfo ville sende bekymringsmelding

  Aftenposten
 4. Kort sagt, fredag 29. april

  Aftenposten
 5. Shabana Rehman (45) vet ikke om hun lever ut året

  Bergens Tidende
 6. Flyteknikerne før møtet: Håper på løsning i morgen

  Aftenposten

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no