KAN BLI KLAGEORGAN: Det er fortsatt uklart om barneombud Anne Lindboe får klagesaker om mobbing til behandling i sine lokaler, slik Djupedalutvalget foreslo for ett år siden. Foto: Vidar Ruud NTB scanpix

Ap-Giske mener regjeringen er en sinke mot mobbing

Ett år siden Djupedal-utvalget la frem 100 forslag

Regjeringen utsetter tiltakspakke til etter påske

Regjeringen har ennå ikke bestemt seg for om fylkesmennene eller Barneombudet blir klageinstans i mobbesaker.  Nå synes leder Trond Giske (Ap) i Utdanningskomiteen at de nye tiltakene mot mobbing drøyer unødvendig lenge.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Nøyaktig ett år etter at det regjeringsoppnevnte Djupedal-utvalget foreslo å gjøre Barneombudet til et nytt og mer kjent klageorgan i mobbesaker, har regjeringen ennå ikke konkludert.

Etter ett år med vurderinger har kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) etter det VG kjenner til, anbefalt overfor regjeringspartiene og støttepartiene at Fylkesmannen i hvert enkelt fylke rustes opp som klageorgan. Men en varslet konklusjon før påske, er utsatt til etter påske. Regjeringen har ikke konkludert, får VG opplyst i Kunnskapsdepartementet.

Les også: Har ventet lenge nok på mobbetiltak

Leder Trond Giske i Stortingets utdanningskomité synes ikke regjeringen kan vente lenger. Han minner om at regjeringen først satt i to år mens den ventet på Djupedal-utvalget sine forslag. Deretter har det nå gått ett år i dag siden forslagene fra det regjeringsoppnevnte utvalget forelå. Og etter at regjeringen har bestemt seg, vil det ventelig gå minst ett til to år før tiltakene mot mobbing kan settes ut i livet.

– Ett år er utrolig lang tid å bruke på å behandle så tydelige forslag som det Djupedal-utvalget kom med. Dette er et svik mot de tusenvis av barn og unge i dette landet som gruer seg til å gå på skolen på grunn av mobbing, sier Trond Giske til VG.

Han er selv tidligere utdanningsminister og mangeårig regjeringsmjedlem.

– Ingen regjeringer kan si de har gjort nok mot mobbing. Men nå er det fullstendig stillstand. Vår tålmodighet er slutt, sier Giske til VG.

Les også: Lovet bedre klageorgan i mobbesaker

Status for Kunnskapsdepartementets behandling av mobbetiltakene er at de har vært gjenstand for en såkalt internhøring i regjeringspartiene og støttepartiene.

Lest denne? Odins mamma støtter mektig mobbeombud

KNIPSET SJEFEN: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) (til venstre) tar bilde av en begeistret statsminister Erna Solberg (H) på Marienlyst skole sammen med 12 ulike organisasjoner hvor de signerte nytt "Partnerskap mot mobbing" i januar. Til høyre: skolebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl og leder Kristoffer Hansen i Elevorganisasjonen. Foto: Berit Roald NTB scanpix

Departementet understreker at alt ennå ikke er konkludert og besluttet. Men i sine foreløpige anbefalinger går politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet i utgangspunktet inn for følgende punkter, ifølge kilder som kjenner anbefalingene.

** Fylkesmannen blir fortsatt klageinstans, men det gjøres betydelige endringer i rollen klageorganet skal ha for å ivareta et utadrettet arbeid mot målgruppene - barn, unge og foreldre.

** Barneombudet får en forsterket rolle som pådriver i kampen mot mobbing, som vaktbikkje overfor lokale og nasjonale myndigheter og i håndtering av enkeltsaker.

** Kunnskapsdepartementet foreslår også å erstatte dagens vedtaksplikt og plikt til å handle for skolene i mobbesaker - med en lovregel der skolene får en mer rendyrket aktivitetsplikt som gir skolene enda større forpliktelser til å gripe inn og håndtere mobbesaker.

** Departementet vil også sikre seg anledning til å kunne bøtelegge skoleeiere, altså kommuner og fylkeskommuner som beviselig ikke følger opp og følger den nye aktivitetsplikten i mobbesaker.

Røe Isaksen: Ikke bestemt oss

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen understreker i en epost til VG at han ennå ikke har bestemt seg.

– Vi har ikke bestemt oss om dette. Barneombudet er kjent, og det er viktig. Samtidig skal Barneombudet være barnas advokat, men hvis de blir klageinstans betyr det også at de må si nei. Det advarer også for eksempel lærerorganisasjonene mot, skriver Røe Isaksen til VG.

Han mener det er feil at det har vært fullstendig stillstand i regjeringens tiltak mot mobbing i ventetiden på to år før Djupedalutvalget leverte innstilling og i året som har gått deretter.

– Hva vil du si til mobbeofre som må vente så lenge på alle disse tiltakene?

– Vi venter ikke på Djupedal før vi setter i gang tiltak. Allerede nå har vi varslet en satsing på skolering om mobbing i skolen, vi har bevilget penger til mobbeombud i flere fylker og vi hatt en massiv satsing på skolehelsetjenesten og helsesøstre. Jeg har møtt veldig mange mobbeofre og pårørende. De er utålmodige, og det er jeg også. Men det er også veldig opptatt av at det skal bli en skikkelig endring som står seg over tid, og virkelig kan hjelpe ofrene, svarer Røe Isaksen.

Samleoversikt: VGs saker om mobbing

Omstridt å beholde dagens klageorgan

Utdanningspolitiker Anders Tyvand (KrF) er svært sparsommelig med kommentarer til det som er kommet ut om kunnskapsministerens tiltakspakke mot mobbing. Han sier imidlertid følgende med forbehold om at VGs opplysninger er korrekte:

SKOLEPOLITIKER: Stortingsrepresentant Anders Tyvand fra Kristelig Folkeparti. Foto: Ned Alley NTB scanpix

– Det er ikke til å komme forbi at Fylkesmannen ikke akkurat er et kjent offentlig organ som barn og unge identifiserer seg med. Derfor vil det være viktig at et eventuelt styrket ansvar som klageorgan blir mye mer utdadrettet enn i dag, sier stortingsrepresentant Tyvand til VG.

Han er i likhet med Trond Giske utålmodig med sikte på å komme i gang med tiltakene mot mobbing.

– Jeg er - som mange andre - utålmodig etter å få på plass tiltak mot mobbing, og jeg har flere ganger etterlyst oppfølgingen av Djupedal-rapporten. Men jeg håper og tror at departementet har brukt tiden på å jobbe grundig med tematikken, og det trengs, sier Tyvand.

Kunnskapsminister Røe Isaksen mener Trond Giske forsøker å skåre politisk mynt på at det har tatt ett år siden Djupedal-utvalget leverte sine forslag.

– I typisk Trond Giske-stil forsøker han å lage politisk spill om en sak hvor vi burde prøve å bli enige. Jeg håper vi får bred, tverrpolitisk støtte til en ny anti-mobbepolitikk, skriver Røe Isaksen i sin epost til VG.

Han minner om at han flere ganger har skrytt av Kristin Halvorsen fordi hun satte ned Djupedal-utvalget.

– Men det skjedde altså de helt siste månedene etter at de rødgrønne hadde sittet i regjering i åtte år. At mobbetallene var veldig høye var ikke ukjent før det, for å si det forsiktig. Vi har jobbet så raskt vi kan med dette, nettopp fordi det er så viktig. Jeg ba også utvalget om å levere tidligere enn de rødgrønne hadde planlagt. Samtidig er det viktig at alle blir hørt, også pårørende og elever, og at forslagene er godt gjennomarbeidet, ifølge skolestatsråden.

Bøtelegging

Utdanningspolitisk talsperson Bente Thorsen i Fremskrittspartiet ønsker ikke å uttale seg om saken før tiltakspakken legges frem - etter påske.

Leder Trond Giske (Ap) i Utdanningskomitéen fikk senest torsdag behandlet et forslag fra Ap i fagkomitéen der det blant annet foreslås at klagebehandling av mobbesaker flyttes fra fylkesmannen til Barneombudet eller et uavhengig mobbeombud.

Giske og Ap mener et styrket barneombud skal kunne iverksette nødvendige sanksjoner som bøtelegging overfor skoler som over tid ikke tar mobbeproblematikk på alvor, i tråd med anbefalingene fra Djupedal-utvalget.

– Det er feil kurs hvis fylkesmennene fortsatt gis ansvar som klageorgan i mobbesaker. Manges opplevelse nå er at Fylkesmannen er for tett på skoleeiere og skoler lokalt. Barneombudet ville fått et overordnet, sentralt ansvar som klageinstans med utgangspunkt i barnets beste, sier Giske til VG.

Røe Isaksen mener også Giskes forslag ville ha tatt lang tid å få gjennomført - dersom de fikk flertall.

– AP har levert noen forslag til Stortinget etter jul. Det er bra, men også de forslagene måtte ha blitt jobbet med og sendt på offentlig høring. Det er rett og slett ikke riktig at det ville gått raskere om Ap hadde fått gjennomslag, kontrer kunnskapsministeren.

Elevleder Hansen: – Jeg er skuffet

Leder Kristoffer Hansen i Elevorganisasjonen er heller ikke fornøyd dersom regjeringen bestemmer seg endelig for å beholde dagens modell med landets 18 fylkesmannembeter som klageinstanser i mobbesaker.

– Jeg er skuffet dersom det medfører riktighet. Jeg hadde ikke forventet at det blir utgangen av denne saken. Dersom det blir slik at Barneombudet også skal styrkes for å være en slags vaktbikkje og behandle enkeltsaker, må det bety at Barneombudet får tilført økte ressurser, understreker Hansen, som i januar i år skrev under på et nytt partnerskap mot mobbing sammen med statsminister Erna Solberg, Utdanningsforbundet og en rekke andre partnere.

Barneombudet vil vente med å uttale seg til tiltakspakken mot mobbing er fremlagt, ifølge kommunikasjonssjef Tone Foss Aspevoll.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder