PLAGER PARTIFELLEN: Førstekandidat fra Hedmark Høyre og Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise mener Barneombudet og ikke fylkesmennene bør være klageinstans i mobbesaker. Foto: Håkon Mosvold Larsen NTB scanpix

Røe Isaksen plages av vennene: Mangelfulle mobbetiltak

Regjeringens mest synlige tiltak mot mobbing hittil, er en nettside. Nå reagerer vennene i KrF, Venstre og Unge Høyre på manglende mobbe-grep.

 • Frank Ertesvåg

Artikkelen er over tre år gammel

Selv kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens partifelle og med-deltager i Høyres programkomité, Kristian Tonning Riise, er på kollisjonskurs med skolestatsråden i hans politikk mot mobbing.

Flere VG har snakket med, peker på Utdanningsdirektoratets enkle nettside mot mobbing som et av få synlige tiltak etter at denne regjeringen tok sete for over tre år siden.

Historisk: Rektor og kommune dømt etter mobbing

– Bør revurdere klageinstans

Riise, som også leder Unge Høyre, mener skolestatsråden begår en bommert når han fortsatt vil at landets fylkesmenn skal være klage- og sanksjonsinstans i mobbesaker.

– Forslaget om at Barneombudet skal få denne funksjonen, er så godt at Torbjørn Røe Isaksen bør revurdere dette, sier Riise til VG.

For ett år siden: Har ventet lenge nok på regjeringens mobbetiltak

Han mener det uavhengige Barneombudet med sin barnekompetanse, kunnskap om mobbing og synlighet for barn og unge, vil være langt mer egnet enn fylkesmennene, som Røe Isaksen og regjeringen går inn for.

FÅR PES: Torbjørn Røe Isaksen (H) er kunnskapsminister og regjeringens ansvarlige statsråd for tiltak mot mobbing i skolen. Foto: Frode Hansen VG

Tidligere har både det regjeringsoppnevnte Djupedal-utvalget og Barneombudet selv vært krystallklare om at barnas eget ombud bør rustes opp og gis ansvaret som barn og unges klage- og sanksjonerings-organ i mobbesaker.

Dette skulle blant annet innebære at barnas ombud både ble et sentralt mobbeombud og et organ som kunne bøtelegge kommuner som ikke fulgte opp mobbesaker.

VG Spesial: Historien om Odin

KrFs utdanningspolitiker Anders Tyvand kjemper på sin side for at alle fylkeskommuner får et eget mobbeombud. Han er mest kritisk til at regjeringen vil gi lærerne og skolelederne mer definisjonsmakt over hva som er mobbing av elever på skolen.

Elevens egen opplevelse

– Vi kan ikke få en situasjon der en elev opplever å bli mobbet, men ikke blir tatt på alvor av skolen. Det er helt grunnleggende at det er elevenes egen opplevelse av mobbing som ligger til grunn. Da blir det også lettere for barn og unge å komme til en voksen for å fortelle, sier Tyvand til VG.

Legges det merke til? 39.000 elever mobbes

Også Barneombudet har i høringsrunden advart mot at elevens egen opplevelse av mobbing tillegges for lite vekt i fremtidige mobbesaker.

Sist tirsdag kom Elevundersøkelsen som viste at mange voksne på skolen er uvitende om mobbingen av elevene.

Venstres stortingsrepresentant Abid Raja synes regjeringen og Røe Isaksen er for trege med tiltakene mot mobbing.

Les også: Djupedal håper Stortinget overprøver regjeringen

– Nei, han har ikke gjort nok. Noe er bra, men han har ikke fulgt opp lovverk, plassert ansvar og fulgt opp det han lovet skulle være på plass før jul. For hver dag som går har ikke barn fått på plass det som skal til for et trygt skolemiljø, sier Raja.

Flertall for Fylkesmannen

Både Venstre og KrF vil imidlertid ventelig gi regjeringspartiene Høyre og Frp støtte på stridspunktet om at fylkesmennene fortsetter som klageorgan fremfor Barneombudet. Dermed er det duket for flertall på Stortinget for å vrake Barneombudet som klageinstans før det kom på veien.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener det er helt misvisende å gi inntrykk av at han og regjeringen ikke har fått til noe særlig i kampen mot mobbing etter over tre år i regjeringskontorene.

– Vi har fortsatt langt igjen, men mye er allerede satt i gang. I dette årets statsbudsjett er det satt av 75 millioner kroner mot mobbing. Det er nær en dobling sammenlignet med i fjor, og inneholder midler til skoleringsopplegg for skolene, sier Røe Isaksen til VG.

Kommer med nyheter i lovforslaget

Han peker også på det nye lovforslaget med en styrking av barn og unges rett til trygghet på skolene, som kommer senere i vinter.

– Kunne noen av tiltakene som planlegges ha vært satt i gang tidligere?

– Vi kunne kanskje satt i gang flere tiltak tidligere hvis ikke Djupedalutvalget hadde vært satt ned, men jeg mener det var viktig med en helhetlig politikk mot mobbing og derfor vente på utvalget, svarer Røe Isaksen.

Han ber om forståelse for at høringsrunder og en skikkelig politisk behandling av en viktig sak, tar tid.

At Unge Høyres leder Tonning Riise nå sier seg enig med Djupedalutvalget om at Barneombudet bør være klageinstans og sanksjonsmyndighet, rokker ikke ved mobbeministerens syn.

– Jeg vil ikke endre mitt syn på at fylkesmennene bør være klageinstans. Jeg er enig med dem som hevder at Fylkesmannen ikke er kjent nok. Men fordelen er at fylkesmennene finnes over hele landet og kan bygge på en kompetanse som allerede finnes der. Samtidig må de bli mer utadrettede og kjente blant skoler, barn, unge og foreldre, sier ministeren, og minner om at fylkesmennene får 17 millioner ekstra i årets budsjett for å forbedre klagesystemet.

– Vil du legge større vekt på elevenes subjektive opplevelse av mobbing, slik KrF og Barneombudet foreslår?

– Detaljene kommer når lovforslagene legges frem senere i vinter. Men vi skal alltid legge elevenes opplevelse til grunn når det blir rapportert om mobbing.

Les også

Mer om

 1. Mobbing
 2. Skole og utdanning
 3. Barneombudet
 4. Oppvekst
 5. Torbjørn Røe Isaksen
 6. Politikk
 7. Barn og unge

Flere artikler

 1. KrF får trolig flertall: Mobbeombud til alle fylker

 2. Mobbeombud til alle fylker neste år

 3. 39.000 elever mobbes - mange opplever at voksne ikke merker det

 4. Ny undersøkelse: Færre elever blir mobbet

 5. Rapport: Barn som blir mobbet får ikke oppfølging

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder