TELTE OPP: Politidirektør Odd Reidar Humlegård finner at signalene fra regjeringen er oppfylt i politiets arbeid med uttransport av barn med avslag på asylsøknaden. Foto:Frode Hansen,VG

Politidirektøren: Fant ingen feil med asylutsendelsene

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier nå at alle føringer fra regjeringen er blitt fulgt, under politiets utsendelse av såkalt  lengeværende barn i år.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Fram til 1.november var 76 barn med minst fire års opphold i Norge, sendt ut.Tallet kommer fra en opptelling som Politiets Utlendingsenhet (PU) og Politidirektoratet (POD) har gjort de siste dagene.

Justisminister Anders Anundsen beklaget tirsdag på det sterkeste overfor Stortinget at Politidirektoratet (POD) aldri videreformidlet regjeringens ordre om å myke opp utvisningspraksisen overfor asylbarn som har vært lenge i landet.

Dagen etter skyldte statsminister Erna Solberg (H) på dårlig politiledelse i POD.

- Har levert

- Du har beklaget at instruksen ikke gikk ut til politiet, men hva slags praktisk betydning har dette hatt?

- Vi finner ikke at dette har hatt noen praktisk konsekvens. PU viser at de har fått med seg føringene, og har levert på det. Men det er likevel grunn til å beklage, for disse førigene burde vært med i disponeringssskrivet, og det har skapt unødvendig mye problemer, sier politidirektøren til VG mandag ettermiddag.

- Hva slags problemer har det skapt?

- Det har skapt usikkerhet om vi har fulgt føringene, selv om man har fått med seg de gjeldende politiske føringene.

- Har politiet fått unødvendig mye kritikk i denne saken?

- Hmmm, jeg synes vi fortjener kritikk, for det fremstår som vi ikke har orden i huset når vi ikke klarer å få til en gjentagelse av det som sto i brevet, sier politidirektøren til VG.

76 barn som har bodd i Norge i mer enn fire år er uttransportert i årets ti første måneder. Det er 26 flere enn i 2013, 13 flere enn i 2012, 20 flere enn i 2011 og 58 flere enn i 2010.

- Uten de nye avtalene med Afghanistan og Nigeria, hadde kanskje antallet utsendte barn med lange opphold i Norge vært rundt 30, legger han til.

Fått beskjed direkte

Humlegård sier at - så langt han har oversikt - er Justisdepartementet, og dermed også justisministeren - blitt informert med egen melding om saker som kunne føre til medieomtale, eller som kunne vært kontroversielle av andre grunner. I tillegg til dette har det gått månedlige rapporter.

VG meldte fredag at Anundsens departement hadde fått varsel om 133 utsendelser av barn hittil i år.

- Noe av utfordringen for oss har vært at det ikke er laget noen entydig definisjon av begrepet lengeværende barn. Vi har tolket oss til at det bør ligge på om lag fire år i Norge, ut fra tidligere signaler.

Politidirektøren har nå sendt et eget brev til justisministeren med en detaljert gjennomgang av antallet utsendelser, og hvilket skjønn de har fulgt.

220 lengeværende barn igjen

I PODs infoskriv går det frem at det per 4. desember er 682 barn med utreiseplikt i Norge. 220 av dem, altså rett under en tredjedel, har vært her mer enn fire år. Andelen uttransporterte i år utgjør derimot 14 prosent.

- Jeg presiserer at politiet kun har ansvaret for uttransporten, og at vi ikke tar stilling til hvem som skal ha opphold eller ikke i Norge. Det gjør UDI og Utlendingsnemnda, sier Humlegård.

Fredag kveld ble regjeringspartiene Høyre og Frp enige med Venstre og KrF om en ny avtale som skal ta sterkere hensyn til barnas interesser.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder