HANDLET AKSJER: Lagdommer Mats Stensrud har i mange år jobbet som kretsmekler hos Riksmekleren i tillegg til dommerjobben i Frostating lagmannsrett. Detter bildet er tatt i 2002 i forbindelse med en hotellstreik. Foto: Morten Holm NTB scanpix

Norske dommere: Derfor fortalte vi ikke om aksjekjøp

BERGEN (VG) «En forglemmelse», «feil praktisering av regelverket», «har ikke vært bevisst på det» og «vet ikke». Slik svarer norske dommere på hvorfor de ikke registrerte seg i sidegjøremålsregisteret.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

En større gjennomgang VG har gjort, viser at nær hver femte norske dommer ikke har opplyst om sine aksjeposter, verv eller siste stilling før utnevnelse til dommer, slik Stortinget har pålagt dem å gjøre.

Stor VG-kartlegging: Dommere følger ikke loven

Lagdommer Mats Stensrud (66) kjøpte aksjer for flere hundre tusen kroner som skulle vært innrapportert. Først da VG stilte spørsmål om investeringene, meldte han fra om aksjepostene.

– Jeg har praktisert regelverket feil, skriver Stensrud i et brev til Domstoladministrasjonen i Trondheim.

Faksimile av VG-forsiden mandag.

66-åringen, som er dommer i Frostating lagmannsrett i Trondheim, sier til VG at han gjennom årene til enhver tid har hatt aksjer i cirka ti større, børsnoterte selskaper.

– For meg dreier det seg om langsiktige investeringer, og jeg handler ikke ofte. Det kan dreie seg om i alt fire kjøp eller salg i året.

Da VG sjekket Sidegjøremålregisteret i vår, hadde Stensrud registrert aksjeposter i Yara, Entra og Tomra. Men mye manglet. Dommeren hadde ikke registrert flere andre store og registreringspliktige aksjeposter, blant annet 7000 Marine Harvest-aksjer, verdt rundt en million kroner etter dagens kursverdi.

Store poster manglet

Heller ikke 4500 Statoil-aksjer, i dag verdt over 590.000 kroner eller 6000 Hydro-aksjer, verdt 210.000 kroner, var registrert da VG gikk gjennom dommerens eierposter i Aksjonærregisteret.

Etter at VG hadde stilt flere spørsmål til Stensrud om aksjeinvesteringene hans, sendte han 19. april et brev til Domstoladministrasjonen der han innrømmer at han ikke har rapportert flere registreringspliktige investeringer i Marine Harvest ASA, Statoil ASA, Orkla ASA og Norsk Hydro ASA.

I alle disse selskapene har lagdommeren gjort flere investeringer som samlet sett overstiger det registreringspliktige beløpet på 200.000 kroner.

Les også: Dette sier loven

– Har hatt feil praksis

I brevet skriver Stensrud at han har praktisert bestemmelsene feil, når han bare har meldt inn enkeltinvesteringer som oversteg 200.000 kroner på investeringstidspunktet.

– Jeg skulle sett på samlet verdi i det enkelte selskap, skriver Stensrud.

Stensrud har vært dommer i 25 år. Han arbeider som kretsmekler i Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene i tillegg til dommerjobben, og har meglet i flere arbeidskonflikter.

– Jeg håper jeg har ryddet opp i alt nå. Jeg har aldri vært imot registeret for sidegjøremål og meldeplikten med hensyn til investeringer, og jeg har ikke hatt til hensikt å bryte regelverket, understreker 66-åringen, som ikke vil la seg fotografere av VG.

Sjekk dommerne: Her er registeret søkbart

Flere har syndet

Flere dommere har hatt investeringer i børsnoterte selskap som overstiger verdien for det som er registreringspliktig, uten at det har vært oppført i Sidegjøremålregisteret.

Tingrettsdommer Mette Hertzberg (63) i Oslo tingrett sto ved utgangen av 2014 oppført i Aksjonærregisteret med 12.325 aksjer i Orkla ASA. Ved siste årsskifte var beholdningen 11.325 aksjer, med en verdi på rundt 800.000 kroner etter dagens kurs.

Da Hertzberg arvet aksjene i februar 2013, ble verdien fastsatt til 579.324 kroner.

Hertzberg som arbeidet som underdirektør i Justisdepartementet før hun ble utnevnt til dommer i 1999, rapporterte aksjeposten til Domstoladministrasjonen kort tid etter at VG stilte spørsmål om saken.

– Jeg har dessverre ikke tenkt på aksjeposten som rapporteringspliktig som sidegjøremål, skrev Hertzberg i en e-post da.

Hertzberg sto oppført i Sidegjøremålregisteret da VG sjekket i vår, men uten Orkla-investeringen. Den er nå oppført i registeret. Hertzberg vil ikke stille på bilde i VG.

Les også: Dommer saksøkte staten

– Var en forglemmelse

Lagdommer Sverre Erik Jebens (66) i Frostating lagmannsrett hadde ved utgangen av 2014 15.000 aksjer i Norsk Hydro ASA. Selv om aksjene hadde en verdi langt over det registreringspliktige beløpet på 200.00 kroner, sørget han ikke for å registrere investeringen i domstolregisteret.

– Grunnen til manglende registrering i Sidegjøremålregisteret er forglemmelse, sier Jebens, som startet sin dommergjerning i 1988.

IKKE SÅ ÅPNE: Nær tyve prosent av landets dommerne hadde ikke sørget for å registrere seg i domstolenes eget åpenhetshetsregister da VG sjekket registeret i vår. Bildet er fra rettssal 3 i Follo tingrett i Ski og er tatt i forbindelse med den såkalte Lommemannsaken. Foto: NTB Scanpix

Jebens sendte melding til Domstoladministrasjonen like etter at VG stilte spørsmål om hvorfor han ikke sto oppført. Han er nå oppført med andre investeringer og siste arbeidsgiver.

Jebens representerte Norge i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i perioden 2004–2011. Han opplyser til VG at han nå har solgt aksjeposten i Norsk Hydro.

Da Jebens i 2014 var dommer i en sak mot Hydro, opplyste han imidlertid partene i saken om sin daværende aksjepost, uten habilitetsinnsigelser.

Heller ikke Jebens vil la seg avfotografere i forbindelse med VGs sak.

– Har ikke vært bevisst

Konstituert tingrettsdommer Erlend Malde i Kristiansand tingrett hadde heller ikke registrert seg da VG sjekket Sidegjøremålsregisteret. Malde er skattejurist og ansatt i Skatt Sør sin avdeling for kontroll og rettsanvendelse, men vikarierte i tingretten i Kristiansand fra mars til juni i år.

I september i år skal han vikariere på nytt som dommer.

– Jeg har ikke har vært bevisst på dette, men skal nå sørge for at jeg blir registrert, sa Malde til VG i vår.

Lagdommer Randi Egge i Eidsivating lagmannsrett var heller ikke oppført.

– Jeg vet ikke hvorfor jeg ikke er registrert i sidegjøremålsregistret, men har for ordens skyld sendt inn nytt skjema nå, opplyser Egge til VG.

Hverken Malde eller Egge hadde registreringspliktige investeringer, men skulle vært oppført i registeret med siste stilling. Begge er nå oppført i registeret med siste arbeidsgiver.

Tingrettsdommer Nina Bratberg ved Inntrøndelag tingrett sto heller ikke oppført i registeret. Bratberg opplyste i vår at hun ikke hadde noen registreringspliktige sidegjøremål, men skulle likevel vært oppført med siste stilling.

– Da har jeg sendt nytt skjema til DA om sidegjøremål. Takk for at du gjorde meg oppmerksom på at jeg ikke var registrert, skrev den tidligere politiadvokaten i en e-post til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder