HER BODDE DE: På dette rommet, under et av Sivilforsvarsbyggene i Vestleiren, fant Bufetat to barnefamilier. Foto: Bufetat ,

Ny rapport om Vestleiren: Fant gravide og syk ettåring i bomberom

I en ny rapport om flyktningleiren i Finnmark, kommer det frem at hele familier ble plassert i bomberom uten vinduer under et av byggene.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

I rapporten, som Nordlys har fått tilgang til, står det at de fant to hele familier i et bomberom under et av Sivilforsvarsbyggene.

Det var kun madrasser i rommet, og ingen vinduer. I den ene familien var det en far, en mor som var gravid i åttende måned og et 14 måneder gammelt barn med vannhode og tumor i hjernen. I den andre familien var det tre barn, og også her var moren gravid.

Les også: Dette er asylsøkerne som forsvinner sporløst

I tillegg fant de at Hero, som driver mottaket, hadde oppgitt at det var 115 barn i leiren. Da helsepersonell telte over, fant de 220, altså over 100 flere barn enn Hero hadde oppgitt.

FRA BOMBEROMMET: Her nede holdt barnefamiliene til. Foto: Bufetat ,

Ifølge rapporten fløt det også søppel på gulvene rundt omkring, også der barnefamiliene lå. En av familiene hadde 11 barn.

– Fulgt opp umiddelbart

Rapporten ble skrevet av regiondirektør Pål Christian Bergstrøm i Bufetat Region Nord etter funn som ble gjort i november.

– Jeg var svært overrasket over det vi fant, sier han til VG.

Han forteller at det kan få alvorlige konsekvenser for barna at kontrollen på mottaket er såpass dårlig.

– Vi vet at det er mange barn som forsvinner fra mottakssystemet, vi vet at det er risiko for menneskehandel, barn kan bli utsatt for overgrep fra voksne og fanges ikke opp, og kan gå gjennom mottakssystemet og transporteres videre i systemet uten at det blir registrert, sier han.

Han forteller at forholdene for familiene i bomberommet bedret seg raskt etter at Bufeats ansatte reagerte. De ble plassert i leiren etter at de alvorlige forholdene ble avdekket, for å bistå UDI og Hero med barnevernsfaglig kompetanse.

– Det var disse som fant de to familiene i bomberommet, meldte fra til helseteamet i leiren og familiene ble umiddelbart flyttet fra bomberommet til en helsebrakke.

Bergstrøm deltok på en ny befaring i februar, på invitasjon fra Fylkesmannen. Han mener forholdene i leiren er bedre nå siden funksjonen er endret, men at det fremdeles gjenstår mye arbeid. Der det tidligere var lagt opp til at oppholdet i leiren skulle vare i 48 timer, er det nå et sted hvor asylsøkere er mens de venter på å få asylintervju. Dette kan ta fra 3–6 måneder, ifølge UDI. Fremdeles er det mange barnefamilier der.

– Min overordnede anbefaling til UDI er at barnefamilier ikke bør plasseres i Vestleiren. Man bør finne alternative måter å gjennomføre asylintervjuet på enn å flytte barna opp til Vestleiren for månedslange opphold.

UDI: Ble fulgt opp

Lederen ved mottaket sier han ikke vil kommentere saken, siden han ikke jobbet i Hero da.

BLE FLYTTET: Da Bufetats ansatte fant familiene, ble de flyttet over til helsebrakker. Foto: Bufetat ,

Til Nordlys sier han imidlertid at de nå vil gå ned fra 600 til 350 beboere, montere dusj og wc der det er mulig og dele mange av sovesalene til mindre rom. Overfor Nordlys avviser han at det var dårlig renhold, og sier det ikke er Hero som vasker.

Les også: Politiet bruker Krekar-paragraf i Kirkenes

UDI sier til Nordlys at de er kjent med rapporten.

– Bekymringen som kom fram ble fulgt opp umiddelbart etterpå i samarbeid med blant annet Fylkesmannen i Finnmark ved fylkeslegen, kommunen og driftsoperatøren Hero. Dels ble sanitære og renovasjonsforhold rettet opp, dels ble det etablert et tettere samarbeid med helsetjenesten i kommunen og fylket, for å sikre tilgang til disse spesielt for barn og andre sårbare. Logistiske rutiner ble gjennomgått for å avdekke behov for oppfølging blant beboerne. Vi må huske på at Bergstrøms befaring kom bare en uke etter at senteret ble åpnet. Det var fullt fra dag 1, sier presserådgiver Kristian Nicolai Stakset-Gundersen til Nordlys.

Han forteller at leiren ble tømt for asylsøkere etter befaringen, at bemanningen nå er fulltallig og at det er en bedre differensiering av barnefamilier fra enslige menn.

Det står i rapporten at det ikke var folk til stede med barnevernsfaglig kompetanse, men det avviser UDI at stemmer.

– Ekstrem situasjon

Avdelingsdirektør Christine Wilberg viser overfor VG til at mottaksapparatet var under stort press i fjor høst, og at ankomssenteret ble opprettet på kun seks uker. Meningen var at asylsøkerne skulle bli flyttet videre etter to døgn.

– Det ble fylt opp fort og man bodde der lengre, men alternativet var å ikke ha noe å tilby i det hele tatt. Vi var kjent med problemer av typen Bufetat påpekte og vi utbedret det fortløpende.

– Skal ikke ting være i orden fra første stund når mottak blir opprettet?

– Både du og jeg kan huske tilbake til høsten som var og den ekstreme situasjonen vi sto i. På et tidspunkt kom det 400 asylsøkere hver dag, og 200 av dem kom over Storskog. Det var et enormt press, og førsteprioritet var å sørge for at alle hadde et sted å bo og tak over hodet. Alle involverte gjorde så godt man kunne, men i den første fasen var det også ting som ikke var som det burde.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder