VIL STRAMME TIL: Robert Eriksson (FrP) vil ha flere unge under 30 over i arbeidslivet og vekk fra trygd. Foto: Terje Bringedal , VG

Tidligere arbeidsminister: Vil ha ny trygdeordning
for alle under 30

Tidligere arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (FrP) mener alle under 30 bør jobbe for trygden.

Artikkelen er over fire år gammel

Dermed vil han skru igjen pengestrømmen i form av varig uføretrygd, Arbeidsavklaringspenger (AAP), dagpenger og sosialhjelp til alle som er yngre enn 30.

Eriksson gikk av som arbeidsminister - mot sin vilje - før jul. Etter 2013 er han heller ikke innvalgt på Stortinget. Forslaget om en ny trygdeordning lanserer han på lørdag på Fremskrittpartiets fylkesårsmøte i Nord-Trøndelag.

– Grunnen til dette er enkel. Den økte migrasjonen vi ser vil åpenbart føre til økt fattigdom og større forskjeller. Den norske arbeidslivs- og velferdsmodellen står i fare. Vi er i ferd med å importere økt utenforskap og fattigdom, sier Eriksson til VG.

Leder: Fremtiden til den norske velferdsstaten

Han viser til at utenforskap, at man ikke jobber men lever på trygd, går i arv.

– Ingen under 30 år bør få varig uføretrygd, AAP, dagpenger eller sosialhjelp. Disse ordningene bør erstattes av en ny trygdeordning for å tilbakeføre folk i arbeid, mener Eriksson.

Les også: Reseptregisteret: Stadig flere tenåringer får antidepressiva

– Men hvis du faktisk ikke kan jobbe fordi du er multifunksjonshemmet eller har en annen alvorlig sykdom?

– Hvis det er helt åpenbart at du ikke kan delta i arbeidslivet vil du ha rett på såkalt ung uføretrygd og den skal ikke røres. De vi snakker om er de som har arbeidsevne, men mange stempler ut på grunn av psykiske lidelser. Disse vil jeg ha tilbake i arbeidslivet, sier Eriksson.

Husker du? Seks av ti mobbeutsatte sliter med symptomer på linje med krigstraumer

Vil ha dugnad

Han ber regjeringen om å få partene i arbeidslivet og offentlig og privat sektor til å delta i en stor dugnad.

Eriksson foreslår at kommunene tar inn 5000 i såkalte tilrettelagte jobber i år og at de 10 største kjedene i privat sektor, som matvarebransjen, hoteller og kjeder som McDonalds, gjør det samme.

– I dag betaler NAV folk for ikke å gjøre noen verdens ting, sier Eriksson og mener at kommunene fint kan sluse en del av denne arbeidskraften inn i helsesektoren.

– Vi regner masse folk innenfor pleie- og omsorgssektoren. Kommunene kan kombinere utdanning og praksis for å bli helsefagarbeider, sier Eriksson.

– Hvorfor gjorde du ikke noe med dette når du hadde muligheten som minister?

– Jeg var godt i gang og det står i regjeringsplattformen at vi skal foreta en gjennomgang av våre velferdsordninger. Jeg føler meg trygg på at regjeringen og den sittende statsråden har høyt fokus på og jobber hardt og iherdig for å forhindre utenforskap og få flere inn i arbeid, sier Eriksson (41) som selv har tre måneders etterlønn til mars.

Husker du? 14 260 uføre er i skikkelig uføre

Les også: Eriksson endrer uføretrygden

– Holder ikke med pekefinger

Dag Terje Andersen (AP), nestleder i Stortingets arbeids- og sosialkomité og selv tidligere arbeids- og inkluderingsminister, mener aktivitetslinjen er bra og viser til at AP har gjort mye nettopp på dette feltet.

– Jeg forteller gjerne hva AP mener, men vil ikke gå i detaljer i forhold til en avgått statsråds utspill. Skal arbeidslinjen fungere, holder det ikke bare å fly rundt med pekefinger. De aller fleste ønsker hjelp for å komme tilbake i arbeidslivet. Men de må også få et tilbud, det må ikke bare være et krav, sier Andersen.

Han viser til at AP innførte tidsbegrenset uføretrygd.

Les også: Uføre kan jobbe mer uten å miste støtte

– Vi innførte også retten til at kommunene kan kreve aktivitet for sosialhjelpsutbetaling for dem dette er riktig for samt muligheten til å kunne jobbe i en periode uten å miste trygderettighetene dine, sier Andersen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder