TIL KAMP MOT VOLD I NÆRE RELASJONER: Justisminister Per-Willy Amundsen med nye forslag mot vold i nære relasjoner. Foto: Helge Mikalsen VG

Justisministeren vil ha fotlenke på overgrepsanmeldte

For å unngå at flere utsettes for mer vold i nære
relasjoner, vil justisminister Per Willy Amundsen at menn som er anmeldt, men ikke dømt, for vold, skal gå med fotlenke.

 • Runa Røed

Artikkelen er over tre år gammel

I voldsmålingen «En uke med vold» kommer det blant annet frem at antallet saker som handler om vold i nære relasjoner øker. Målingen tar for seg en bestemt uke i året, og ser på hvilke saker de ulike hjelpeinstansene har inne da. Hensikten er å gi et innblikk i hjelpeapparatets arbeid med saker som omhandler vold i nære relasjoner.

Målingen har tatt for seg instanser som tar imot mennesker utsatt for vold og overgrep i nære relasjoner. Det er barneverntjenestene, barnevernvaktene og krisesentrene som har registrert flest saker. 2545 saker ble registrert i instansene i løpet av én uke, og 46 prosent av tilfellene berører barn under 18 år.

VG Mener: For dårlig etterforskning av voldtekt og partnervold

– Har et handlingsrom vi ikke bruker i dag

Nå vil justisminister Per Willy Amundsen få på plass nye tiltak for å få bukt med problemet. Statsråden foreslår å sette fotlenke, også kjent som omvendt voldsalarm, på de som er anmeldt for overgrep. Han understreker at det skal gjelde «åpenbare saker» – men før de er dømt.

– At vi som samfunn ikke klarer å hjelpe de som er utsatt for dette, det går ikke. Vi har et system som vi tenker skal fungere, men som ikke gjør det, sier Amundsen til VG.

Han forteller at forslagene hans nå kommer til å bli utredet, men at det vil kreve en lovendring å kunne kreve at en anmeldt person får fotlenke før vedkommende er dømt. En eventuell lovendring vil altså ikke gjelde alle, men kun i åpenbare tilfeller hvor bevissituasjonen i skyldspørsmålet fremstår som åpenbar, og gjentakelsesfare vurderes som stor.

– Vi har et handlingsrom her som vi ikke bruker i dag, og det er et problem. Jeg mener det er rom for en slik ordning i menneskerettighetene, da mener jeg det må brukes, sier Amundsen.

2011: Åtte av ti slipper straff for familievold

– Hva med ofrenes menneskerettigheter?

I tillegg ønsker Amundsen å ilegge det han kaller påbud bosted. Istedenfor at en voldsdømt person skal kunne bevege seg fritt, med unntak av i nærheten av den voldsutsatte, slik systemet er nå, vil justisministeren nekte voldsdømte å bevege seg utenfor et gitt område.

– Slik det er i dag er det i praksis den voldsutsatte sin frihet som begrenses. I det øyeblikket hun beveger seg utenfor sin kommune, kan voldsutøveren finne henne. Det vil vi gjøre noe med, sier Amundsen.

Han mener voldsutsattes situasjon ofte er så vanskelige at også deres menneskerettigheter blir satt på prøve.

– Dette er mennesker som reelt sett er i en fluktsituasjon. Hva med ofrenes menneskerettigheter? De må vi også ta hensyn til, sier Amundsen til VG.

Ny undersøkelse: Én av ti kvinner utsatt for partnervold

– I strid med menneskerettighetene

Medlem av Justiskomiteen for Arbeiderpartiet, Lene Vågslid, sier i en e-post til VG at Amundsens forslag kommer sent, men godt.

– Det er bra at justisministeren endelig, etter fire år - elleve dager før valget, ønsker å få på plass tiltak mot vold i nære relasjoner. Vi vil vurdere alle forslag, og fotlenke kan være et godt alternativ til varetekt. Et annet alternativ er at politiet bruker varetekt i større grad enn det som gjøres i dag. I saker der det er fare for nye alvorlige overgrep eller den som anmelder frykter for livet mener jeg det ikke alltid vil være tilstrekkelig med fotlenke for å sikre den som er utsatt for vold, skriver hun.

Medarbeider i fengselsgruppa i Jussbuss, Vilde Svendsrud, er kritisk til forslaget. Jussbuss er et rettshjelpstiltak drevet av studenter, som tilbyr gratis rettshjelp.

– Dette er i strid med prinsippet om at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist. Det kan ikke være slik at folk skal kunne gå rundt og bli anmeldt, for så å få en straff uten at det er flere undersøkelser bak det, sier hun.

Hun mener det strider både mot norsk lov og internasjonale forpliktelser.

– Det at du er uskyldig inntil det motsatte er bevist, følger av menneskerettighetene. Når du er anmeldt, skal du etterpå kunne få fremstilt saken din for en dommer, slik at dommeren kan ta stilling til saken. Uten det er dette i strid med menneskerettighetene, fordi skal man først straffes, må det foreligge en dom. Og fotlenke er en straff, sier Svendsrud til VG.

Les også

 1. Få jordmødre spør gravide om vold

  Jordmødre er pålagt å spørre gravide om de er eller har blitt utsatt for vold.
 2. Ingen bruker voldsalarm til 49 millioner

  Ikke én eneste voldsmann er dømt til å gå med omvendt voldsalarm siden ordningen ble innført for mer enn ett år siden.
 3. Regjeringen oppretter barnehus for voksne

  (VG Nett) Som et forsøksprosjekt etablerer regjeringen et eget senter som skal gi et tverrfaglig tilbud til voldsutsatte…
 4. Mødre slår barn mer enn fedre

  En ny rapport viser at mødre slår barn oftere enn fedre. Volden er hyppigst mot døtre.

Mer om

 1. Partnervold

Flere artikler

 1. Pluss content

  Justisministerens enkle løsninger

 2. VG Mener: Justisministerens enkle løsninger

 3. Nytt lovforslag: Vil beskytte barn mot overgrepsdømte foreldre

 4. Ny undersøkelse: Én av ti kvinner utsatt for partnervold

 5. Inga Marte Thorkildsen: Regjeringen har nedprioritert tiltak for å bekjempe partnervold

Fra andre aviser

 1. Justispopulisme

  Bergens Tidende
 2. Hvor mange anmeldte overgrep mot barn ender med dom? Politiet aner ikke

  Fædrelandsvennen
 3. Kvinnen har vært utsatt for vold fra ekssamboeren gjennom mange tiår. Nå må han gå med omvendt voldsalarm.

  Aftenposten
 4. – Det går altfor sakte å ta i bruk omvendt voldsalarm for voldsutøvere

  Aftenposten
 5. Ny kriminalsjef! Lik og del!

  Bergens Tidende
 6. Han tok ordet da bystyret diskuterte vold i nære relasjoner. – Jeg skal nå fortelle to historier.

  Bergens Tidende

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no