OPTIMIST: Kreftforeningens leder Anne-Lise Ryel tror på Arthur Buchardts plan om åpning av det nye Radiumhospitalet julaften 2018. - Der skal jeg være, sier hun. Foto:Terje Bringedal,VG

Kreftforeningen: - En jubeldag for pasientene!

Buchardt og Aker-sjef Eriksen vil bygge nytt Radiumhospital

«Vi skal ikke tjene noe på dette. Vi er begge tidligere kreftpasienter. Dette er en takk for livet»

Helseministeren: - Jeg er åpen for nye løsninger

En jubeldag for kreftpasientene! Så fornøyd er kreftforeningens leder Anne-Lise Ryel med forslaget om nytt Radiumhospital fra Aker-sjef Øyvind Eriksen og eiendomsutvikler Arthur Buchardt.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

I formiddag la de fram skissene for nytt klinikkbygg på Norges eneste spesialsykehus for kreft. Allerede 3.september er det avtalt møte mellom Buchardt, Eriksen og Bjørn Erikstein, administrerende direktør ved Oslo Universitetssykehus. Fram til sykehusstyrets møte 1.november kommer det til å bli jobbet intenst med å videreutvikle planen.

PÅ TOMTA: Omtrent der Aker-sjef Øyvind Eriksen og eiendomsutvikler Arthur Buchardt står, vil de bygge nytt klinikkbygg. I formiddag overrakte de prosjekt til Oslo Universitetssykehus styre: De ønsker å bygge et nytt klinikkbygg som takk for at sykehuset ga dem livet tilbake. Foto:Terje Bringedal,VG

Aker-direktøren som selv ble behandlet på Radiumhospitalet for tre år siden, gikk ut av det gamle, nedslitte klinikkbygget med en god magefølelse.

Prosjektet fra de to tidligere kreftpasientene kan bli vrient å si nei takk til for styret i Oslo Universitetssykehus.

– Hvis byråkrater og politikere har like mye handlekraft som kreftbehandlerne på dette sykehuset, kan det nye klinikkbygget åpne julaften 2018 klokken 18. Prosjektet er et svar på regjeringens ønske om offentlig og privat samarbeid, sier Arthur Buchardt.

NYBYGG: Slik ser Arthur Buchardt og Øyvind Eriksen for seg det nye Radiumhospitalet. Foto:Illustrasjon: Nordic Office of Architecture,

Klinikkbygget på Radiumhospitalet er et av de mest utrangerte byggene ved Oslo Universitetssykehus.

Initiativet kan ende med at en ideell stiftelse bygger et 34 000 kvadratmeter stort kreftsykehus med 160 senger, ti operasjonssaler, poliklinikker, administrasjonsdel, brystkreftsenter og sosiale arealer. Prislappen er satt til 1,25 milliarder kroner.

– Vi jobber ut over høsten med mål om byggestart neste sommer, sier Arthur Buchardt.

Ny løsning

Han ser for seg en julekveld utenom det vanlige i 2018 og at den ideelle stiftelsen deretter vil leie den nye Radiumhospitalet ut til Oslo Universitetssykehus som et offentlig-ideelt samarbeid.

FORAN GAMLEBYGGET: Buchardt og Eriksen vil bygge mellom det gamle klinikkbygget og Forskingsbygget på Radiumhospitalet. Foto: Illustrasjon: Nordic Office of Architecture/arkitekt Johannes Eggen/ Tom Byermoen, VG,

Det er en løsning som aldri før har vært prøvd i denne størrelsesorden i helsevesenet i Norge. Forslaget kommer samtidig som OUS-direktør Bjørn Erikstein jobber med sitt omdiskuterte kjempeprosjekt Campus Oslo: En full samling av driften i Norges største sykehus i nye bygg ved Rikshospitalet på Gaustad.

– Maken til det offentlige helsevesenet vi har i Norge finnes ikke. Det er fantastisk, det er likt for alle og det er gratis. Alle politikere har oppfordret til frivillighet og dugnad. Hvis to frivillige som Øyvind og meg kan hjelpe til med å realisere et helt nødvendig nybygg på kortere tid, til halve prisen og like godt som det offentlige, er det en vinn-vinn-situasjon, sier Buchardt.

– Du lever av eiendomsutvikling. Hva er gevinsten for deg?

– Øyvind og jeg får håpe på en klapp på skulderen fra Vår Herre hvis vi noen gang møter ham, sier Buchardt.

Hvis prosjektet skaper overskuddet, skal det disponeres av stiftelsen og øremerkes kreftforskning.

– Vi skal ikke tjene noe på dette. Vi er begge tidligere kreftpasienter. Dette er en takk for livet, sier Arthur Buchardt.

Halv pris

Det nye klinikkbygget er tegnet av arkitekt Johannes Eggen i Nordic Office of Architecture. Han har tegnet en rekke store sykehusbygg i inn- og utland.

Arthur Buchardt mener byggesummen på 1,25 milliarder kroner er rundt halvparten av hva en utbygging i offentlig regi vil koste.

– Hvordan er det mulig?

– Vi forenkler prosessen, vi prosjekterer raskere og rimeligere og vi kan litt om bygging, sier Buchardt som blant annet har bygd hoteller i Norge og Sverige siden tidlig på 90-tallet.

BLE FRISK: I 2006 ble Arthur Buchardt syk. Han ble behandlet på Radiumhospitalet. Foto:Helge Mikalsen,VG

Han hevder han kan bruke fire måneder på en planfase det offentlige bruker fire år på.

Vinteren 2006 ble han alvorlig syk. Arthur Buchardt fikk lymfekreft av typen non-Hodgkins. Han ble behandlet med cellegift på Radiumhospitalets poliklinikk og ble frisk. Etter noen måneder sviktet immunforsvaret. Tilbakefallet var svært alvorlig.

– Jeg lå i koma i fire dager. Legen sa at det var nære på. Jeg fikk livet tilbake. Når man blir syk, er man redd og svak. Det gjelder både Øyvind og meg. Selv om vi er sterke som friske, er vi like svake og redde som alle andre når vi er syke. Dette bygget er noe vi ønsker å gi tilbake som takk for den enestående behandlingen vi fikk, sier Buchardt.

Han gjorde seg noen refleksjoner rundt omgivelsene da han lå i ykesengen på Norges eneste spesialsykehus for kreft:

– Jeg opplevde de ansatte på Radiumhospitalet som helt enestående medmennesker og svært kompetente. Men bygningen de og pasientene jobber og lever i, er i en elendig forfatning. Det går rett og slett ikke an. Senger, toaletter, korridorer. Bygget er helt nedslitt og nesten umulig å holde rent. Alle som kommer inn i klinikkbygget legger merke til det. Det som om man er kommet til et sykehus i Murmansk! Takket være dem som jobber der, er det likevel et av verdens beste kreftsykehus, sier Buchardt.

Dårlige fasiliteter

BLE SYK: Dette bildet av konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker Solution er fra 2012. Det var året da han ble kreftsyk og behandlet på Radiumhospitalet. Foto:Berit Roald,NTB scanpix

Aker-sjef Øyvind Eriksen ble behandlet på Radiumhospitalet i 2012. I fjor sommer lanserte han ønsket om å gi noe tilbake i form av et nytt klinikkbygg. I følge Dagens Perspektiv bladde Eriksen selv opp 350 000 kroner for å utarbeide og kvalitetssikre en mulighetsstudie om nytt nybygg på Radiumhospitalet.

SPLITTER NYTT: Dette er inngangspartiet i sykehusbygget Øyvind Eriksen og Arthur Buchardt har tatt initiativ til. De vil erstatte det utrangerte klinikkbygget på Radiumhospitalet. Foto:Illustrasjon: Nordic Office of Architecture/arkitekt Johannes Eggen,

– Da jeg selv var pasient her for tre år siden, ble jeg overrasket over hvor dårlige fasiliteter som tilbys noen av de dårligste pasientene i landet. Jeg har et behov for å bidra til å gjøre noe med det, sier konsernsjef Øyvind Eriksen.

Han tok selv initiativet til prosjektet i fjor sommer.

– Dette er en viktig sak for kreftpasientene. Det er bred enighet om at klinikkbygget ikke holder mål og at Radiumhospitalet må videreutvikles. Viktigheten av det har jeg selv erfart, sier Eriksen.

Kreftforeningens leder Anne-Lise Ryel kaller Radiumhospitalet for selve diamanten i kreftbehandlingen er i landet.

– Vi har klappet for det fantastiske initiativet som er tatt. For folk flest er dette selve symbolet på god kreftbehandling. Det er diamanten sett fra pasientens side. Vi har vært med i prosessen på vegne av pasienten og det er første gang. Dette håper jeg er modellen andre kan ta med seg, sier Ryel.

Positiv minister

– Vi er veldig åpne for ulike modeller for å realisere utfordringene vi har i helsevesenet. Offentlig, ideelt og privat samarbeide er regjeringen positiv til. Historien viser at det ofte har ført til gode løsninger fordi en tenker annerledes og har en annen måte å jobbe på som av og til gir smart løsninger, sier helseminister Bent Høie (H).

– Klinikkbygget på Radiumhospitalet har vært et tema i mange år. Arthur Buchardt var pasient i 2006 og det har ikke skjedd mye siden. Hvordan vil du som helseminister følge opp dette initiativet og sørge for at det ikke tar årevis før et nytt bygg står klart?

– Jeg kommer til å følge tett med på hvordan Oslo Universitetssykehus forvalter denne gaven. Det er de som har ansvaret for å se dette i den store sammenhengene. Timingen for gaven er perfekt. OUS styre måtte ha diskutert og funnet løsninger for klinikkbygget. Nå har vi fått en flott gave som går inn i den diskusjonen, sier Høie.

– Du har bestilt en utredning av kreftområdet i forbindelse med Campus Oslo-utredningen. Hvordan ser du på Buchardts og Eriksens planer i den forbindelse?

– Den utviklingen man ser her på Montebello, med Oslo Cancer Cluster, Kreftregisteret som flytter tilbake, vi har strålebygget, forskningsbygget og sykehotellet. Det et unikt område som vi ikke kan se bort i fra. At man i disse nye planene bygger opp rundt dette kreftmiljøet, tror jeg er veldig fornuftig, sier Høie.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder