34.000 oljejobber borte på to år - også andre næringer rammes

KRISERAMMET: Dette er noen av ordførerne som er hardest rammet av krisen i oljebransjen - Christine Sagen Helgø (Stavanger), Kjell Neergaard (Kristiansund), Marianne Sandahl Bjorøy (Fjell), Arne-Christian Mohn (Haugesund). Knut Erik Engh (Ulstein) ogOdd Stangeland (Eigersund). Foto: ,

Oljeordførerne: Slik kan vi komme oss gjennom krisen

Alle kjenner noen som er rammet av krisen. De fleste vil
satse på fisk. Og samtlige oljekriserammede ordførere har en bønn til Erna Solberg og regjeringen.

 • Rune Thomas Ege

Artikkelen er over fire år gammel

Det viser en ringerunde VG har tatt til ordførerne i noen av kommunene som er hardest rammet av oljekrisen.

– Det er fortsatt høy aktivitet på norsk sokkel. Og næringen signaliserer at det vil ta seg opp fra 2018. Men inntil da trenger vi hjelp, sier Haugesund-ordfører Arne-Christian Mohn til VG.

Han er langt fra alene.

Tall VG har fått fra DNB Markets viser at nærmere 34.000 oljejobber har forsvunnet siden 2014. De foreløpig siste er 600 nye AkerSolutions-ansatte som skal bort i løpet av året.

ER DU ELLER HJEMTRAKTENE RAMMET AV OLJEKUTT? TIPS VG!
2200@VG.NO || 2200 0000 || SMS/MMS til 2200

– De reelle tallene er nok ganske mye høyere. Tallene jeg har samlet, baserer seg på åpne kilder, og inkluderer kun det som er omtalt i media, sier Truls Oma Erichsrud i DNB Markets til VG.

- Ikke bare oljenæringen som rammes

De nye kuttene får det til å gå kaldt nedover ryggen på Eigersund-ordfører Odd Stangeland.

I kommunen han leder er ledigheten på vei opp, hjørnesteinsbedriften heter Aker Solutions, og verftet i Egersund har foreløpig sluppet unna de største kuttrundene.

– Det mest frustrerende er at folk ikke forstår at krisen er todelt: Det er en olje- og gassnæring som nå er inne i det som er en nødvendig omstilling. Men det fører med seg en del to, der følgene lokalt er at fagarbeidere innen bygg og anlegg, butikker og andre næringer er en stor del av de arbeidsledige, sier Stangeland.

Slik rammes hele landet av oljekutt: Her er de alarmerende tallene

Frykter flere kutt

– I motsetning til oljeindustrien, er ikke dette næringer i omstilling. Det må snart tas på alvor. Lokale entreprenører sier at markedet er helt tørt, og at det vil bli permitteringer av flere titalls ansatte dersom det ikke skjer noe innen kort tid, sier han.

Ordførerne er samstemte i at tiltakene er midlertidige – for å skape stabilitet i en overgangsperiode. Men før noen tør å tro på ny opptur, vil vondt bli til verre.

– Det vil komme flere kuttrunder. Det vi har sett i vinter er «de enkle» kuttene, med mange innleide eller midlertidig arbeidskraft. Kuttene vi vil se fremover vil merkes enda mer, sier Truls Oma Erichsrud i DNB Markets.

Les også: Ekspert: – Norge har ikke råd til å ha ingeniører ledige.

Under kan du lese hva et knippe av Norges «oljeordførere» tenker om krisen som nå rammer Norge.

Odd Stangeland (Ap)

ORDFØRER: Odd Stangeland (Ap) i Eigersund kommune. Foto: Eigersund Kommune ,

Kommune: Eigersund

Arbeidsledighet: 5,4 prosent

I Eigersund har arbeidsledigheten økt med 130 prosent på ett år. Og hjørnesteinsbedriften Aker Solutions er trolig ikke ferdig med kuttene.

Resultatet: 25 prosent av de arbeidsledige i sørvestlandskommunen er under 30 år.

– Vi har 17 år gamle snekkerlæringer som må ligge hjemme på sofaen i stedet for å få seg arbeidserfaring. Det er kritisk at dette blir tatt tak i, sier Eigersund-ordfører Odd Stangeland.

– Hvordan merkes oljekrisen?

– Alle kjenner noen som har mistet jobben eller er permittert. Alle er berørt. Betydelige deler av ledigheten er innenfor andre sektorer enn olje og gass. Tiden for å bare sitte og se på er for lengst forbi.

– Hva tenker du om 2016?

– Aker Solutions har allerede varslet nye kutt, så situasjonen kommer til å bli betydelig verre i månedene som kommer. Vi har listet opp diverse tiltak - blant annet flomsikring etter flommen i fjor - for 50 milioner kroner. Dette er tiltak som kan settes i gang i morgen, så lenge vi får penger til det. I tillegg må det satses på næringene der vi allerede er sterke, som fisk og maritim teknologi.

– Hva bør regjeringen gjøre?

– Vi må få en forutsigbarhet der svikt i skatteinngang blir kompensert, hvis ikke må vi si opp sykepleiere og lærere. I tillegg til planlagte større prosjekter, må det gis tiltakspakker for å få opp sysselsetting. Bare i vår kommune kan det gjøres vedlikeholds- og småarbeid for 50 millioner. De kommer i tillegg til de 50 millionene til flomsikring og andre tiltak.

- SÅRT OG TUNGT: Odd Arild Hein er en av eigersunderne som har fått kjenne konsekvensene av oljekrisen. Artikkelen fortsetter under videoen

Christine Sagen Helgø (H)

Kommune: Stavanger

Arbeidsledighet: 5,0 prosent

Fallet i skatteinntektene er stabilisert. Men spørsmålet alle i Stavanger stiller seg: Hva skjer de neste månedene?

ORDFØRER: Christine Sagen Helgø (H) i Stavanger. Foto: Stavanger Kommune ,

– Det blir avgjørende, sier Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø – som likevel har satt seg et hårete mål om å skape 10.000 nye arbeidsplasser innen 2020.

Hun kom nettopp hjem fra den store teknologikonferansen SXSW i Austin i USA.

– Etter å ha blitt hardt rammet av dot com-krisen på 2000-tallet, satte Austin seg som mål å skape 70.000 arbeidsplasser. De endte opp med å skape 250.000. Vi lærer av det de har gjort, og har satt oss som mål å skape 10.000, sier hun.

– På grunn av oljeindustrien har vi mange høyt utdannede, spesielt ingeniører i regionen. Disse jobber vi med å få til en kompetanseoverføring for, slik at vi kan bruke kompetansen i nye næringer. Vi må tilrettelegge for ny næring, og videreutvikle den som allerede finnes. Fiskeindustrien og mat blir viktig fremover.

– Hvordan merkes oljekrisen?

– Jeg har venner som har mistet jobben. Jeg har venner som har måttet si opp folk. Jeg har venner som går rundt og frykter at de er de neste. Alle i Stavanger er berørt av det som nå skjer.

– Hva tenker du om 2016?

– Vi vet at vi skal leve av olje og gass i denne regionen i minst 50 år til. Men produksjonen går ned, og vi jobber systematisk med omstilling i Stavanger-regionen. Jeg tror 2016 blir krevende, og jeg tror ikke vi har nådd bunnen enda. Men omstilling tar tid.

– Hva bør regjeringen gjøre?

– Regjeringen må sørge for å skaffe nok midler til innovasjon og nyskapning, som kan gi flere jobber innen nye næringer på sikt. I tillegg må store vei og byggeprosjekter som allerede er vedtatt fremskyndes for å sikre sysselsetting.

Bekymret? Slik påvirkes du av oljepris-sjokket

Arne-Christian Mohn (Ap)

Kommune: Haugesund

Arbeidsledighet: 6,3 prosent

ORDFØRER: Arne-Christian Mohn (Ap) i Haugesund. Foto: Haugesund Kommune ,

Oljekriserammede Haugesund har ett ønske: At de kunne satse mer på fiskerinæringen.

– Geografien gjør at vi ikke kan satse mer på fisk og oppdrett. Men jeg forstår at mange andre kystkommuner gjør det, sier ordfører Arne-Christian Mohn.

Da oljekrisen traff for fullt i fjor, startet kommunen en systematisk jobb for å få folk tilbake i arbeid.

– Men vi klarer det ikke uten hjelp i 2016 og 2017.

– Hvordan merkes oljekrisen?

– Her er det ikke bare ingeniører som går arbeidsledige. Det er fagarbeidere, ufaglærte og unge som ikke kommer inn på arbeidsmarkedet. Vi merker også at arbeidsinnvandrere som har mistet jobben i andre kommuner trekker inn til Haugesund.

– Hva tenker du om 2016?

– Slik det ser ut nå, må vi kutte mellom 50 og 75 millioner kroner i år. Det tilsvarer 1,5 skole. De neste årene er det planlagt flere store utbygginger, både av sykehus, høgskolen og parkeringsanlegg i vår regionen. Vi jobber for å samkjøre disse prosjektene slik at det skal være stabilt arbeidsmarked over flere år.

– Hva bør regjeringen gjøre?

– De bør rette tiltakene og midlene direkte til kommuner som er rammet, ikke sette av en generell pott. Fall i skatteinngang må kompenseres. Penger til kommunene kan gå til arbeidsmarkedstiltak for å sette folk i arbeid til å gjøre vedlikehold. Store prosjekter må koordineres for å skape et jevnt arbeidsmarked over tid.

EKSPERTENES SPÅDOMMER: Derfor kan oljekrisen bli enda dypere

Marianne Sandahl Bjorøy (Ap)

Kommune: Fjell

Arbeidsledighet: 4,8 prosent

ORDFØRER: Marianne Sandahl Bjorøy (Ap) i Fjell. Foto: Fjell Kommune ,

Mandag kom nok en dyster melding for Hordaland-kommunen: Opptil 160 arbeidsplasser fra Aker Solutions på Ågotnes kan forsvinne.

– Vi har kommet til et punkt der det har blitt en større vane å få slike meldinger enn å ikke få dem, sier Fjell-ordfører Marianne Sandahl Bjorøy.

Som de fleste andre i kommunen har hun fått merke krisen på kroppen

– Mannen min mistet jobben sin Nordsjøen. Han var en av de heldige, så han fikk seg ny jobb i oppsigelsestiden. Men det som skjer nå, er svært kritisk.

– Hvordan merkes oljekrisen?

– Flere bedrifter i kommunen har hatt store nedskjæringer, og det viser godt igjen både på arbeidsledighetstallene og skatteinngangen. Og vi har merket at antallet som søker på kommunale jobber som blir lyst ut, blir stadig høyere. Boligmarkedet rammes også, og bidrar til at det ikke er så lett å flytte på seg som bedriftene skal ha det til.

– Hva tenker du om 2016?

– Hvis arbeidsledigheten øker, vil vi merke det på alt som skjer i kommunen. Veldig mye er bygget rundt olje. Men handelsnæringen merker det. Folk handler ikke så mye som de gjorde. Vi er gode på omstilling, og har troen på at vi skal klare å skape enda mer innen fiske og teknologi. Der er det et stort potensial for flere jobber.

– Hva bør regjeringen gjøre?

– Tiltaksmidlene som de hevder ble satt av, har vi ikke sett noe til. Staten må ta større ansvar for å sette i gang utbyggingsprosjekter som allerede er vedtatt, både innen samferdsel, bygg og annen infrastruktur.

SØKTE OVER TUSEN JOBBER: Nå jubler Thomas for fast jobb

Knut Erik Engh (Frp)

ORDFØRER: Knut Erik Engh (Frp) i Ulstein. Foto: Cecilie Hatløy ,

Kommune: Ulstein

Arbeidsledighet: 4,3 prosent

Mens offshorebåtene fortsatt ligger i opplagsbøyene, er det fiskeindustrien som redder vestlandskommunen.

– Fiskeindustrien går bra. Skatteinngangen i januar var faktisk bedre enn samme tid i fjor. Vi hadde også trodd at vi skulle få nedgang i folketallet, men fjerde kvartal i fjor ble det beste i hele året. Det er vi nesten overrasket over, sier Ulstein-ordfører Engh.

– Hvordan merkes oljekrisen?

– Det merkes godt. Jeg kjenner folk som har mistet jobben, har måttet gå ned i stilling eller fått ny jobb. Vi har noen bedrifter som er veldig hardt rammet, og andre som går bedre enn på samme tid i fjor. Vi har ikke merket noen fraflytting fra kommunen. Men det er ingen tvil om at noen har fått lengre reisevei.

– Hva tenker du om 2016?

– Vi er veldig spente på hva året vil gi. Jeg er mest bekymret på rederienes vegne. Der er utsiktene ikke lyse fremover.

– Hva gjør kommunen?

– Vi jobber for å utvikle eksisterende næringer, og for å få folk i arbeid. Blant annet har vi doblet antall lærlinger i kommunen, slik at unge får arbeidspraksis. Ulstein har vært gjennom nedgangstider tidligere, og stort sett kommet styrket ut av det. Vi er vant til at det blåser litt. Derfor velger jeg å være litt optimistisk.

– Hva bør regjeringen gjøre?

– Legge til rette for nye arbeidsplasser ved å stimulere økonomien gjennom skattelette. I tillegg bør bevilgningene til forskning og utvikling økes ytterligere. Hvis de skal øke lengden på permitteringer, må det samtidig åpnes for at folk skal kunne ta utdanning i perioden de er permittert.

Økonomer: Ledigheter sprer seg til andre yrker

Kjell Neergaard (Ap)

ORDFØRER: Kjell Neergaard (Ap) i Kristiansund. Foto: Kristiansund Kommune ,

Kommune: Kristiansund

Arbeidsledighet: 5,5 prosent

Som resten av kystkommunene krysser Kristiansund fingrene for to ting: At trenden vil snu i 2018. Og at fiskeindustrien fortsatt vil gå så det suser.

– Vi er nesten kjemisk renset for statlige arbeidsplasser. Derfor jobber vi for å skape nye – som at politiet skal legge sin nye lønns- og regnskapssentral hit. Hvis vi ikke lykkes med å skape nye arbeidsplasser, frykter vi at folk vil flytte. Det har vi heldigvis ikke sett noe til foreløpig, sier Kristiansund-ordfører Kjell Neergaard.

– Hvordan merkes oljekrisen?

– Vi har gått gjennom det mørkeste kvartalet på flere år. Heldigvis ser vi enkelte lyspunkter der noen har begynt å ansette igjen. Men for ingeniører i bedrifter som Aibel og Aker Solutions ser det fortsatt vanskelig ut.

– Hva tror du om 2016?

– Vi forventer at spesielt første halvår i 2016 blir tøft. Kommunen har kuttet driftsbudsjettet med 75 millioner kroner. For en kommune som Kristiansund er 80-90 årsverk veldig mye. Våre muligheter ligger i havet, både på fiske, teknologi og oppdrett. Men det er flere som tenker som oss, og det vil bli kamp om å posisjonere seg fremover.

– Hva bør regjeringen gjøre?

– Vi trenger en tiltakspakke, slik at folk som nå går ledige kan omskoleres eller ta videreutdannelse. Dermed blir de klare for arbeidsmarkedet når det snur igjen.

Les også

 1. Dette mener samfunnstoppene om fremtiden til oljebransjen

  50.000 oljejobber forsvinner - men det er lys i enden av tunnelen, mener politikere, næringsliv- og arbeidslivstopper.
 2. Søkte på over tusen jobber - nå jubler Thomas over fast jobb

  SANDNES (VG) Klokken åtte i går morges begynte en stor dag i arbeidsledige Thomas Bolme (38) sitt liv.
 3. NHO med alarmerende barometer: Se hvordan krisen rammer hele landet

  ULSTEINVIK/OSLO (VG) NHOs ferske økonomibarometer viser at oljekrisen er i ferd med å spre seg til hele Norge.
 4. Norsk ekspert på markedssvingninger: Derfor kan oljekrisen bli mye dypere

  BERGEN (VG) En bråstopp i investeringene på norsk sokkel kan skape langt større arbeidsledighet enn de fleste…
 5. Dette er finanselitens beste råd for din økonomi i 2016

  GRAND HOTEL (VG) «Nå kommer vinteren», advarte sentralbanksjef Øystein Olsen under bankens 200-årsjubileum i går.

Mer om

 1. Olje og gass
 2. Økonomi
 3. Personlig økonomi
 4. Arbeidsliv
 5. Fiskeri

Flere artikler

 1. Pluss content

  Her er hver fjerde ledige under 30 år

 2. Ledighetskrisen i Norge: I denne byen er hver fjerde ledige under 30 år

 3. Over 1300 nye jobber i norske asylmottak siden i fjor sommer: Jørn-Ole (27) ble arbeidsledig - fikk jobb på asylmottak

 4. Pluss content

  Norges nye fattige

 5. Optimismen tilbake i Stavanger: Fikk jobb på fem minutter

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder