EKSOS-LO: Eksos fra biler i Oslo i morgenrushet. Bildet er tatt i januar i år. Foto: Berit Roald, NTB scanpix

Helsefarlig luft ti steder i Norge
 – Oslo Ap krever tiltak

Mandag morgen lyser det rødt for luftkvaliteten i ti steder i landet. Nå etterlyser Arbeiderpartiet i Oslo innføring av lavutslippssoner.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Lørdag ble det for første gang i vinter varslet rødt nivå for byluften i Oslo. Mandag formiddag er det registrert luftforurensning på rødt nivå to steder i hovedstaden, og dessuten i Bærum, Fredrikstad, Lillehammer, Gjøvik og Hamar, Kristiansand, Moss og Stavanger. I tillegg har østlig vindretning gitt høye verdier av SO2 ved Sør-Varanger, noe som skyldes utslipp fra russiske smelteverk.

I Oslo viser hele fem målestasjoner for høye nivåer for luftforurensning: Hjortneskaia, Smestad, Sofienbergparken, Aker sykehus og Alnabru.

Samtidig er registrert moderat luftforurensning ytterligere seks steder: I Bergen, Drammen, Lillesand, Sarpsborg, Grenland, og i Tromsø.

Rødt nivå er definert som «høy forurensning» og «betydelig helserisiko». Det betyr at personer med hjertekar- eller luftveislidelser bør unngå de mest forurensede områdene, ifølge Luftkvalitet.

Les også: Regjeringen sa ja til nye dieselgebyrer

Ekstremverdier

Det er svevestøv, PM10, som forårsaker røde lys mange steder i Sør-Norge. Dette er

RØDT BETYR HELSERISIKO: Det lyser rødt ved fem luftmålestasjoner i Oslo mandag formiddag. Du kan følge utviklingen på luftkvalitet.info Foto: Kart: Luftkvalitet.info

ørsmå partikler, mindre enn en milliondels meter, som kan holde seg svevende i lang tid.

Verdier over 35 PM10 per kubikkmeter regnes som uakseptable i Norge. Oversikten viser at verdiene ved flere innfartsårer i landet lå på flere ganger denne verdien: I Oslo hadde måleren ved Hjortneskaia like ved E18 verdier på 152,7, mens Alnabru hadde 88,2.

Ifølge en europeisk rapport ført i pennen av den norske NILU-forskeren Christina Guerreiro døde 457 000 mennesker i Europa en for tidlig død i 2013 på grunn av svevestøv – og av disse nesten 1600 nordmenn.

Frykter ny eksos-vinter

Nå mener stortingsrepresentant og Oslo-politiker Jan Bøhler (Ap) at regjeringen må få opp farten med å gi Oslo adgang til å innføre permanente lavutslippssoner.

Byrådsleder og partifelle Raymond Johansen (Ap) fremmet mye av den samme kritikken mot regjeringen for snart et år siden.

– På tross av at Stortinget 3. mai enstemmig vedtok vårt lovforslag om innføring av lavutslippssoner i områder hvor det skjer overskridelser av grenseverdiene, har statsråd Ketil Solvik-Olsen (Frp) stadig trenert arbeidet med forskriften, slik at vi går inn i en ny vinter uten tiltakene vi trenger, sier Bøhler til VG.

Han minner om at en ny vinter med mye eksos og svevestøv som enkelte dager blir liggende i ro nede i Oslo-gryten, er direkte helsefarlig for mange.

Ifølge Verdens helseorganisasjon vil en tredagersperiode med mer enn 50 PM10 per kubikkmeter resultere i tusen nye astmaanfall og fire dødsfall i en by med men en million innbyggere.

Dyre soner

Samtidig er han klar over at lavutslipssoner i praksis betyr at mange bilister må punge ut med penger utenpå alle fremtidige bompengeøkninger og bompengene de betaler fra før.

Men det er nødvendig med dette tiltaket for å skape renere luft, mener Bøhler.

Kommunen er i påvente av departementet allerede godt i gang med å forberede seg på å innføre permanente lavutslippssoner i Oslo, og de mest aktuelle er innenfor Ring 2, ifølge Bøhler.

Byrådet har allerede varslet at de vil ha en ekstra «bomring» innenfor ring 2, dersom de får innføre lavutslippssoner.

De har allerede bestemt at de ønsker å starte med sentrum innenfor Ring 2, som betyr innenfor Majorstua, Ullevål sykehus i øst og nord og Munch-museet i øst. I byrådserklæringen står det at sonen etter hvert skal gjelde hele Oslo innenfor Ring 3.

Gebyret vil trolig bli innkrevd ved kjøp av oblater for ett år, 30 dager eller ett døgn. Kommunene skal selv få bestemme prisnivået.

– Jobber med saken

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) avviser at han driver med noen form for bevisst uthaling av saken i departementet. Både han og andre statsråder har tidligere påpekt at Oslo ikke bruker verktøy som allerede finnes i verktøykassen.

Som eksempel gir lovverket allerede Oslo og andre kommuner adgang til midlertidige lavutslippssoner i de mest forurensede områdene på dager med dårlig luft.

Når det gjelder muligheten til permanente soner med lavutslipp hvor det i praksis skal bli spesielt dyrt å kjøre for dieselbiler og lastebiler, så ligger denne saken fortsatt i departementet.

– Vi jobber med saken, som er på høring, skriver veistatsråden i en SMS til VG.

Solvik-Olsen minner også Bøhler om at den rødgrønne regjeringen gikk mot å innføre permanente lavutslippssoner i 2012.

Samferdselsministeren kan ikke si bestemt når høringen og saken er ferdig behandlet fra hans side.

– Det er litt avhengig av hvilke innspill som kommer, ifølge Solvik-Olsen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder