VIL RENVASKE SEG I ÅPEN RETTE: Korrupsjonstiltalte Eirik Jensen vil at offentligheten skal få høre hans forklaring på anklagende fra Gjermund Cappelen. Foto: Fredrik Solstad VG

Eirik Jensen ønsker ikke hemmelig forklaring

Spesialenheten for politisaker vil ikke at offentligheten skal få høre deres utspørring av korrupsjonstiltalte Eirik Jensen. Selv vil han renvaske seg for åpne dører.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Spesialenheten for politisaker har i et brev til Oslo tingrett begjært lukkede dører under eksaminasjonen av både den tiltalte politilederen Eirik Jensen og narkotikaleverandøren Gjermund Cappelen.

Spesialenheten begrunner begjæringen med «faren for liv og helse» og «muligheten til å få saken best mulig opplyst for retten». Forsvarer John Christian Elden motsetter seg imidlertid at dørene skal lukkes på vegne av klienten.

«Eirik Jensens grunnleggende holdning i saken er at hele saken skal føres for åpne dører og at all bevisføring skal skje for og i åpen rett», skriver advokaten i brevet til retten.

Les også: Tok ut penger fra konto Spesialenheten ikke visste om

Forsvarsadvokaten viser blant annet til Grunnlovens § 95 og EMK Art. 6.

«Når Spesialenheten ber om lukkede dører for hele Jensens og hele Cappelens forklaringer, så underminerer dette enhver mulighet for offentligheten til å ettergå rettergangen og det helt sentrale bevisgrunnlaget bak tiltalen», skriver forsvarsadvokaten i brevet til retten.

FORSVARER: John Christian Elden. Foto: Helge Mikalsen VG

John Christian Elden reagerer også på at Spesialenheten for politisaker har forsøkt å unnta selve begjæringen om lukkede dører fra offentligheten ved å stemple den «strengt fortrolig», og vise til beskyttelsesinstruksen § 4, samt offentlighetsloven § 13 første ledd.

Elden mener Spesialenheten mangler lovgrunnlag for å gjøre dette og påpeker at straffesaksdokumenter ikke reguleres av offentlighetsloven.

Eirik Jensen er tiltalt for å ha mottatt verdier for minst 2,1 millioner kroner fra Gjermund Cappelen. Påtalemyndigheten mener hasjsmugleren fikk informasjon tilbake som gjorde at han kunne unngå å bli avslørt av politiet. Ifølge tiltalen politioverbetjenten Eirik Jensen ha bidratt til å smugle 13,9 tonn hasj til Norge.

Eirik Jensen: – Jeg kjemper mitt livs kamp

Ifølge Eldens brev til Oslo tingrett så er de også positive til Norsk redaktørforenings ønske om å overføre rettssaken på TV. Det krever i tilfelle et unntak fra lovens hovedregel, som slår fast at det er forbudt.

Rettssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen starter i Oslo tingrett 9. januar. Den skal pågå frem til sommerferien.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder