REAGERER: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) liker dårlig kritikken fra Aps Tove Karoline Knutsen.

Gir Helse-Høie skylden for at en av seks eldre blir reinnlagt på sykehus

Høie: – Frekkheten kjenner ingen grenser

11.000 av 70.000 eldre ble lagt inn igjen innen 30 dager etter at de ble skrevet ut fra norske sykehus i 2014.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Det viser en rapport som Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet la frem torsdag.

I rapporten, som er skrevet på oppdrag fra Helsedirektoratet, kommer også store forskjeller mellom kommunene til syne. I enkelte kommuner blir 6,8 prosent av de eldre pasientene reinnlagt, mens andelen andre steder er så høy som 21,5 prosent.

Det har fått Tove Karoline Knutsen (Ap) i Stortingets helse- og omsorgskomité til å reagere.

– Det er uholdbart at så mange som en av seks eldre reinnlegges innen fire uker etter behandling. De store forskjellene kommunene imellom bekrefter at man kan gjøre dette bedre, sier hun.

Etterlyste 92-åring: Dro fra sykehjem for å være med kjæresten

De 70.000 pasientene er eldre over 67 år, og tallene er inndelt etter 11 utvalgte diagnoser.

Skylder på helseministeren

KRITISERER: Tove Karoline Knutsen (Ap) mener at helseminister Bent Høie har skylden for at tallene på reinnleggelse er høie. Foto: Arbeiderpartiet

Knutsen mener rapporten viser at vi ikke har en god nok samhandling mellom sykehus og kommuner, slik samhandlingsreformen legger opp til. Det mener hun at helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) må ta mye av skylden for.

– Kommuner og sykehus har en lovpålagt plikt til å samarbeide, og helseministeren er pliktig til å se etter at dette fungerer. Det ansvaret har han ikke fulgt godt nok opp i løpet av nesten tre år i regjering, sier den helsepolitiske talskvinnen.

Knutsen mener helseministeren nå må gå inn i tallene rapporten presenterer, og ta grep som sørger for å sette kommunene og sykehusene i stand til å ta håndtere pasientene. Hun beskylder ham også for ikke å ha fulgt opp sin egen politikk.

Les også: Åtte sykehjemspasienter ble liggende alene da ingen kom på jobb

– Regjeringen har lagt fram en nasjonal helse- og sykehusplan og en primærhelsemelding. Arbeiderpartiet forventer at regjeringen setter ut i livet Stortingets vedtatte politikk, ikke minst med tanke på bevilgninger både til sykehusene og kommunene – i tråd med egne lovnader, sier hun.

Høie: – Frekkheten kjenner ingen grenser

Høire reagerer kraftig på kritikken.

– Frekkheten kjenner ingen grenser. Dette er tall fra 2014, altså året etter at Arbeiderpartiet gikk ut av regjeringen. Jeg vil minne henne om at det var de som igangsatte samhandlingsreformen – mot våre advarsler at kommunene ikke var rustet til de store utfordringene, sier Bent Høie da VG konfronterer han med Knutsens uttalelser.

Sykepleieren kledde seg ut som lege: Rundstjal eldre kvinner på dødsleiet

Han mener det er urimelig at han på kort tid skulle rette opp feilene som han mener Ap gjorde før han tok over som helseminister.

– Tallene forteller at det er for stor variasjon i både samarbeidet mellom sykehus og kommunene og i kommunenes tilbud. Så må jeg si at reinnleggelse i seg selv ikke er negativt. Er det behov for at pasienten skal tilbake på sykehus så er det bra at man reinnlegges. Problemet er den store geografiske variasjonen og det totale tallet.

– Hvorfor er det så store geografiske forskjeller?

– Den store variasjonen skyldes hvordan kommunene har organisert tilbudene sine, og det gir store utslag.

– Og gjøres for å endre på både de geografiske forskjellene og få ned tallene?

– Ved å bygge opp kommunens virkemidler og bygge opp kompetanse i de kommunale omsorgstjenestene. Det bruker vi omlag en millard på, slik at de kan drive med etter- og videreutdanning og kompetanseheving, sier Høie og legger til:

– Fra 1. januar har det vært en lovpålagt plikt at kommunene i større grad bruker «øyeblikkelig hjelp-sengene», slik at pasienter slipper å reise til sykehus men kan hjelpes lokalt.

Måtte forklare seg: Her går Høie i fakkeltog for Molde-sykehus

– Reinnleggelse kan være et godt tegn

I tillegg til de geografiske forskjellene, viser rapporten at sjansen for reinnleggelse er ulik avhengig av hvilken diagnose pasienten har. Anja Schou Lindman, prosjektleder i arbeidet med rapporten, peker på de kronisk syke som særlig utsatte.

Samtidig understreker hun at forskjellene ikke nødvendigvis er et entydig mål på kvaliteten av sykehusbehandlingen.

– Pasienter med astma eller kols er ofte gamle og kronisk syke, gjerne med flere tilleggssykdommer, og er spesielt utsatt for reinnleggelser. For noen av disse pasientene kan hyppige reinnleggelser være et tegn på god behandling. Imidlertid vil en akutt reinnleggelse for andre pasienter være en belastning som kunne vært unngått med bedre oppfølging i primærhelsetjenesten, sier Lindman.

Fikk du med deg? Grønt lys for to nye Oslo-sykehus

Hun viser også til samhandlingsreformen som en mulig forklaring bak tallene.

– Tall fra Helsedirektoratet har vist at liggetiden i norske sykehus har gått ned, og man mener det kan være en konsekvens av samhandlingsreformen. Når pasientene skrives ut tidligere, viser forskning at sannsynligheten for å bli reinnlagt øker.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder