BEKLAGER: Morten Pettersen, leder av felles enhet for operativ tjeneste i Troms politidistrikt, innrømmer at politiets håndtering av situasjonen var for dårlig da mannen varslet dem i august 2016. – Det har vi også beklaget overfor fornærmede, sier han til VG.
BEKLAGER: Morten Pettersen, leder av felles enhet for operativ tjeneste i Troms politidistrikt, innrømmer at politiets håndtering av situasjonen var for dårlig da mannen varslet dem i august 2016. – Det har vi også beklaget overfor fornærmede, sier han til VG. Foto: Terje Mortensen, VG

Forsvarsansatt varslet om voldtektsforsøk: Politiet rykket ikke ut

Publisert: Oppdatert: 14.02.18 23:02
INNENRIKS

En mann i 20-årene ansatt i Forsvaret ringte politiet tre ganger og fortalte at han var blitt utsatt for et voldtektsforsøk, uten at de rykket ut. – Saken er særdeles uheldig håndtert, innrømmer politiet.

En Forsvarsansatt i Indre Troms, ble i Senja Tingrett dømt til ett år og én måneds fengsel i september 2017, for å ha utført seksuelle handlinger med en kollega mens han sov. De to mennene, begge i 20-årene, delte en leilighet tiltalte hadde leid gjennom Forsvaret da hendelsen fant sted i 2016.

Saken ble anket til Hålogaland lagmannsrett, og i forrige uke ble den tiltalte mannen frikjent for handlingen. Han måtte derimot betale en oppreisningerstatning på 70.000 kroner til kollegaen.

Da fornærmede varslet om det angivelige voldtektsforsøket i 2016, ringte han operasjonssentralen i Troms politidistrikt tre ganger - uten at de rykket ut.

Følte seg ikke trodd

I tingrettsdommen fra 2017 stiller retten spørsmål ved politiets manglende reaksjon da mannen ringte dem etter hendelsen. De påpeker at det ser ut til at politiet forsøkte å «skyve fra seg saken» ved å sende den videre til militærpolitiet.

Ifølge lydloggene fra samtalene mannen hadde med politiet, mener retten at mannen argumenterte godt for at forholdet måtte være en sivil straffesak som er politiets ansvar, og derfor ikke berører militærpolitiet.

Ansatte i militærpolitiet rykket ut til leiligheten og ba fornærmede om å gå og legge seg, og vente til neste dag med å anmelde forholdet.

Dagen etter flyttet fornærmede ut av leiligheten og anmeldte forholdet. Politibetjenten som mottok anmeldelsen forteller i retten at mannen reagerte sterkt på at han ikke følte seg trodd da han varslet om hendelsen.

Saken ble senere sendt til statsadvokaten med anmodning om henleggelse. I februar 2017 ble saken returnert fra statsadvokaten til politiet, og det ble bedt om at nye etterforskningsskritt skulle igangsettes. I april 2017 ble det tatt ut tiltale i saken.

– Særdeles uheldig håndtering

Morten Pettersen, leder av Felles enhet for operativ tjeneste (FOT) i Troms politidistrikt, innrømmer at politiet har håndtert saken dårlig.

– Det er ikke tvil om at politiet har håndtert denne saken særdeles uheldig i initialfasen. Det har vi også beklaget overfor fornærmede. Her har nok operasjonsleder hos oss som vurderte innholdet i samtalene ikke forstått alvoret i situasjonen, sier han til VG.

Pettersen understreker at politiet i Troms burde ha agert umiddelbart da mannen ringte, og sendt en patrulje til stedet for å snakke med fornærmede, sendt ham til et overgrepsmottak og sikret tekniske bevis.

Kan bevis ha gått tapt grunnet politiets håndtering av saken?

– Jeg kan ikke kommentere denne saken konkret, men det er alltid uheldig å komme sent i gang med etterforskningen. Mange spor sikres i initialfasen i en straffesak, så jo tidligere vi kommer i gang med etterforskningen, jo bedre, sier han.

FOT-lederen opplyser om at hendelsen er tatt opp med den aktuelle operasjonslederen.

– Vedkommende er gitt tilbakemelding om at håndteringen ikke var av en slik kvalitet vi ønsker å ha på løsning av denne type henvendelser, men vi har ikke avstedkommet noen sanksjoner overfor vedkommende, sier han.

– De ville reagert hvis en kvinne ringte

Fornærmedes advokat, Kjetil Wibe, forteller at hans klient opplevde det som svært vanskelig ikke å bli tatt på alvor, og at klienten var svært tydelig opprørt på operasjonssentralens lydopptak av samtalene.

– Han hadde nettopp fortalt at han hadde opplevd et overgrep, og var i samme hus som overgriper. Han hadde behov for hjelp, og når han ikke fikk det ble det nesten som et nytt overgrep, sier han til VG.

Advokaten mener at viktige bevis kan ha gått tapt grunnet politiets håndtering av saken. Deriblant teknisk bevis og umiddelbar forklaring fra tiltalte og fornærmede.

– Vi vil dessverre aldri få vite om dette har påvirket utfallet av rettssaken:

– Jeg er også ganske sikker på at politiet ville rykket ut med en gang hvis det var en kvinne som ringte dem og beskrev en lignende hendelse. Dette er også noe min klient har gjort seg tanker rundt, sier Wibe.

Tiltaltes forsvarer, Olav Eriksen, sier til VG at hans klient ikke ønsker å kommentere saken.

– Politiet burde ha reagert med en gang

Torstein Lindquister, statsadvokat i Troms og Finnmark, mener også politiets håndtering ikke holdt i den begynnende fasen av saken.

– Denne saken ble ikke godt håndtert. Det har politiet også sett i ettertid. De skulle tatt denne mannen på alvor, varslet sivilt politi, gjort nødvendige undersøkelser, og foretatt en eventuell pågripelse med en gang, sier han til VG.

Han understreker at det er uhyre viktig med bevissikring i initialfasen av en etterforskning, men ønsker ikke å spekulere i om politiets håndtering av hendelsen har påvirket utfallet av rettssaken.

– Bevissikringen eller tapet av den er ikke noe jeg kan kommentere. Men, da de fikk en sånn type melding inn, som var så klar og tydelig, burde politiet reagert med en gang, sier Lindquister.

Her kan du lese mer om