Stortingspolitiker må i fengsel for råkjøring

Stortingsrepresentant Lars Rise (KrF) er i Oslo forhørsrett dømt til 14 dagers ubetinget fengsel for å ha kjørt i 133 km/t i en 80-sone.

NTB
ARTIKKELEN ER OVER 17 ÅR GAMMEL

Av dommen går det fram at Rise brukte sin posisjon som stortingspolitiker og medlem av utenrikskomiteen som hovedargument for at han burde slippe å gå i fengsel, ettersom han da kunne få problemer med blant annet reisevisum senere.

Retten har forståelse for Rises argumenter, men valgte ikke å vektlegge dem ettersom den mener at også en ubetinget dom ville gi ham vanskeligheter og svekket tillit som folkevalgt, skriver Aftenposten.

Det var i januar i år Rise ble stoppet av politiet på E6 ved Nordbytunnelen i Ås etter å ha blitt målt til 133 km/t i 80-sonen. Rise, som var på vei fra et foredrag i Fredrikstad til en privat avtale i Oslo, erkjente forholdet på stedet.

Etter vanlig rettspraksis kvalifiserer hastigheter over 130 km/t i 80-sone til ubetinget fengsel, og retten kan ikke se at Rises situasjon oppfyller Høyesteretts krav til "særegne formildende omstendigheter".

-Det må av allmennpreventive grunner reageres strengt på fartsoverskridelser, mener retten.

Det eneste formildende forhold retten valgte å vektlegge, var politiets lange saksbehandling i saken. Først etter at Rise selv tok kontakt med påtalemyndigheten for å høre hvor saken sto i systemet, ble det tatt ut tiltale.

-Retten har forståelse for at det var belastende for Rise å gå i månedsvis i uvisshet om hvordan saken ville utvikle seg. Den unødig lange saksbehandlingstiden fra politiets side er en formildende omstendighet, heter det i dommen.

Rises forsvareren, Dag Thorstensen, ønsker ikke å kommentere dommen. Rises uforbeholdne innrømmelse av råkjøringen gjorde at saken ble behandlet i Forhørsretten.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder