NY RAPPORT: Mange elever som trenger ekstra hjelp på skolen får det for sent, og ofte er spesialundervisningen for dårlig og utført av ufaglærte, slås det fast i en fersk rapport. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Ekspertutvalg vil legge ned PP-tjenesten

Spesialundervisningen i skoler og barnehager er for dårlig, mener et ekspertutvalg, som foreslår å legge ned dagens PP-tjeneste og Statped.

 • NTB

Artikkelen er over to år gammel

Ekspertutvalget vil knytte flere av spesialpedagogene i PPT-tjenestene nærmere skolene og barnehagene. Det er professor Thomas Nordahl ved Høgskolen i Innlandet som har ledet ekspertutvalget.

Rapporten ble overlevert kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) onsdag.

Ekspertgruppen mener at den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) og Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped) befinner seg for langt unna skolene og barnehagene.

les også

«Jeg kan ikke sitte stille og se på den behandlingen vi gir de elevene som trenger god undervisning mest.»

– De bruker en relativt liten andel av sine ressurser til direkte veiledning og støtte til lærere og andre ansatte i barnehager og skoler. Det er dessuten etablert henvisningssystemer som krever mye av barnehager og skoler for å kunne få hjelp, heter det.

Rapporten slår fast at dagens tilbud om spesialundervisning er for dårlig. Mange barn og unge får hjelp altfor sent og annenhver elev som får hjelp, får det av ufaglærte. Systemet er ekskluderende, fordi de som trenger hjelp, tas ut av klasserommet.

les også

70.000 barn trenger behandling for psykiske vansker i landet vårt

VIKTIG: Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) mener foreldre må være trygge på at oppfølgingen av barna er god. Han vil ha en bred og grundig høring i saken. Foto: Cicilie S. Andersen

– Egeninteresse

Ekspertene påpeker at jo mer penger som brukes på spesialundervisning, jo mindre går til ordinær opplæring.

– Det er god grunn til å hevde at praksisen opprettholdes fordi det eksisterer et stort system som har egeninteresser i at systemet fortsetter, hevder Nordahl og resten av ekspertpanelet, som også er svært kritisk til Statped:

– Dette systemet må ta sitt ansvar for at mange barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging ikke har hatt et tilfredsstillende tilbud. Til tross for at Statped disponerer betydelige økonomiske ressurser, ser det ikke ut til at dette i tilstrekkelig grad har medført et bedre tilbud i barnehager og skoler, heter det.

les også

Skolen klarte ikke å stoppe mobbingen av seksåringen. Nå har familien flyttet

Mer hjelp i klasserommet

Blant ekspertenes forslag, er obligatorisk kartleggingsprøve av barns leseferdigheter og sosiale ferdigheter rett etter skolestart. De som presterer dårligst, skal få ekstra pedagogisk hjelp og støtte umiddelbart, og hjelpen skal gis der barna er.

Kommunene bør få en tverrfaglig pedagogisk veiledningstjeneste, og alle skoler og barnehager der det er barn og unge med spesielle behov, skal ha et eget pedagogisk støttesystem.

Rapporten sendes nå ut på høring.

– Foreldre skal være trygge på at barna deres får god oppfølging i både barnehage og skole, og vi må sørge for at tilbudet blir bedre. Dette er så viktig at vi må ha en bred og grundig høring før vi konkluderer. Vi må også se spesialundervisning i sammenheng med andre tiltak i skolen, som for eksempel tidlig innsats, sier kunnskapsminister Sanner.

Mer om

 1. Skole og utdanning
 2. Lærere
 3. Spesialpedagogikk

Flere artikler

 1. Regjeringen: Skal ta små elever mer på alvor – utvider Elevundersøkelsen

 2. Advarer mot tapt læring og utenforskap hos sårbare elever

 3. Utvalg: Heldagsskole for alle de fire første skoleårene

 4. Sanner: Skal løfte elevene som har svakest utgangspunkt

 5. Slik skal de nye corona-tiltakene avgjøres

Fra andre aviser

 1. Regjeringens ekspertgruppe: Vil fjerne lovfestet rett til spesialundervisning

  Aftenposten
 2. Flytter ekspertisen på spesialpedagogikk nærmere skoler og barnehager

  Aftenposten
 3. Denne skolen har klart å halvere andelen elever som må ha spesialundervisning. Nå skal resten av Norge lære.

  Aftenposten
 4. Regjeringen vil vurdere forslag om å fjerne spesialundervisningen

  Aftenposten
 5. Slutt på unnskyldningene

  Aftenposten
 6. Ta ikke hjelpen fra barna

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder