PST: Russisk etterretning kan gjøre størst skade på Norge

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) la tirsdag frem det de mener blir de største truslene mot Norge i 2018. Nye terroraksjoner i Europa må påregnes, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

PST-sjef Benedicte Bjørnland presenterte tirsdag den årlige trusselvurdering fra PST sammen med Norges nye justisminister Sylvi Listhaug (Frp).

På terror er ekstrem islamisme den største trusselen mot Norge - mens det på etterretning er Russland som kan gjøre størst skade.

– Russisk etterretningsvirksomhet vurderes fortsatt å ha størst skadepotensial, understreker PST.

Dette er hovedpunktene i trusselvurderingen:

Terrortrusslen mot Norge er redusert

Fra april til november 2017 vurderte PST det som «sannsynlig» at det ville bli gjennomført terrorangrep mot Norge. Men så ble det nedjustert til at et angrep er «mulig». Der står det fortsatt, opplyser PST.

– I årets trusselvurdering tegner vi et bilde av terrortrusselen som redusert, men i andre europeiske land er den høy. Aksjoner må påregnes, sier Bjørnland.

Og selv om de norske islamistmiljøene er svekket, har ekstreme islamister fortsatt vært den største terrortrusselen mot Norge. Og det er de i 2018 også, påpeker PST.

TRUSSELVURDERING: PST-sjef Benedicte Bjørnland og justisminister Sylvi Listhaug (Frp) presenterte mandag den årlige trusselvurderingen. Foto: Kristiansen, Tore

Terrorgruppen Den islamske stat presses nå tilbake i både Irak og Syria, og PST er bekymret for at nordmenn som har reist til Irak og Syria for å krige, nå skal komme tilbake til Europa. VG skrev i dag tidlig at hele tolv norske fremmedkrigere er internasjonalt etterlyst - minst halvparten av dem kvinner.

– Vår frykt er at noen av disse skulle vende tilbake til Norge uten at vi vet det, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

les også

PST: Tolv norske fremmedkrigere internasjonalt etterlyst

Bekymring for russisk spionasje

PST legger ikke skjul på at etterretningen mot Norge er betydelig, spesielt fra Russland.

De advarer mot at den mest alvorlige utfordringen for Norge i 2018, på statlig etterretning, er at «fremmede stater» vil prøve å rekruttere agenter og kilder i Norge.

– Nordmenn som oppholder seg permanent i utlandet blir gjenstand for mer oppmerksomhet. De som reiser til land vi ikke har sikkerhetssamarbeid med, bør vurdere egne sikkerhetstiltak og ved behov søke rådgivning, sa PST-sjefen i sin presentasjon.

PST vil ikke gi konkrete reiseråd ut over de som Utenriksdepartementet utgir.

Men Bjørnland ber folk som reiser i land som Russland, Kina og andre utenfor sikkerhetssamarbeidet, om å passe ekstra godt på mobiltelefonen og andre digitale lagringsmedier.

Hele tre russiske etterretningstjenester opererer i Norge: GRU (den militære etterretningstjenesten), SVR (den sivile) og FSB (den interne). SVR driver blant annet med politisk etterretning i Norge – både å innhente informasjon om og påvirke norsk politikk.

I fjor understreket PST-sjef Bjørnland at det i PST var økt bekymring for russisk etterretning i Norge - og at forsvarssektoren, politiske beslutningsprosesser og «kritisk infrastruktur» var spesielt utsatt.

les også

PST: Får flere varsler om at nordmenn på reise presses av russisk etterretning

Høyre- og venstreekstremisme

PST har de to siste årene advart mot en vekst i de høyeekstreme miljøene i Norge - og at det har gitt grunn til økt bekymring. PST mener imidlertid at det er lite sannsynlig at høyreekstreme vil begå terrorhandlinger i Norge i 2018.

– Vi ser en alvorlig utfordring i at mange høyreekstreme har en vid tolkning av selvforsvar, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland, og sier mange høyreekstreme også virker å være opptatt av våpen.

PST nevner i år for første gang Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) ved navn i trusselvurderingen.

– DNM har fått en tydeligere organisering og har som mål å vokse ytterligere gjennom radikalisering og rekruttering, sier PST-sjefen.

– Nordisk motstandbevegelse er en nazistisk organisasjon, har Hitler som forbilde og står for jødehat. Det er uakseptabelt i Norge i dag, selv om Sverige har et større miljø.Vi må jobbe for å forhindre at de får et fotfeste i Norge, sier justisminister Sylvi Listhaug på pressekonferansen.

VG fulgte i et år Den nordiske motstandsbevegelsen, som er den største og mest militante høyreekstreme organisasjonen i Norden, som i 2017 hadde flere demonstrasjoner i Norge.

– Det siste året er det registrert økt aktivitet i deler av det venstreekstreme miljøet. Det er imidlertid svært lite sannsynlig at venstreekstreme vil begå terrorhandlinger, skriver PST i trusselvurderingen.

PST: Tre positive utviklinger på islamistgrupper

Det er likevel altså i år, som de siste årene, ekstrem islamisme som utgjør den strøste terrorfaren.

– Det er fremdeles slik at ekstreme islamistiske grupper representerer den mest alvorlige trusselen mot Norge. I fjor tegnet vi likevel et bilde av positive utviklingstrekk. Disse utviklingstrekkene mener vi fortsetter i år, og det gjelder spesielt tre ting, sier Bjørnland, som lister opp:

** Det organiserte miljøet er mindre organisert. Flere av de mest aktive soner lengre dommer. Andre, som var svært synlige, er drept i Syria eller Irak.

** Det pågår fortsatt radikalisering, men den er mindre organisert og drives av enkeltpersoner, noe reduserer effekten og omfanget av aktiviteten.

** Norgestilknyttede fremmedkrigere er mindre aktuelle for trusselbildet i Norge, ettersom det er mindre sannsynlig at de noensinne vil vende tilbake.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder