FLERE SAKER: Stadig flere ansatte i skoler og barnehager er involvert i overgrepssaker. Tendensen er den samme som ellers i det norske samfunnet, konstaterer Laila Søndrol i Kripos. Foto: Mikalsen, Helge

28 skole- og barnehageansatte i overgrepssaker i fjor

28 ansatte i skole og barnehage ble siktet, tiltalt eller dømt i saker som omhandlet seksuelle overgrep i 2017. Det er mer enn en dobling av snittet i årene før.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Det viser en kartlegging som bladet Utdanning har gjort av seksuelle overgrep og befatning med overgrepsmateriale blant barnehage- og skoleansatte.

Sammenlignet med syvårsperioden 2010 til 2016, er tallet for 2017 vesentlig høyere. Til sammen er det registrert 76 saker, som tilsvarer et snitt på 11 overgrepssaker hvert år fra og med 2010 til og med 2016, ifølge kartleggingen.

Fellesnevneren i kartleggingen er at ansatte i skole og barnehage er under etterforskning, står tiltalt eller er dømt i overgrepssaker.

Les mer: Overgrep og sextrakassering i idretten mer omfattende

– Overgrep mot barn begås hver eneste dag på de stedene barn oppholder seg, også i barnehager og på skoler. Det er grunn til å tro at det fremdeles er store mørketall på området, sier leder for seksjon for seksuallovbrudd i Kripos, Laila Søndrol til Utdanning.

STUDENTLEDER: Leder Hedda Eia Vestad i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, mener overgrep og seksuell trakassering må vies mer oppmerksomhet i lærerutdanningene. Foto: Pedagogstudentene

Må med i lærerutdanningen

Leder Hedda Eia Vestad i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet mener at forebygging og kunnskap om seksuelle overgrep utgjør en altfor liten del av barnehagelærer- og lærerutdanningen.

Les også: Asyl-leder siktet for overgrep mot barn

– Vi savner informasjon og mer oppmerksomhet om dette på studiene. Dette handler mye om tilførsel av kompetanse til de som jobber i skoler og barnehager, sier Vestad til VG.

– Hvor mye tid vies temaer som overgrep og seksuell trakassering i lærerutdanningene?

– Det er dessverre svært få timer. Man må i stor grad oppsøke informasjon og kunnskap selv, svarer Hedda Eia Vestad.

Hun mener det ble brukt maksimalt tre undervisningstimer om temaene i hennes tid i lærerutdanningen.

Mer åpenhet

Søndrol i Kripos sier at også det totale antallet på anmeldte seksuelle overgrep mot barn har hatt en kraftig økning de siste årene. Hun peker på flere årsaker:

– Mer åpenhet rundt seksuelle overgrep og lavere terskel for å anmelde kan være en årsak. De nettrelaterte overgrepssakene, hvor en enkelt gjerningsperson kan nå ut til flere hundre fornærmede, tilskrives en del av økningen, sier hun.

Få med deg: Forrige kartlegging av lærere og barnehagelærere

Lærernes fremste tillitsvalgte, Steffen Handal, er opptatt av å skjerpe oppmerksomheten om overgrep mot barn og unge i skoler og barnehager.

– Lærere som er overgripere stikker seg ikke nødvendigvis negativt ut. De kan være svært vanskelige å avsløre. Ingen skoler eller barnehager har noen garanti for at dette ikke kan skje hos dem. Derfor er forebygging så viktig. Vi må ha høy oppmerksomhet og hele tiden opptre slik at vi støtter barn og elever til å si fra, sier Handal til bladet Utdanning.

Les VG-Spesial: Nedlasterne

Kripos frykter at mange overgrep i skole og barnehage ikke oppdages eller blir anmeldt.

– Barnehager og skoler har meldeplikt, og skal ikke avvente situasjonen ved mistanke om vold eller overgrep. Dersom man unnlater å melde fra om mistanker om pågående overgrep, kan det være straffbart, sier Søndrol til Utdanning.

To typer overgripere

Forskere på overgrep mot barn i skoler og barnehager, deler overgriperne grovt inn i to grupper:

* Den ene gruppen er ofte tillitsskapende mennesker som blir venner med ledelsen og de uformelle lederne. Slik skaper de beskyttelse innad i lærerkollegiet.

* Den andre gruppen er vikarer som kommer og går, og kan flytte mellom skoler. De er ofte bare til stede ett år før de flytter på seg, sier forsker Anne Lie Kaarstad.

Hun er førstelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Sørøst Norge. Sammen med forsker Abdul-Razak K. Alhassan har Kaarstad intervjuet og samlet data fra elever og foreldre om seksuelle overgrep mot elever i skolen.

Kripos mener det er flere tiltak som kan gjøres for å forebygge overgrep utført av ansatte i barnehage og skoler.

Det kan være helt konkrete, fysisk forebyggende tiltak som for eksempel å installere vinduer på dørene til stellerom i barnehagen, eller legge til rette for at bleieskift utføres av flere voksne samtidig. Krav om politiattest for å bli ansatt i barnehage eller skole er også et forebyggende tiltak, selv om det kun fanger opp de som er tidligere domfelt.

– Vi mener økt bevissthet og kunnskap om seksuelle overgrep mot barn blant de ansatte, herunder kjennskap til hvordan man skal gå fram ved mistanke om overgrep, kan være forebyggende i seg selv, sier Søndrol.

Hun mener alle ansatte bør få opplæring i hvordan regelverket skal forstås, og hva man skal foreta seg ved mistanker om overgrep.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder