KAN STARTE ETTERFORSKNING: – På generelt grunnlag mener jeg at politiet på egen hånd kan starte etterforskning når de får opplysninger om mulige kriminelle forhold, slik som VG beskriver i sin sak, sier advokat John Christian Elden. Foto: Hallgeir Vågenes

Elden: Bør være en selvfølge at politiet etterforsker

Eksperter på strafferett mener Espen Andresen (53) og Laila Mjeldheim (42) kan være strafferettslig medansvarlige når deres medlemmer har plaget, svertet og trakassert avhoppere med falske anklager og anmeldelser.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Advokatene Berit Reiss-Andersen og Mette Yvonne Larsen har lest VGs avsløring av de systematiske svertekampanjene i Addictologi-miljøet.

Advokat John Christian Elden har også vurdert de strafferettslige problemstillingene på generelt grunnlag.

Oslo-politiet viste i går til at de har en rekke saker som har høyere prioritet, og at de ikke vil gå inn i saken før de eventuelt får nye anmeldelser.

De tre jusekspertene VG har snakket peker derimot på at politiet kan ta saken i egne hender uten at noen anmelder.

VG har skrevet en rekke artikler som viser hvordan politiet nå etterforsker andre lignende saker fra miljøet. Blant annet etterforsker de mulig vitnepåvirkning og overfall mot to tidligere medlemmer.

les også

Tidligere ansatt anmelder Laila Mjeldheim: – Jeg skulle kidnappes og bankes

– Om politiet allerede etterforsker spørsmålet om vitnepåvirkning, bør det være en selvfølge at de etterforsker dette samtidig, slik at alt blir sett i sammenheng, slik politiet normalt gjør i voldtekts- og overgrepssaker, sier advokat John Christian Elden.

Addictologi-avsløringen: Alle sakene samlet på ett sted

Medvirker og påvirker

– VG beskriver et miljø der det kan synes som om at det utøves et strukturelt maktmisbruk med systematisk kontroll og utnyttelse av mennesker i en sårbar situasjon, sier Berit Reiss-Andersen.

Hun er partner hos det internasjonale firmaet DLA Piper og har møterett for Høyesterett. Tidligere har hun vært leder for advokatforeningen.

– Hvis det som beskrives er riktig, dreier det seg om straffbare trusler, hensynsløs atferd og straffbar tvang, sier hun.

Terapi og torpedoer: Les hele historien her

MEDVIRKNING: – Det må vurderes om Laila Mjeldheim og Espen Andresen, miljøets lederskikkelser, psykisk har medvirket til den systematiske svertingen som foregår, ut fra det VG skriver, sier advokat Berit Reiss-Andersen. Foto: Janne Møller-Hansen

– I intervjuene VG har gjort, fortelles det om at den som ikke innretter seg har blitt truet med at vil bli inngitt falsk anmeldelse til offentlige myndighet. Det er mer alvorlig for den som urettmessig blir beskyldt for noe og det er alvorlig å misbruke det offentlige hjelpeapparat og kontrollorganer, sier Reiss-Andersen.

Hun peker også på de faktisk gjennomførte falske meldingene til Mattilsynet, politiet og barnevernet.

– Etter det som fremkommer i artikkelen, må det vurderes om Laila Mjeldheim og Espen Andresen, miljøets lederskikkelser, psykisk har medvirket til den systematiske svertingen som foregår, mener Reiss-Andersen.

Espen Andresen og Laila Mjeldheim kan være strafferettslig ansvarlige for psykisk medvirkning om man legger VGs opplysninger til grunn, ifølge eksperter på strafferett VG har snakket med. Foto: VG

Hun mener Mjeldheims tekstmeldinger og e-poster kan oppfattes som om hun medvirker og påvirker.

– For Andresen er det ikke tilsvarende tekniske bevis. For ham blir det en vurdering av om det er vitner som med troverdighet utpeker ham som initiativtager til truslene med mere, sier Reiss-Andersen.

les også

Tidligere addictologi-klienter fortviler: 13 anmeldelser – 13 henleggelser

Les saken: Terapeutenes våpendragere

– Maktmisbruk satt i system

Advokaten mener at det styrker vitnenes troverdighet at de personene VG har snakket med risikerer egen straff for å være åpne om hva de har gjort.

Advokat Reiss-Andersen er gjort kjent med at politiet har henlagt flere av sakene i addictologi-komplekset, der tidligere klienter har anmeldt konkrete personer i Addictologi Akademiet for å ha kommet med falske anklager mot dem.

les også

Justisministeren om Addictologi-avsløringene: Totalt uakseptabelt

– For å ta politiet litt i forsvar, så kan det være forståelig at slike saker blir henlagt om man bare ser dem isolert. Men sett i sammenheng danner det seg et mønster hvor maktmisbruket er satt i system. Det er mer alvorlig enn at privatpersoner krangler og anklager hverandre, sier Reiss-Andersen.

RISIKERER EGEN STRAFF: Brede Henriksen forteller åpent hvordan han var med å sverte andre. Advokat Berit Reiss-Andersen mener det styrker vitnenes troverdighet at de risikerer egen straff, og likevel er åpne om hva de har gjort. Foto: Tore Kristiansen

Politiet kan etterforske selv

Også hun mener at politiet ikke er avhengige av at noen nå anmelder disse forholdene som VG har beskrevet for å starte etterforskning.

– Politiet kan på egen hånd etterforske mulige straffbare forhold. De har også anledning til å gjenoppta henlagte saker.

– Hva mener du politiet bør gjøre med den dokumentasjonen på systematisk sverting som VG har viser?

– De bør vurdere alle sakene knyttet til dette miljøet i sammenheng. Da kan sakskomplekset fremstå som langt mer alvorlig enn den enkelte sak hver for seg. Forholdene som er beskrevet minner om en sekt som utøver tvang og streng sosial kontroll. Hvis det er riktig er det et alvorlig anslag mot enkeltpersoners frihet, sier Reiss-Andersen.

VG har forelagt Espen Andresen og Laila Mjeldheim alle påstandene i denne artikkelen.

De har ikke svart på VGs henvendelser.

Tidligere har de begge avvist alle anklager som har kommet mot dem i VG.

les også

Skattekrim slo til hos addictologi-ledere

les også

Systematisk trakassering og stort mot

Personforfølgelse

Advokat og strafferettsekspert John Christian Elden kommenterer på generelt grunnlag de strafferettslige problemstillingene som VGs sak reiser.

Han peker på flere mulige brudd på straffeloven i det VG beskriver.

– Personforfølgelse kan være en straffbar handling, å anmelde falskt eller å bidra til at andre anmelder falskt kan være en straffbar handling. Å påvirke eller gjengjelde en rettslig forklaring kan også være straffbart, sier Elden til VG.

ETTERFORSKNING: Advokat John Christian Elden mener det er naturlige at politiet etterforsker nye opplysninger om mulige straffbare forhold opp mot de sakene de allerede har mot addictologi-miljøet. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

les også

Henlagt etter bevisstløs innstilling

Noen av forholdene VG beskriver kan minne om angiveri, mener han.

– Angiveri er ikke straffbart. Det ser vi at eks-ektefeller driver med når de angir hverandre for å snyte på skatten og lignende. Men hvis man kommer med bevisst falske opplysninger for å villede offentlige myndighet, eller påvirke et utfall i en rettssak, så kan det være en straffbar handling, sier Elden.

På generelt grunnlag mener han politiet på egen hånd kan starte etterforskning når de får opplysninger om mulige kriminelle forhold, slik som VG beskriver i sin sak.

VGs skriftlige dokumentasjon er med på å styrke saken, ifølge Elden.

Anbefaler anmeldelse

Mette Yvonne Larsen, som er en erfaren strafferettsadvokat, mener at «de som har utført selve svertingen har et personlig ansvar».

– Men med forbehold om at jeg kun kjenner saken via VG, så er det er ikke vanskelig å få øye på at det er et element av psykisk medvirkning, ut fra beskrivelsen av saken, sier Larsen.

LEGGER BORT: Mette Yvonne Larsen peker på at Oslo-politiet legger bort mange saker. Hun mener det er større sjanse for at politiet etterforsker om de som mener seg utsatt for straffbare handlinger anmelder. Bildet av Larsen er fra en tidligere rettssak. Foto: Roger Neumann

– Å komme med falsk anmeldelse og å bidra til at noen anmelder falskt, er et alvorlige straffbart forhold, sier Larsen.

Hun viser til rettspraksis der personer kan dømmes for straffbare forhold, uten at de en gang har vært på åstedet for kriminelle handlinger.

– Dersom det VG beskriver skal legges til grunn, så kan både Laila Mjeldheim og Espen Andresen tenkes å ha et straffansvar for psykisk medvirkning i svertekampanjene, sier Larsen.

Ut fra det VG beskriver i saken, mener hun politiet på eget initiativ kan etterforske saken for mulige straffbare forhold.

– I praksis vil det neppe skje i Oslo politidistrikt med tanke på alle de sakene de ikke rekker over og legger bort. Det er større sjanse for at politiet etterforsker en sak som dette dersom det kommer en anmeldelse fra dem som mener seg manipulert, utsatt for press, eller direkte utsatt for svertekampanjer, sier Larsen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder