EKSTRAORDINÆRE TILFELLER: Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) sier at pålagt skolebytte skal kun være et tiltak i ekstraordinære tilfeller der andre tiltak ikke har vært nok. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Reagerer på forslag om flytting av mobbere: – I beste fall naivt

Regjeringen foreslår at elever på videregående som mobber andre, skal kunne pålegges å bytte skole. En nederlagserklæring, mener mobbeombud.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Det betyr at de andre mobbetiltakene rett og slett har vært for dårlige, sier Kjerstin Owren, mobbeombud i Oslo kommune.

– Å tro at et dårlig klassemiljø automatisk blir bedre ved å plukke ut én elev, er i beste fall naivt.

Owren mener de opprettholdende faktorene ikke bare er knyttet til enkeltindivider, men også til skolens kultur for tilhørighet, anerkjennelse og for å skape en inkluderende og meningsfylt tilværelse på lag med elevene.

– Samtidig skal selvfølgelig alle elever ha rett til et trygt og godt miljø, og vi har et stort og viktig ansvar for å ivareta elever som utsettes for mobbing og stoppe det som skjer. Både holdninger, kunnskap og handlinger hos ansatte og miljøet rundt spiller inn for å få til dette. Dette gjelder også hos politikere, sier hun.

– Hvis holdningen til politikerne er at problemer i miljøet blir borte bare elever kan flyttes på, hvordan skal vi da klare å skape en kultur i skolen hvor mobbing er voksnes ansvar?

Les også: Mobbealarm i Oslo-skolen – nytt mobbeombud får hendene fulle

MOBBEOMBUD I OSLO: Kjerstin Owren. Foto: Tore Kristiansen / VG

Tre vilkår

Elevundersøkelsen viser at 6,6 prosent elever ble mobbet i 2017. Det tilsvarer over 50.000 elever.

Regjeringen foreslår at tre vilkår må være oppfylt før en elev som mobber, kan flyttes:

  • Oppførselen til eleven som flyttes, må i alvorlig grad gå ut over tryggheten eller læringen til andre.
  • Mindre inngripende tiltak vil ikke være tilstrekkelig for å gi medelevene et trygt og godt skolemiljø.
  • Før vedtak blir fattet, skal eleven selv, elevens lærer og rektor ha blitt hørt og andre tiltak være vurdert og helst prøvd ut.

– Pålagt skolebytte skal kun være et tiltak i ekstraordinære tilfeller der andre tiltak ikke har vært nok. Vi må sikre alle elever et trygt og godt skolemiljø, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) til NTB.

– Jeg mener det er riktig å ha denne muligheten i de aller mest alvorlige sakene, legger han til.

Forslaget er sendt på høring. Fristen er satt til 2. januar.

– Vi tar sikte på å legge det frem for Stortinget til våren. Dersom Stortinget støtter forslaget, kan lovendringen bli gjeldende fra starten av neste skoleår, sier Sanner til VG.

– SATS PÅ FOREBYGGING: Ap-politiker Torstein Tvedt Solberg mener regjeringen bør fokusere på hvordan mobbing kan forebygges. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Ap: – Feigt

Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap) mener Sanner slår inn åpne dører når han legger frem et forslag om noe som regjeringen allerede har en praksis på (se faktaboks).

– I realiteten kommer forslaget til å endre lite, spesielt ikke med vilkårene som legges til grunn. Det finnes allerede flere verktøy som for å reagere mot elever som mobber, og jeg ser derfor ikke at dette vil endre noe ute i skolen, selv om det kanskje blir en endring på papiret.

Solberg mener forslaget nok en gang viser at kunnskapsministeren er feig i kampen mot mobbing.

– Dagens regjering fokuserer på skader som allerede har skjedd, i stedet for å konsentrere debatten rundt den viktige forebyggingen. Mobbetallet har de siste årene være stabilt og urovekkende høye. Ingen av tiltakene som har blitt gjort de siste årene, har bidratt til at tallet går ned. Hvis de mener alvor med kampen mot mobbing, må de ta nødvendige grep og satse mer på forebygging.

GJØR SEG IRRELEVANT: Kunnskapsminister Jan Tore Sanner mener Arbeiderpartiet gjør seg selv irrelevant. Foto: Frode Hansen / VG

– Ingen enkel løsning

Sanner sier til VG at alle barn har rett til et trygt og godt skolemiljø, og at pålagt skolebytte skal ikke være en enkel løsning, men siste utvei.

– For meg blir det galt dersom den eleven som blir plaget føler seg tvunget til å bytte skole, sier han.

Sanner mener bør være mulig å pålegge elever i videregående å bytte skole, når andre virkemidler er forsøkt, og hensynet til medelevene tilsier det, på lik linje som i barne- og ungdomsskolen.

– Målet med denne lovendringen og alle andre tiltak mot mobbing er å sikre alle elever et trygt og godt skolemiljø der de kan lære, trives og oppleve tilhørighet.

Han opplyser at Kunnskapsdepartementet i høringsnotatet understreker at også eleven som flyttes skal få hjelp, både ved den gamle og den nye skolen.

– Bidrar kun med skjellsord

Kunnskapsministeren svarer på Solbergs kritikk med at Arbeiderpartiet gjør seg selv irrelevante.

– Det eneste han gjør er å bidra med skjellsord. I år er det 800 forskjellige barnehager og skoler som deltar på forskjellige programmer for å forebygge mobbing, sier han.

Sanner sier videre at han i oktober i fjor fikk et brev fra Arbeiderpartiets byråd i Oslo, som mente det var behov for en hjemmel for å tvangsflytte elever.

– Solberg går på autopilot, mens byrådet vil ha en løsning. Legg bort partiretorikken, vær konstruktiv og finn løsninger, er Sanners beskjed til Solberg.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder