Politimann dømt etter SMSer til ulvejeger

En politimann fra Namdalen er i Høyesterett idømt en bot på 15.000 kroner for grov tjenestefeil etter at han sendte SMSer til en jeger som hadde skutt en ulv.

andre.lorentsen@ntb.no
ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

I oktober 2016 ble en fredet ulv i et reinområde i Lierne skutt fra helikopter. Jegeren, med tilknytning til reindriftsnæringen, fikk to tekstmeldinger fra politimannen, som var etterforsker på saken, natten før avhør. Spesialenheten tolket meldingene som råd til jegeren om hvordan han skulle forklare seg for å slippe straff.

Fikk du med deg? Lisensjakter ulv – blir hetset i sosiale medier

les også

Hunden Bonzo ble angrepet av ulveflokk - reddet av eieren: – Det ekleste jeg har opplevd

Namdal tingrett frifant politimannen i januar i år, men Spesialenheten for politisaker anket frifinnelsen til lagmannsretten. Et flertall i Frostating lagmannsrett slo i april fast at politimannen har brutt straffelovens paragraf 157 om rettsstridig påvirkning av aktører i rettsvesenet og dømte mannen til 45 dagers fengsel.

Les også: Politiker gikk av etter ulvedrap i Danmark

les også

Statsråd provoserer med ulvepynt på bryllupskaken

Politimannen anket over lovanvendelsen, mens påtalemyndigheten anket til Høyesterett over straffeutmålingen.

Høyesterett mente imidlertid at handlemåten ble rammet av straffelovens paragraf 171 om tjenestefeil, og dermed blir det bare en bot på politimannen.

Da saken var oppe i tingretten, la aktor ned påstand om 75 dagers fengsel.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder