FORVENTER: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen har forventninger om at selskapene arbeider hardere for at ledergruppene blir mer mangfoldige. Foto: Helge Mikalsen

Røe Isaksen om kvinneandelen i selskaper staten er eier i: – For svakt

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener kvinner er for dårlig representert i konsernledelsen i selskaper der staten er deleier. Han varsler tettere oppfølging, men ikke mer kvotering.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Jeg mener dette er for svakt. Selskapene staten er deleier i, er et veldig lite utvalg av norsk næringsliv, men det er generelt sett for få kvinner i høye posisjoner i norsk næringsliv, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til VG.

Bakgrunnen er at VG fredag skrev at i konsernledelsen i de syv børsnoterte ASA-selskapene den norske staten er deleier i, er 44 personer menn, mens 23 er kvinner.

I de syv selskapene, Telenor, Equinor, Yara, Norsk Hydro, Entra, DNB og Kongsberg gruppen, er dessuten alle konsernsjefene menn.

Forventer systematisk innsats

– Hva kan staten som eier gjøre for å forbedre tallene?

– Vi gjør mye allerede. Vi forventer at alle selskapene jobber systematisk for å rekruttere og utvikle for å få en mer mangfoldig ledergruppe. Vi sjekker tall og ser på utviklingen over tid. Vi har i tillegg eierskapsdialog og stiller kritiske spørsmål der, sier Isaksen.

les også

Kilder til VG: Slik prøver Sigve Brekke å presse Berit Svendsen ut av Telenor Norge

Lavest kvinneandel har Kongsberg gruppen og Equinor.

Kongsberg gruppen ledes av seks menn og to kvinner, Equinor (tidligere Statoil) ledes av åtte menn og tre kvinner.

Isaksen trekker frem at det er mange grunner til å arbeide for en bedre kjønnsdeling, men at det i seg selv er viktig fordi det er bra for bedriftene.

– Det er bra for lønnsomheten og for rekruttering. Bedriftene bør vise at de er en attraktiv arbeidsplass for alle, sier Isaksen.

les også

Har orientert Næringsdepartementet om uroen i Telenor

Kritisk til kvotering

– Er det slik at det ikke har blitt gjort en god nok jobb på dette feltet i selskapene der staten er deleier?

– Nei. Men jeg har vært næringsminister i et halvt år. Det er ikke noe nytt at vi har dialog med selskapene. Men når vi nå skal levere en ny eierskapsmelding, må vi også se på om hvordan vi kan gjøre forventningene enda tydeligere, så de blir fulgt opp bedre, sier Isaksen.

Stortinget vedtok kjønnskvotering til styrer i allmennaksjeselskaper (ASA) i 2003. Kjønnskvoteringen innebærer at hvert kjønn skal være representert med minst 40 prosent i styret.

Isaksen er kritisk til å innføre lignende kvotering i konsernledelsen.

– Det er en dårlig idé. I styrene kan man gjøre det, men ikke i en ledergruppe. Men vi forventer at selskapene har konkrete planer om å bli bedre, slår han fast.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder