Retten: Spionsiktet russer fulgte «modus» for russisk etterretning

Lagmannsretten forkastet i dag anken for den spionsiktet russeren – og beskriver samtidig hva politiet mener han gjorde på Stortinget.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Borgarting lagmannsrett behandlet i dag anken på varetektsfengslingen av spionsiktede Mikhail Botsjkarev, som ble spionsiktet etter et seminar på Stortinget.

les også

Printernekt på Stortinget etter spionpågripelsen

Anken ble forkastet.

I kjennelsen beskrives det for første gang også hva som ligger bak spionsiktelsen. Lagmannsretten påpeker at det knyttes til datanettverk og trådløse signaler på Stortinget.

– En samlet vurdering av bevismaterialet tilsier etter lagmannsrettens oppfatning at det er sannsynlighetsovervekt for at siktede har samlet inn opplysninger fra blant annet datanettverk og/eller andre trådløse signaler i stortingsbygningen, og at han derved har overtrådt straffeloven, skriver lagmannsretten.

les også

Dette er den spionsiktede russeren

Etterretningsvirksomhet

Den 51 år gamle mannen er siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet og ble lørdag morgen fengslet i to uker med brev- og besøkskontroll .

SIKTET: Russeren Mikhail Botsjkarev er siktet for spionasje etter at han deltok på et seminar om IT-sikkerhet på Stortinget. Foto: PETER MYDSKE

Lagmannsretten skriver at det «ikke er sannsynlig at siktede har handlet alene». Og at «selv om siktedes atferd og handlinger vurdert enkeltvis kan ansees som tilforlatelige eller forklarlige», tilsier «en samlet vurdering» at skjellig grunn til mistanke er oppfylt.

– Lagmannsretten finner – i likhet med tingretten – at Botsjkarevs atferd og handlinger mens han deltok på ECPRD-konferansen på Stortinget, sammenholdt med opplysningene om aktivitetsnivå og modus for russisk etterretningsvirksomhet, tilsier at siktede har bedrevet etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter, skriver lagmannsretten i kjennelsen.

Flere vitner

Lagmannsretten mener samtidig det er en nærliggende fare for at siktede ved en løslatelse vil forspille bevis, og viser til at etterforskningen fortsatt er i en innledende fase.

– PST opplyser i tilsvaret til anken at det er identifisert flere vitner som det er aktuelt å avhøre. Lagmannsretten viser i den forbindelse til at det ikke er
sannsynlig at siktede har handlet alene. Etter lagmannsrettens vurdering vil siktede ved løslatelse ha mulighet til å påvirke forklaringen til vitner.

Kommunikasjonsrådgiver Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste opplyser at PST ikke har noen kommentarer til kjennelsen.

Ifølge kjennelsen skal russiske myndigheter ha varslet at de er villige til å garantere at Botsjkarev vil holde seg på ambassadens område, og ikke forlate Norge, dersom han blir løslatt. Likevel mener lagmannsretten at det er reell unndragelsesfare.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder