FLYTTER: Familien på fem har bestemt seg for å flytte slik at datteren skal slippe å bli mobbet på skolen. Foto: Helge Mikalsen

Skolen klarte ikke å stoppe mobbingen av seksåringen. Nå har familien flyttet

Foreldrene til jenta (6) har etterlyst tiltak fra skolen, uten at situasjonen er blitt bedre. Nå har familien bestemt seg for å flytte, et halvt år etter at jenta først fortalte om mobbingen.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

VG møter den seks år gamle jenta og moren hjemme et sted på Østlandet sammen med moren. Siden skolestart i august 2017 har førsteklassingen blitt utsatt for flere hendelser med fysisk mobbing og trakassering på skolen, forteller moren.

Både jenta selv, foreldrene og lærere på skolen har varslet om mobbingen, uten at det har blitt bedre.

– Skolen sier vi må gi tiltakene tid, men i mellomtiden blir datteren vår utsatt for mobbing og vold ukentlig. Det påvirker både henne og søsknene, som ser at storesøster er lei seg, sier moren.

les også

Bakgrunn: Mobbingen øker - over 50.000 elever plages

Et vedtak fra Fylkesmannen bekrefter at skolen har brutt opplæringsloven. Skolen har plikt til å iverksette en såkalt aktivitetsplan hvis elever eller lærere varsler om mobbing. En aktivitetsplan skal inneholde konkrete tiltak for å stoppe mobbingen.

Solgte boligen

Jentas mor etterlyste en aktivitetsplan allerede i september 2017. En måned senere ble planen laget, men Fylkesmannen konkluderte med at tiltakene i aktivitetsplanen ikke er tilstrekkelige. Brevet er datert 23. januar 2018.

«Vi har konkludert med at skolen ikke har oppfylt aktivitetsplikten sin etter opplæringsloven paragraf 9A-4,» står det i vedtaket fra Fylkesmannen.

Skolen oppdaterte aktivitetsplanen 28. januar 2017 - ett halvt år etter at jenta fortalte om mobbingen første gang. Men innen den tid hadde familien allerede bestemt seg for å flytte.

– Vi måtte gjøre noe, sier moren.

I januar solgte de leiligheten til 80.000 under prisantydning. De har kjøpt ny bolig i en annen kommune, hvor seksåringen skal begynne på skole i mars.

– Det er vanskelig å forklare barna sine hvordan de voksne på skolen ikke gjør noe.

REDD: Den seks år gamle jenta har opplevd mobbing uten at skolen har fulgt opp. Foto: Helge Mikalsen

Skolen: «Glipper i oppfølgingen»

Tross nye tiltak, ny mobbelov og nulltoleranse viser elevundersøkelsen 2017 at flere elever enn året før opplever at de er blitt mobbet på skolen. 6,6 prosent oppgir at de ble mobbet i 2017, som er en økning fra 6,3 prosent i 2016. Det tilsvarer over 50.000 elever.

Flest blir mobbet på barnetrinnet, viser undersøkelsen. Blant dem seksåringen som VG har snakket med.

– Vi er skuffet over systemet, sier moren til førsteklassingen.

– Jeg trodde den nye mobbeloven ville sikre at det er eleven som blir utsatt for vold og krenkelser som blir ivaretatt, og ikke mobberne. Men slik er det ikke.

I flere e-poster fra skolen til foreldre, som VG har fått innsyn i, skriver rektor at de er klar over problemet.

«Jeg spurte hvorfor hun ikke hadde sagt fra, da det er viktig for oss at hun fortsatt gjør det. Hun sa at siden hun skulle bytte lærer så visste hun ikke helt hvem hun skulle si fra til. Jeg informerte henne om at hun kan si fra til hvem som helst, men jeg skjønner veldig godt at hun syns det ble litt rart,» skriver rektor.

I en annen e-post står det:

«Jeg skjønner at det ikke hjelper situasjonen, men jeg beklager virkelig at det glipper i oppfølgingen av denne eleven.»

Husker du denne? VG-Spesial: Odins historie

Se videoen: Slik tar Margit et oppgjør med mobberne.

Hverdagen preget av redsel

Familien føler de har gjort alt de kan for å bedre situasjonen for datteren. Selv om hun har andre venner på skolen, er hverdagen hennes preget av redsel. Foreldrene har vært i kontakt med mobbeombud, politiet og rådført seg med advokat.

Jenta er ikke seg selv lenger, forteller moren. Hun er mye redd og ville ikke på skolen.

Rektor ved skolen skriver i en e-post til foreldrene at hun forstår frustrasjonen:

«Vi har ingen problemer med å se at dere som foreldre er misfornøyd med de tiltakene vi har satt i gang, og at det ikke ser ut som om de virker. Vi som skole har et annet perspektiv å jobbe ut fra, da vi jobber med utallige tiltak iverksatt rundt mange av våre elever til enhver tid, og vi må derfor få hele skoledagen til å fungere til det beste for alle.»

les også

«Vi har metoder som kan redusere mobbing dramatisk, men vi vil ikke bruke dem.»

Foreldrene forteller sin historie i håp om at andre ikke skal måtte gå gjennom det samme. Samtidig håper de skolen ser at de ansvarlige må ta mer ansvar og komme på banen raskere.

– De som mobber trenger også oppfølging, derfor er det behov for at tiltak blir iverksatt tidlig.

Mobbeombudet: – Alltid de voksnes ansvar

Verken Fylkesmannen eller Mobbeombudet kan kommentere detaljer ved enkeltsaker. På generelt grunnlag sier Mobbeombudet i den aktuelle kommunen at det alltid må være de voksnes ansvar å sørge for et trygt og godt miljø.

– Idet skolen får beskjed om at en elev ikke har det trygt og godt, skal de undersøke saken og iverksette tiltak. Alle som jobber på skolen skal følge med på om elevene har et godt skolemiljø, og gripe inn ved motsatt tilfelle.

les også

Mobbeombud til alle fylker i 2018

Hun sier også at barnets beste, og dets rett til å bli hørt om saker som angår dem, alltid må være rettesnoren når man vurderer tiltakene som skal benyttes.

– Dersom mobbing vedvarer til tross for at det er iverksatt tiltak, forteller det oss at tiltakene ikke er gode nok. Fylkesmannens forslag må alltid tilpasses konteksten og skolesituasjonen slik at det foretas en faglig og skjønnsmessig vurdering av hva som er det beste for barnet.

– For å hjelpe sårbare barn inn på det riktige sporet må barna oppleve at de voksne ønsker det beste for alle og at det er en felles innsats på plass for å klare det.

les også

Skolevolden: 19-årig elev: – Nektet å komme ut. Da kom de inn og banket meg der jeg satt

Satt i gang arbeid mot mobbing

Jentas foreldre har fritatt rektor for taushetsplikten i denne saken. Rektor ønsker likevel ikke å gå inn på sakens detaljer, men sier at skolen har satt i gang et større arbeid for å sikre at de gjør det riktige når de jobber mot mobbing.

– Fylkesmannen har sagt at skolen har gjennomført mange egnede tiltak i saken, men at de mener vi kunne gjort enda mer. Vi har nå gjennomført de ekstra tiltakene Fylkesmannen anbefalte.

Hun sier også at det er viktig at skolen får beskjed dersom noen elever føler seg utrygge, slik at de kan være enda tettere på.

– Synes du at skolen har gjort nok i denne saken?

– Når Fylkesmannen har sagt at vi har gjennomført egnede tiltak, men at tiltakene ikke har vært tilstrekkelig, forholder vi oss til det, og vi har nå gjennomført de tiltakene Fylkesmannen anbefalte oss.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder