Jensen fortalte om hemmelig prosjekt i retten

INNENRIKS

BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) Eirik Jensen (61) forklarte mer om det graderte, hemmelige nasjonale politiprosjektet enn han har gjort tidligere.

Publisert: Oppdatert: 31.08.18 21:39

Da den tidligere politisjefen ble dømt til 21 års fengsel i Oslo tingrett, mente forsvarerne at det var i strid med menneskerettighetene at han ikke fikk forklare seg om det «Det nasjonale prosjektet».

– Jeg må holde tungen rett i munn, men jeg synes det er viktig at dere får vite hva det handler om, startet Jensen.

Han jobbet med prosjektet fra 1998 til 2011. Det var han og to andre tjenestemenn som var «handlere», ifølge Jensen.

Les hele referatet: VG fulgte rettsdag 4 direkte

– Prosjektet inneholder bruk av kriminelle. Jeg skal ikke si noe som røper navn eller miljø eller noen ting. Men jeg kan si såpass at alle polititoppene i Norge er kjent med prosjektet. Det har gått i mange år og gitt veldig gode resultater, fortsatte Eirik Jensen – uten at Spesialenheten stoppet ham.

Ikke behandlet i tingretten

I forkant av forrige rettsrunde ble det avsagt en kjennelse fra Oslo tingrett hvor det ble slått fast at Eirik Jensen og forsvarerne ikke skulle få innsyn i det hemmelige «Det nasjonale prosjektet». Kjennelsen ble ikke avsagt av Kim Heger, men en annen dommer i tingretten.

Lovhjemmelen var straffeprosessloven § 242a. Det vil si at dersom innsyn ble gitt, kunne det være fare for en alvorlig forbrytelse mot noens liv, helse eller frihet.

Prosjektet ble dermed ikke behandlet i hverken åpen eller lukket rett, og Oslo tingrett fikk aldri vite hva det dreide seg om.

– Det er min historie, den har ingen hørt før, sa Jensen i retten i dag.

– Jeg besitter enda dokumenter som sier at dette er et særdeles vellykket prosjekt. Det som er underlig er at vi som fikk være med på dette la sjelen vår i å prøve å opptre proft innenfor de rammene vi hadde, fortsatte Jensen kryptisk.

– Velsignet fra høyeste hold

Det fremgikk av forklaringen til Jensen at prosjektet gikk ut på å hente ut opplysninger fra kriminelle miljøer. Noe han har drevet med i hele politikarrieren.

– Vi hentet ikke informasjon uten å tenke sikkerhet for de involverte. Det førte til lange kjøreturer, nattmøter og møter på dagtid. Det var etterretningsfolk som mottok og bearbeidet informasjonen. Det som er det interessante er at i dette tilfellet er det helt legitimt å behandle kriminelle. Her er velsignelsen fra høyeste hold, fordi gevinsten gir politiet et fortrinn, fortsetter Jensen.

Ifølge forsvarer, John Christian Elden, er det et viktig poeng at dette prosjektet bygget på at Eirik Jensen hadde kontakt med kriminelle og at det var akseptert av politiledelsen.

– Det er det motsatte av det Oslo tingrett la til grunn i dommen sin der de dømte Jensen ut fra nettopp en tese om at kontakten ikke var legitim, sier Elden.

I 2011 skjedde det en dramatisk hendelse i prosjektet.

– Det sto om livet for noen av dem som var involvert. Det er ikke så mange som kan verifisere dette, men dette er min erfaring.

– Det er en hendelse som er langt over streken – men det kan jeg ikke si noe om. Men jeg har sagt det til de som trenger å vite det, og jeg har sagt det til Einar Aas.

Aas ledet tidligere Seksjon for organisert kriminalitet i Oslo-politiet. Han og Eirik Jensen ble uvenner samme år som det oppsto trøbbel i det hemmelige prosjektet.

Roste riksadvokaten

Jensen sier i retten at dette skjedde på Aas «sin vakt» og mener det er hans ansvar.

– Det lå noe i lufta som vi ikke hadde kontroll over. Det tok lang tid før mitt eget system responderte og tok tak i problematikken. Jeg sendte en mail til riksadvokaten om hva som hadde skjedd. Han tok tak, og jeg er evig takknemlig for det. Han reddet prosjektet, sier Eirik Jensen i retten.

– Vi har en kreativ og god riksadvokat, sier Jensen. Han mener Busch løste den kritiske hendelsen på «Det nasjonale prosjektet» ved å være kreativt.

Det er Busch som har tatt ut tiltalen mot Eirik Jensen for medvirkning til smugling 13,9 tonn hasj og grov kommunikasjon.

– Det får man ta på kjøpet, sier Jensen.

– Jeg synes Tor-Aksel Busch er en fin fyr, selv om jeg er ikke helt enig i alt han gjør, legger han til.

Her kan du lese mer om