TOK FEIL: Politidirektør Odd Reidar Humlegård på Stortingets høring mandag. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

SV og Ap: Stortinget fikk feilinformasjon om terrorsikring

Både Ap og SV mener at det nå er grunn til å slå fast at regjeringen feilinformerte Stortinget om status i terrorsikringen.

 • Alf Bjarne Johnsen
 • Espen Moe Breivik
 • Tore Kristiansen (foto)

Artikkelen er over ett år gammel

Det handler om en setning i statsbudsjettet høsten 2015, om at hele justissektoren var ferdig sikret etter nye regler, som de to partiene mener bare delvis er rettet opp:

– Vi har nå fått bekreftet at Stortinget ble feilinformert. Det er alvorlig og i strid med Grunnloven, Stortinget har fra høsten 2015 og fram til fredag da statsminister Erna Solberg presiserte overfor VG at det bare gjaldt sikringsstyrker, hatt et feil bilde av situasjonen, sier Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til VG.

Da hadde politidirektør Odd Reidar Humlegård nettopp forklart på Kontrollkomiteens åpne høring, at bare to av politiets 12 egne skjermingsverdige objekter nå er ferdig sikret etter kravene i sikkerhetsloven.

Komiteleder Dag Terje Andersen (Ap) sier:

– Humlegård bekreftet nå at at de ga feil informasjon til departementet, og at departementet ikke har korrigert dette overfor Stortinget. Statsministeren korrigerte noe av dette i fjor, men på en feil måte. Det er først nå vi vet at «grønt» kun gjaldt sikringsstyrker, sier Andersen til VG.

Feilrapporterte status

Det var i høringen at Odd Reidar Humlegård erkjente overfor komiteen at hans stab feilrapporterte status for objektsikring, opp til regjeringen og Justisdepartementet.

I 2015 og 2016 rapporterte Politidirektoratet «grønt» om at arbeidet med sikringsstyrker på mulige terrorobjekter, var i orden.

– Det var feil. Det er mitt ansvar, sa politidirektøren.

Han la til at det lå merknader på dette punktet, ett av 200 punkter i en oppsummering av alle innspill etter terrorangrepet i 2011 og de kritiske punktene som kom fra Gjørv-kommisjonen ett år senere.

Men daværende justisminister Anders Anundsen (Frp) gikk mye lengre i sin rapportering til Stortinget i statsbudsjettet for 2016, som ble lagt fram i oktober 2015, da han opplyste at «samtlige virksomheter i justissektoren har rapportert at skjermingsverdige objekter er sikret i henhold til forskrift om objektsikkerhet.»

Denne rapporten er en sentral del av bakteppet for om Stortinget fikk korrekt informasjon fra regjeringen om status i terrorsikring.

les også

Ettergår Erna Solbergs forklaring om terrorsikring

«Ja, det som sto i budsjettet var feil», sa Erna Solberg til VG i forrige uke.

Prøvde å rette

Humlegård sa at Politidirektoratet både muntlig, i mail og deretter i et brev påpekte feilen da den fremkom i regjeringens forslag til statsbudsjett, men la til at han ikke kunne redegjøre for hva som ble gjort fra politisk ledelse for å rette opp feilen.

I mai 2016 sendte Anundsen et brev til Stortinget hvor han erkjente at det var hull i terrorsikringen. Såvidt VG forstår, var dette første gang regjeringen foretok seg noe for å korrigere teksten fra statsbudsjettet høsten før.

12 objekter

Politiet eier 12 av de mange hundre skjermingsverdige objektene som skal permanent grunnsikres, og Humlegård erkjente at politiet ikke er i mål med disse.

Han sa i høringen at politiet nå har levert en plan for å komme i mål om fem år, og at dette vil kreve 300 millioner kroner ekstra, eller 60 millioner i året.

– Noen ganger har vi ikke fått de pengene vi har bedt om. Men først nå har vi en strategi for å oppfylle målet, sa Humlegård.

IKKE BRA NOK: NSM-direktør Kjetil Nilsen i Stortingets høring mandag morgen, sammen med assisterende direktør Annette Tjaberg. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

NSM: Fortsatt hull

Det er fortsatt hull i terrorsikringen, også for de aller mest sårbare objektene. NSM-sjef Kjetil Nilsen gir mandag morgen bred støtte til Riksrevisjonens kritiske rapport.

– Det kommer pålegg i hvert eneste tilsyn vi gjennomfører, sa Nilsen i Stortinget mandag morgen.

Men forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og HV-sjef Eirik Kristoffersen sa at de avvikene som ble påtalt overfor dem i Riksrevisjonens undersøkelse, i stor grad er fikset.

Har komplett oversikt

Forsvarsledelsen avviser dermed at Forsvaret ikke har kontroll på alle nøkkelobjekter i sin sektor:

– Vi mangler status på enkelte objekter da Riksrevisjonen var på besøk. Så har vi sørget for at vi nå har komplett oversikt over alle objektene, sa Bruun-Hanssen.

les også

Kommentar: Truslene som kan felle regjeringen

I høringen om objektsikring som Stortingets kontrollkomite startet mandag morgen, var sjefen for Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, NSM, den første som ble spurt ut.

NSM har ansvaret for å føre tilsyn med at både sivile og militære eiere av disse objektene, oppfyller instruksen og har sørget for tilstrekkelig permanent sikring.

Enig med revisorene

– Jeg deler Riksrevisjonens bekymring generelt, sa Nilsen.

– Sikringen er ikke der den bør være, og det vil ta tid å komme dit. Behovet for ressurser i 2011 ble vurdert for lavt, la NSM-sjefen til .

Komiteleder Dag Terje Andersen (Ap) ville vite om dette også gjaldt de aller høyest vurderte objektene, som NSM hadde tilsyn med i 2017.

– Også på høyeste klassifiseringsgrad er det avvik. Det er fortsatt avvik i flertallet av de tilsyn vi er på. Det er det generelle inntrykket, sa Nilsen.

Men han presiserte at «avvik» ikke skiller mellom om objektet er 20 prosent eller 80 prosent beskyttet. Nilsen sa også at NSMs tilsyn ser at bevisstheten rundt sikkerhet er blitt bedre ute hos de som eier de såkalte skjermingsverdige objektene.

Forsvarssjefen opplyste at nær halvparten – 47 prosent – av det Forsvaret har definert som sikringsverdige objekter, ligger innenfor en sikret militærleir. 18 prosent av objektene er definert som ikke tilfredsstillende sikret.

Svært alvorlig

Rapporten fra Riksrevisjonen som Stortinget nå holder høring om, kom i mars i år.

Da brukte riksrevisor Per-Kristian Foss den sterkeste formen for kritikk, «svært alvorlig», om manglene i politiets og Forsvarets objektsikring:

«Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet har ikke ivaretatt sitt overordnede ansvar for samfunns- og statssikkerheten», slo riksrevisorene fast i rapporten etter et tilsyn som ble avsluttet ved årsskiftet 2017–2018.

les også

– Regjeringen har sviktet grovt

Et halvt år tidligere hadde flertallet i Stortinget uttrykt sterk kritikk mot regjeringen for manglene i terrorsikringen - det sterkeste språket Stortinget kan bruke uten å utløse regjeringskrise.

«Vesentlig bedre»

Men allerede i september i fjor, uken før stortingsvalget, hadde Erna Solberg innkalt til pressekonferanse for å varsle at regjeringen nå hadde svart opp alle de 32 anbefalingene fra Gjørv-kommisjonen etter terrorangrepene mot Oslo og Utøya i 2011:

«Både politiet og Forsvaret har iverksatt en rekke tiltak både før og etter Riksrevisjonens undersøkelse av objektsikring i 2015, slik at status for både objektplaner og øving på sikringen nå har blitt vesentlig bedre», skrev Erna Solberg i en kronikk i VG 1.september.

les også

Ettergår Erna Solbergs forklaring om terrorsikring

Fortsatt ikke sikret

Riksrevisjonens rapport fra mars i år tegner imidlertid det stikk motsatte bildet:

«Det er svært alvorlig at manglene ved grunnsikringen av de
skjermingsverdige objektene i politiet og Forsvaret fortsatt ikke er i
henhold til kravene i sikkerhetsloven», ifølge riksrevisor Per-Kristian Foss.

Riksrevisjonen varslet også Stortinget om at tidligst i 2025 vil de såkalte skjermingsverdige objektene være sikret slik sikkerhetsloven krever. Fristen var opprinnelig 1. januar 2015.

Mer om

 1. Stortinget
 2. Terrorberedskap
 3. Nasjonal sikkerhetsmyndighet
 4. Riksrevisjonen
 5. Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Flere artikler

 1. Ettergår Erna Solbergs forklaring om terrorsikring

 2. Feilinformerte to ganger om terrorsikring

 3. Erna Solberg om terrorsikring: Jeg var upresis

 4. Solberg må forklare seg om manglende terrorsikring

 5. Kontrollkomiteen fortsetter granskingen av regjeringens terrorsikring

Fra andre aviser

 1. Spørsmålene statsministeren må svare godt på for å unngå mistillit

  Fædrelandsvennen
 2. Spørsmålene statsministeren må svare godt på for å unngå mistillit

  Aftenposten
 3. Solbergs svar roet ikke Stortinget: - Ingenting i høringen har endret grunnlaget for kritikken

  Bergens Tidende
 4. Stortingshøringen: SV mener Erna Solberg har feilinformert Stortinget

  Aftenposten
 5. Forsvarssjefen ut mot Riksrevisjonen under høring i Stortinget

  Aftenposten
 6. Stortingshøringen: Forsvarssjefen går imot Riksrevisjonen om objektsikring

  Fædrelandsvennen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder