Når sjefen tar æren for dine ideer

Hva skal du gjøre nå sjefen stjeler ideene dine og tar æren selv? Arbeidspsykolog Gunhild Bjaalid svarer leseren.

En leser har opplevd den situasjonen på jobben gjentatte ganger: