Har gått i bane rundt jorden i 60 år: Dette er verdens eldste satellitt

I seksti år har Vanguard 1 gått i bane rundt jorda. Satellitten er fortsatt i bruk.

Fredag 6. desember 1957 var hele verdens oppmerksomhet rettet mot Florida.