Kraftige avgiftsforskjeller: Sjekk din kommune

Den årlige oversikten over kommunale avgifter og eiendomsskatt viser meget store forskjeller mellom kommuner. I dag kan du trykke på kartet og sjekke din kommune opp mot nabokommunene.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Det er den årlige oversikten til Huseierne som nå er klar.

Her er noen hovedtall:

  • Oversikten viser at de kommunale avgiftene øker med 2,4 prosent i 2018.
  • 290 av 422 kommuner har nå innført eiendomsskatt, en økning med ni kommuner siste år. For ti år siden var antallet 142. To kommuner, Roan og Meråker, har avskaffet eiendomsskatten på boliger i 2018.
les også

Heftig kamp om din strømregning

  • Eiendomsskatt-inntektene har økt fra 2,1 milliarder kroner i 2007 til 7,1 milliarder kroner i 2017. Ifølge Huseierne har kommunene i år budsjettert med at eiendomsskatten øker til 7,5 milliarder kroner i år.

Nabo er dobbelt så dyr

– Tiden er inne for at kommunepolitikerne begynner å se ut over kommunegrensen. Da vil de fleste av dem se kommuner som leverer den samme tjenesten til en billigere penge, sier Huseierne-sjef Morten Andreas Meyer:

– Det er på tide at de i stedet for å velte kostnadene over på innbyggerne, begynner å kutte kostnadene og drive mer effektivt.

Han viser til noen eksempler:

  • I Akershus slipper innbyggerne i Ullensaker unna med 9 535 kroner, mens innbyggerne i nabokommunen Sørum må ut med 21 710.
les også

Eiendomsskatten doblet siden 2013: – Tallenes tale er trist

  • I Seljord (16 926 kroner) i Telemark må innbyggerne ut med dobbelt så mye som innbyggerne i nabokommunen Vinje (8 787 kroner)

Angriper eiendomsskatten

Meyer er oppgitt over at eiendomsskatten stadig øker.

– I Danmark og Sverige leier mange bolig. I Norge eier åtte av 10 sitt eget hjem. Det er resultat av villet politikk. Arbeid og eierskap til egen bolig er pilarer i det norske velferdssamfunnet.

Huseierne-leder Morten Andreas Meyer ber kommunepolitikerne sammenligne egne avgifter med nabokommunene. Foto: Espen Rasmussen

– Vi mener at den stadig økende eiendomsskatten, nå altså 7,5 milliarder kroner, bidrar til å svekke det politiske målet om at flest mulig skal eie boligen sin, sier han:

les også

Slik blir boligmarkedet i 2018

Pluss content

– Eiendomsskatt tar hverken hensyn til din inntekt, formue eller hvor mye huset er belånt: Den slår meget usosialt ut og vi er redd for at den over tid bidrar til å undergrave målet om at vi skal eie boligene våre, sier han.

Bestingene og verstingene


Her er en bestingene og verstingene når det gjelder kommunale avgifter og eiendomsskatt i 2018:

  • Dyrest er Gjerstad i Aust-Agder, hvor innbyggerne samlet må ut med 25 277 kroner, og Hjartdal i Telemark, med 25 268 kroner.
  • Det står i skarp kontrast til Sørreisa i Troms, hvor innbyggerne bare må ut med 7 315 kroner til kommunen sin i året. Sola i Rogaland er på annenplass med 7 376 kroner.
  • Sande i Vestfold er verstingen i økning på ett år: Ifølge oversikten har økt skattene og avgiftene med 79,4 prosent.
  • På bestinglisten over dem som har kuttet mest det siste året, er kommunen som nå er billigst i landet: Sørreisa, de har kuttet de kommunale avgiftene med 33,3 prosent siden i fjor. Enebakk kommer på annenplass, med 28,9 prosent.

Feirer med vann

– Dobbeltseier, det var morsomt, sier Sørreisa-ordfører Jan-Erik Nordahl:

– Vi oppdaget at vi hadde litt for stort fond og satte derfor ned avgiftene.

les også

Slik blir utleien lønnsom

Pluss content

– Er dere en så rik kommune?

– Nei da, vi er en fattig kommune, men vi har 10–12 millioner på et disposisjonsfond. Hovedårsaken til at vi er så godt stilt, er at vi bygde ut vannverket for rundt ti år siden, da vi fikk mye støtte.

– Og så er det ikke slik at du trenger å være verdens navle for å drive best. Vi har en veldig effektiv drift. Og det hjelper at vi er en relativt liten kommune, hvor tilnærmet alle de rundt 3500 innbyggerne bor innenfor to mil, med et befolkningsrikt sentrum.

– Hvordan feire dette?

– Det gjør vi med et glass vann!

BESTING: På bestinglisten over dem som har kuttet mest det siste året, topper Sørreisa som billigste kommune i landet. – Hovedårsaken til at vi er så godt stilt, er at vi bygde ut vannverket for rundt ti år siden, da vi fikk mye støtte, sier Sørreisa-ordfører Jan-Erik Nordahl. Foto: Stein Wilhelmsen

Verstingens forklaring

Hans partikollega, ordfører Inger Haldis Løite i Gjerstad i Aust-Agder, har ikke like god grunn til å feire. Hennes kommune har samlet de høyeste avgiftene/eiendomsskatt i landet.

– Uff da, det var ikke gode nyheter. Det er aldri hyggelig å havne på toppen av den listen, sier hun.

les også

Varmepumpe: Spar penger fra første dag

Pluss content

Løite sier det er flere årsaker.

– Vi har få innbyggere, 2500, i en relativt stor kommune, rent geografisk. Så har vi gjort investeringer i infrastruktur som gjør at innbyggerne har god vannkvalitet.

– Vi ønsker selvsagt å få flere innbyggere, så dette er ikke greit. Vi har jobbet for å slå oss sammen, først med Vegårshei, Risør og Tvedestrand og så bare med Risør, men det har vi dessverre ikke fått til, sier hun og legger trøstende til:

– Det blir ingen økning av avgiftene de neste årene, fordi vi har tatt de investeringene vi trenger å ta i vann- og renseanlegg.

les også

Sp vil la kommunene innkreve mer i skatt

Litt mer fra den nasjonale statistikken: Det er verdt å merke seg at tre av fem billigste kommuner er Rogaland- kommuner: Sola (7 376 kroner), Hå (8 223 kroner) og Sandnes (8 359 kroner).

– Forskjellen på den dyreste og billigste kommunen er så stor at det er urimelig. Vi vet at noe av årsaken er kommunens størrelse og antallet innbyggere, men så store utslag skal det ikke være, sier Meyer.

Bergen dyrest blant de store

Holder vi eiendomsskatten unna, er det Hægebostad kommune i Vest-Agder som er på topp, med over 20 850 kroner i avgifter for vann, avløp, renovasjon og feiing.

les også

Huseierne tapte på alle punkter i saken om eiendomsskatt

Innbyggerne i Årdal kommune i Sogn og Fjordane slipper billigst unna med 6 050 kroner i kommunale avgifter.

Ser vi på storbyene så kommer Bergen dårligst ut, med 16 008 kroner. Det er nesten 5000 kroner mer enn det Stavanger-innbyggerne må ut med: 11 099 kroner.

I hovedstaden har det vært mye bråk rundt innføringen av eiendomsskatt. Den er i snitt på 2 600 kroner, som kommer på toppen av de kommunale avgiftene på 10 708: Samlet 13.308 kroner.

Sande-ordfører Elin Gran Weggesrud forklarer det er en naturlig justering som gjør at de har økt mest.

– I fjor var det en tilsvarende sak i VG og Sande var den gang den kommunen som hadde lavest avgifter i landet. Dette var fordi vi måtte bruke opp selvkostfondene våre, som ikke kan være eldre enn 5 år før de tilbakebetales til abonnentene. Avgiftene våre var derfor kunstig lave i fjor: Avgiftene ville normaliseres for 2018.

les også

Titusenvis i prisforskjell for å behandle byggesøknader

Statistikken til Huseierne baserer seg på tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for en standard bolig på 120 kvadratmeter.

SSB henter informasjon fra Kostra-basen, som er tallene kommunene selv rapporterer inn til.

Landets dyreste kommuner

Gjerstad i Aust-Agder 25.277 kroner

Hjartdal 25.268 kroner

Flakstad i Nordland 24.811 kroner

Gjemnes, Møre og Romsdal, 23.965 kroner

Nord-Aurdal i Oppland, 23.948 kroner

Sauherad 23.825 kroner

Granvin 23.590 kroner

Nordre Land 23.439 kroner

Ullensvang 23.276 kroner

Naustdal 22.941 kroner

(Kommunale gebyrer og eiendomsskatt 2018 samlet. Kilde SSB og Kostra)

Landets billigste kommuner

Sørreisa i Troms 7315 kroner

Sola i Rogaland 7376 kroner

Hå i Rogaland 8223 kroner

Sandnes i Rogaland 8359 kroner

Lødingen 8782 kroner

Vinje 8787 kroner

Stordal 8791 kroner

Sandefjord 8875 kroner

Lyngdal 8911 kroner

De øker mest i 2018

Sande (Vestfold) 79,4 prosent

Lindesnes 50,1 prosent

Ålesund 47,8 prosent

Inderøy 36,5 prosent

Hurdal 35,3 prosent

Ballangen 33,2 prosent

Hægbostad 32,4 prosent

Eidsberg 29,3 prosent

Luster 28,7 prosent

Meløy 25 prosent

De kutter mest i 2018

Sørreisa – 33,3 prosent

Enebakk – 28,9 prosent

Eide (Møre og R)– 28,5 prosent

Vinje (Telemark) – 24 prosent

Øksnes – 21,9 prosent

Nesset – 21,3 prosent

Tranøy – 21 prosent

Notodden – 20,5 prosent

Gamvik 19,3 prosent

De største byene

Bergen 16008 kroner

Oslo 13308 kroner

Trondheim 13189 kroner

Stavanger 11099 kroner

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder