INVITERT PÅ FEST: Avgåtte nestleder Trond Giske og Aps partileder Jonas Gahr Støre i Folketeaterbygningen på Youngstorget. Foto: Hallgeir Vågenes

Støre trosser advarsler - inviterer Giske til sommerfest etter metoo-sakene

Jonas Gahr Støre mener Trond Giske brøt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering i forbindelse med to av de fire siste sommerfestene i Aps stortingsgruppe. Likevel vil Støre invitere Giske til årets sommerfest.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Onsdag 6. juni vil partileder Støre invitere alle Aps stortingsrepresentanter og ansatte på Stortinget til den årlige sommerfesten på utestedet Stratos, på toppen av Folketeaterbygningen, der Ap har sitt partikontor.

les også

Stenseng støttet festnekt av medlem etter metoo-sak – går selv på fester med Giske

Dette inkluderer også Trond Giske, som 7. januar i år måtte gå av etter at Ap hadde mottatt en rekke varslingssaker fra flere kvinner, flere steder i landet.

Hendelsene som var varslet inn strekker seg over en periode fra 90-tallet frem til den nyeste varslingssaken, som gjaldt en hendelse i fjor. 25. januar i år konkluderte Ap med at Giske i fem tilfeller hadde brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering.

les også

VG-måling: Hver fjerde Ap-velger vil ikke ha Støre

VG vet at to av varslingssakene, som ble meldt inn av ansatte i Aps stortingsgruppe, omhandler Giskes oppførsel overfor kvinnelige ansatte på etterfester eller nachspiel tilknyttet to av de fire siste sommerfestene i stortingsgruppen.

VG får opplyst at invitasjonene til sommerfesten foreløpig ikke er sendt ut, men at Støre har bestemt seg for også å invitere Giske.

Alle skal med

VG har bedt Støre om å fortelle hvorfor han ønsker å invitere Trond Giske når sommerfesten avholdes under et halvt år etter at han og partisekretær Kjersti Stenseng konkluderte i varslingssakene.

«Støre viser til sekretariatsleder Snorre Wikstrøm», skriver kommunikasjonssjef Camilla Ryste i en e-post til VG.

Der har hun også vedlagt Wikstrøms skriftlige kommentar til VGs henvendelse:

«Hele vår stortingsgruppe og alle våre ansatte inviteres på vår sommerfest. Vår partileder har presisert at Trond Giske etter hans sykmelding skulle behandles som øvrige medlemmer i vår gruppe», skriver Wikstrøm i e-posten.

INVITERT: Sekretariatsleder i Ap, Snorre Wikstrøm, sier alle er invitert til Aps sommerfest. Her med nestleder Hadia Tajik, som ikke vil kommentere saken. Foto: Tore Kristiansen

Aps klubbleder: Giske bør ikke få delta

VG vet at sosiale sanksjoner mot Giske har vært drøftet i flere sammenhenger med Støre, blant annet på sentralstyremøtet i Ap 23. april.

les også

Giske skal lede fornyingsarbeid i Trøndelag Ap

Klubblederen for de ansatte i Aps stortingsgruppe, Ingunn Yssen, mener Giske ikke bør få delta på sommerfesten.

«Som tillitsvalgt for rådgiverne mener jeg at Trond Giskes nærvær på fester vil bety at flere ansatte i praksis er utestengt. Det er ikke greit all den tid sentralstyret har konkludert med at Giske har trakassert flere kvinner, noe han selv også har beklaget. Trond Giske kan jo selv hindre at situasjonen oppstår», skriver Yssen i en tekstmelding til VG.

Trond Giske har beklaget at han har opptrådt på en måte som enkeltmennesker har opplevd som upassende eller ubehagelig, men bestrider å ha seksuelt trakassert noen.

les også

LO-opprør: Hadia Tajik nektes å tale 1. mai

Eksperter: Ikke uvanlig å be ansatte ikke delta på arrangementer

VG har kontaktet flere eksperter på håndtering av saker med seksuell trakassering i norsk arbeidsliv.

Lill Egeland er partner i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, fast juridisk rådgiver for personalavdelingene i flere, store norske selskaper og bistår nasjonal ekspert som rapporterer om norsk arbeidsrett til EU-kommisjonen.

Hun uttaler seg på generelt grunnlag om hvordan arbeidsgivere bør håndtere lignende saker.

TA EN TIMEOUT: Det er rådet fra Lill Egeland, partner i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig. Foto: PRIVAT

– Arbeidsgiver har plikt til å ivareta et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og denne plikten kan også strekke seg til situasjoner utenfor kontorlokalene, som for eksempel sosiale arrangementer som julebord og sommerfester. Jeg er kjent med flere tilfeller hvor arbeidsgivere har valgt å be en ansatt om ikke å delta på gitte arrangementer eller holde seg unna over en viss tidsperiode. Rett og slett ta en timeout, sier hun, og legger til:

– Dersom oppførselen har vært gjentakende i lignende situasjoner, så vil jeg si det ikke bare er naturlig å be vedkommende om ikke å delta på arrangementet, men også å vurdere ytterligere sanksjoner som oppsigelse eller omplassering, sier Egeland.

les også

Aps personalsjef slutter

Hun understreker at ikke alle lovregler i arbeidsmiljøloven gjelder for ledere i tillitsforhold, som i et parti.

– Da er vi over i Likestillingsloven, men de fleste plikter vil gjelde like fullt. Likestillingsloven pålegger organisasjoner å forebygge seksuell trakassering, så ansvaret og pliktene er ikke veldig ulike når det gjelder personer med tillitsverv, sier hun.

FAFO: Arbeidsgiver har ansvar

Fagdirektør Claus Jervell i Likestillings- og diskrimineringsombudet understreker at hensynet til varslere må vektlegges ved vurderingen av sanksjoner.

les også

Valgforsker om Giske: – Han vil inn i det gode selskap igjen

«Ombudets anbefalinger når det gjelder seksuell trakassering er at brudd på virksomhetens trakasseringsregler må få konsekvenser for de som har brutt reglene. Etter at saken er utredet og konkludert, er det viktig med en oppfølgingsplan for begge parter. Målet med oppfølgingsplanen er å ivareta de involverte, men særskilt å beskytte varsleren mot gjengjeldelse. Det er også et mål å hindre en eskalering av situasjonen. Oppfølgingsplanen forutsetter en dialog med partene om hvilke situasjoner og oppgaver som vil være vanskelige framover. Vi er veldig klare på at hvis noen skal flyttes eller pålegges begrensinger, så er det den som har brutt reglene», skriver han i e-post til VG.

Sissel C. Trygstad er forskningssjef i Fafo, og en av landets fremste eksperter på varslingsinstituttet i norsk arbeidsliv.

les også

Ap-damer ut mot Giske-comeback på Debatten: For tidlig

- Vi vet, dessverre, at i saker hvor en sentralt plassert leder er ansvarlig for kritikkverdige forhold, så medfører varsling sjeldnere til at saken endres til det bedre, samtidig som det er større risiko for å bli møtt med represalier enn dersom den ansvarlige er en kollega.

- Arbeidsgiver har et soleklart ansvar for et ansvarlig arbeidsmiljø. Det innebærer blant annet å forsøke å forhindre at den som har blitt utsatt for trakassering skal oppleve noe tilsvarende igjen. Da er det lurt av ledelsen å lytte til de involverte, og legger vekt på hensynet til varsleren. Uavhengig av hvilke plikter som følger eller ikke følger av lovverket, så er det jo lov for en arbeidsgiver å bruke sunn fornuft, sier Trygstad.

Varslere angrer

Seniorforsker Helga Eggebø ved Nordlandsforskning sier amerikansk forskning viser at de som varsler om seksuell trakassering opplever at deres situasjon blir verre etter at de har varslet.

- Mange som har varslet om seksuell trakassering angrer etterpå. Personene opplever at deres liv og arbeidssituasjon blir verre. Det henger sammen med at de ikke får den støtten og oppfølgingen som de hadde trengt. Arbeidsgivere gir ikke det vernet de burde gitt dem som har sagt ifra, forklarer Eggebø.

Hun peker på en FAFO-undersøkelse om seksuell trakassering i arbeidslivet, som viser at mange ikke sier i fra om seksuell trakassering fordi de ikke tror det blir tatt tak i eller at man orker å lage en sak ut av det.

– Mange som varsler blir uthengt som en som skaper bråk, og det å bli sett på som et offer for seksuelle krenkelser kan oppleves som stigmatiserende, sier hun.

les også

Støre: Slik skal velgerne vinnes tilbake

Støre og Stenseng avviser Giske-sanksjoner

Under sentralstyremøtet i Ap 23. april tok AUF-leder Mani Hussaini opp og bedt om avklaring knyttet til om Trond Giske var ilagt eller burde ilegges sosiale sanksjoner. Som VG omtalte torsdag, var Ap-nestleder Hadia Tajik og sentralstyremedlem Jette Christensen blant de som tok til ordet for at partiet burde innføre restriksjoner mot hvilke sosiale arrangementer i partiets regi som Giske kan delta på.

Støre og Stenseng avviste da kategorisk at Giske skulle ilegges ytterligere sanksjoner, og viste til at sakene mot ham var ferdigbehandlet i januar.

les også

Giske var på «Løvebakken AUF»-fest

Tajik: Ingen kommentar

VG kontaktet torsdag Tajik, som er stortingsgruppens parlamentariske nestleder, og spurte om hun hadde deltatt i vurderingen av at Giske skal inviteres til sommerfesten og om hun er enig i beslutningen.

«Ingen kommentar», skriver Tajik i en tekstmelding til VG.

Trond Giske ikke har svart på VGs henvendelser.

I en tidligere versjon av denne saken, fremgikk det ikke at Trond Giske bestrider seksuell trakassering. Den 18.11.2019 klokken 17.04. ble følgende setning lagt inn i saken: «Trond Giske har beklaget at han har opptrådt på en måte som noen har opplevd som upassende, men bestrider å ha seksuelt trakassert noen».

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder