FÅR PEPPER: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen blir anklaget for å pålegge landets bedrifter unødvendig ekstraarbeid. Foto: Klaudia Lech

Røe Isaksen skal gjøre livet lettere, men anklages for å gjøre det motsatte

Virke-sjef Vibeke Hammer Madsen roser næringsminister Torbjørn Røe Isaksen for å ville forenkle hverdagen for landets bedrifter. Men anklager ham for å bidra til det motsatte.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har tatt initiativ til å forenkle hverdagen for landets bedrifter.

Det blir tatt vel imot, men han får pepper for selv å ha bidratt til det motsatte.

– Jeg er veldig glad for at Røe Isaksen lover forenklinger for næringslivet. En mer samordnet og enhetlig tilsynspraksis er akkurat det næringslivet trenger. Men også under denne regjeringen innføres det stadig nye regler uten å vurdere ekstraarbeidet som pålegges næringslivet. Det er behov for bedre koordinering, ikke bare av etatenes tilsyn, men fra topp til bunn og mellom departementer, sier Madsen, som leder arbeidsgiverorganisasjonen Virke.

les også

Godt grep mot svart vaskehjelp

Hun viser til følgende eksempler på «forvansking» som den sittende regjeringen har bidratt til:

  • – Finansdepartementet har foreslått å pålegge dobbeltføring av personallister i utvalgte bransjer. De vil at det skal føres én liste til Arbeidstilsynet og én til Skatteetaten, i stedet for å pålegge de to myndighetene å finne en løsning som begge kan bruke. De legger jobben på arbeidsgiver i stedet for å ta den selv, sier hun.
  • – Det foreslås i revidert nasjonalbudsjett å pålegge arbeidsgivere å innrapportere rabatter som gis til ansatte. Det gjelder rabatter over en viss verdigrense fra arbeidsgiver, for eksempel på produkter som ansatte i en sportsbutikk skal teste selv. Og rabatter fra andre virksomheter, eksempelvis en bedriftsavtale som gir rabatt på treningssenter. Dersom de kommer over grensen, må dette rapporteres for den enkelte ansatte. I praksis er forslaget fra regjeringen et stort steg tilbake vurdert opp mot forenklingsbudskapet, sier hun.
les også

Bønn fra en statsråd til norske arbeidsgivere

  • – Det er også foreslått krav om registrering og skattebetaling på tips, noe som særlig treffer serveringsbransjen.

Hun sier forenkling er veldig viktig for bedriftene.

– Som forenklingsminister håper jeg Røe Isaksen ser bredt på alle områder av reguleringer, på tvers av departementer. Vi må huske på at den typisk norske virksomheten bare har 10–15 ansatte. De har ikke egne HR-avdelinger, regnskapsførere og advokater. For de små oppleves det å drive virksomhet som å gå i en labyrint av lover og regler. Det må bli enklere, fremholder Madsen og sier de har mange gode forslag.

les også

Kampen mot et kriminelt arbeidsliv

– Jeg vil gjerne bidra til at Røe Isaksens innsats treffer målet. Derfor har Virke gjort et grovarbeid for næringsministeren, og nå har vi sendt departementet en tipunktsliste med konkrete tiltak som kan settes i gang med det samme. Disse tiltakene er basert på tilbakemeldinger vi har fått fra våre medlemmer over tid, sier Madsen.

Her er listen:

1. Digitalisere inntektsopplysningskjema til NAV.

2. Innføre fredningstid på tre år for virksomheter som har hatt tilsyn fra Arbeidstilsynet uten vesentlige avvik.

3. Endre inkluderingstilskuddet fra en refusjonsbasert ordning til et flatt tilskudd som utløses automatisk for arbeidsgivere som tar imot kandidater fra NAV.

4. Digitalisere vareinnførsel slik at tolldeklarasjon kan skje i forkant av innførsel til Norge.

5. Fjerne kontantplikten for norske virksomheter, noe som vil gi kostnadsbesparelser og økt sikkerhet.

les også

Ulovlige skrekkverksteder:
Sender dødsfeller ut på norske veier

6. Fjerne tekstiltollen. Forslaget kan kombineres med elektronisk innbetaling av avgift ved all netthandel fra utlandet og fjerning av 350-kronersgrensen for avgiftsfri vareinnførsel for å unngå negativ provenyeffekt.

7. Oppheve omstillingsloven.

8. Ferdigstille frivillighetsregisteret slik at det blir et effektivt forenklingsverktøy både for det offentlige og frivilligheten.

9. Erstatte bestemmelsen om unntak fra arbeidstidsreglene for særlig uavhengige stillinger med en bestemmelse det er enkelt å forstå, og som er tilpasset et moderne arbeidsliv.

10. Forenkle fordelsbeskatning av arbeidsgiverbetalt trening for ansatte. Arbeidsgiver bør kunne gi medarbeidere bidrag til fysisk aktivitet og trening på inntil kr 3000 i året uten innberetning.

Røe Isaksen: – Ikke enig

Næringsministeren sier det er bra at Virke er like opptatt av forenkling som han er, men at han ikke er enig i organisasjonens premisser.

– Eksempelvis vil nye skatteregler for reising være en forenkling. Vi har allerede redusert næringslivets årlige kostnader med å forenkle rapportering og lover og regler for 15 milliarder kroner, men er langt fra ferdig. I regjeringsplattformen har vi sagt at vi skal forenkle for ytterligere 10 milliarder kroner i perioden frem til 2021, sier Røe Isaksen til VG onsdag.

Han understreker at Nærings- og fiskeridepartementet har, og alltid er opptatt av å ha, en god dialog med Virke om forenklingsarbeidet.

– Nettopp derfor har vi bedt næringsorganisasjonene om deres 10 høyst prioriterte punkter for forenklingsarbeidet:

– Noe av det Virke tar opp er mitt ansvar, mens andre ting hører hjemme hos finansministeren. Vi takker for innspillene og vil vurdere disse løpende fremover. Det er ikke naturlig nå å gå i detalj på forslagene fordi noe av dette er forslag som er i prosess, sier næringsministeren.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder