FÅR SIKKERHETS-KRITIKK : Offiserene i HV kjenner ikke igjen forsvarsminister Frank Bakke-Jensens beskrivelse av Heimevernets kapasitet. Foto: Alf Bjarne Johnsen

HV-tillitsvalgt reagerer: Mener Bakke-Jensen beskriver HV som «rosa idyll»

BRUSSEL (VG) De tillitsvalgte i Heimevernet er uenig med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i beskrivelsen av HV som betydelig forbedret siden Riksrevisjonen var på besøk i 2017.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– I min virkelighet kjenner meg ikke igjen i forsvarsministerens beskrivelse, sier Torbjørn Liestøl, hovedtillitsvalgt for Norges Offisersforbund i Heimevernet.

– Det har skjedd forbedringer, men jeg opplever at han beskriver HV som en rosa idyll, legger Liestøl til.

les også

Ap om objektsikring: Regjeringen har sviktet grovt

– Klar forandring

«Vi har kledd opp Heimevernet og de har fått mer personell, utstyr og ammunisjon, Om Riksrevisjonen hadde kommet tilbake i dag, så ville de sett en klar forandring», sa Bakke-Jensen.

Riksrevisjonens rapport, som ble lagt fram tirsdag, beskriver manglende objektsikring fra Forsvarets og politiets side som «svært alvorlig».

Både KrF og Ap har allerede sagt at de vil måle rapporten opp mot hva statsminister Erna Solberg (H) og hennes statsråder sa i Stortingets høringer om samme tema i fjor.

PÅ JOBB: Soldater fra Heimevernet holdt vakt utenfor Stortinget etter terrorangrepet 22.juli 2011. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

les også

KrF: Regjeringen sminket arbeidet med terrorsikring

Rapporten slår fast at dagens HV-styrke ikke er stor nok til å dekke pålagte oppgaver som sikring av såkalte nøkkelobjekter i en krisesituasjon.

Nøkkelobjekter er sårbare bygninger og anlegg over hele landet som er avgjørende for sikkerheten. Det er alt fra militære hovedkvarter til politiets bygninger, vann- og strømforsyning, datasentraler, og symbolbygg som Slottet.

Svakhetene

«Undersøkelsen viser at det fortsatt er svakheter ved den operative evnen i Heimevernet», skriver Riksrevisjonen, og ramser opp forhold som ikke er godt nok i HV:

** Hovedutfordringer er mangler ved visse materiellkategorier, uten at Riksrevisjonen skriver nøyaktig hva slags materiell.
** Det er også mangler ved Heimevernets bemanning og kompetanse, og det er mangel på befal.
** Undersøkelsen viser at Heimevernets områdestruktur har lavere bemanning enn det Stortinget har bestemt, altså 40.000 soldater.
** Flere HV-områder har mindre stridsviktig materiell enn det Forsvaret stiller krav om, herunder ammunisjon.

Forsterket behov

– Riksrevisjonens rapport underbygger det faktum at HV trenger flere ressurser for å løse de oppdrag vi er pålagt, sier hovedtillitsvalgt Torbjørn Liestøl til VG.

– Når Riksrevisjonen frykter at sivile nøkkelobjekter er uteglemt eller nedprioritert, så forsterker dette, i våre øyne, behovet for å styrke HV enda mer. Da holder det ikke med 5 000 færre soldater, legger han til.

Han viser til at HVs størrelse ble krympet fra 45.000 til 38.000 soldater i Forsvarets langtidsplan, men økte igjen til 40.000 i landmaktforliket i Stortinget høsten 2017.

– Betydelig styrket

VG har forelagt Liestøls kritikk for forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Han svarer slik via FDs kommunikasjonsavdeling:

«Heimevernets budsjett har blitt betydelig styrket under denne regjeringen, noe som også har forbedret evnen til objektsikring. For å ta igjen et langvarig etterslep på blant annet vedlikehold, reservedeler og ammunisjon, ble Heimevernet styrket med 191 mill. kr i 2017. Dette innebar også anskaffelse av sperremateriell og høyere aktivitet og mer øving i flere avdelinger», skriver Bakke-Jensen.

«Regjeringens arbeid med å forbedre Heimevernets operative evne fortsetter i tråd med vedtakene som er gjort i langtidsplanen og landmaktutredningen. Det vil ta tid, men pilene peker i riktig retning. I revidert nasjonalbudsjett har vi forslått å styrke Heimevernet ytterligere med 36 millioner kroner, både for å øke antallet i områdestrukturen og for å kjøpe inn mer og bedre materiell», legger han til.

Flere oppdrag, færre soldater

I fjor slo Liestøl alarm og varslet gjennom VG at HV hadde fått tildelt 40 prosent flere nøkkelobjekter som de skal sikre i tilfelle en konflikt, samtidig som strukturen skulle reduseres fra 45.000 til 38.000 soldater.

Forsvarssjefen svarte senere med at antallet objekter likevel var lavere enn for få år siden.

I forsvarsministerens pressemelding tirsdag opplyste Bakke-Jensen at andelen nøkkelobjekter som skal ha militær sikring, og som har en plan for sikringen, har økt fra rundt 50 prosent 2015 , til 91 prosent i Riksrevisjonens undersøkelse.

Han la til at også andre styrker fra Forsvaret kan brukes til objektsikring, og at det neppe vil være behov for å beskytte alle objektene samtidig.

les også

Riksrevisjonen: Politiet og Forsvaret samarbeider for dårlig

Liestøl anerkjenner at det har kommet mer penger til trening og utstyr til HV i revidert budsjett i mai, men sier det vil ta tid å få styrken opp på nivået 40.000. som er 2000 mer enn i Forsvarets gjeldende langtidsplan.

– Men det holder ikke med 2000 flere soldater. Det trengs mange flere, sier han.

HV-sjef Eirik Kristoffersen har foreløpig besvart VGs henvendelse om denne saken.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder