LO ADVARER: Leder Joachim Espe i Rørleggernes fagforening i Fellesforbundet er sterkt kritisk til Statsbyggs håndtering av utbyggingen av det nye Nasjonalmuseet i Oslo, til 5,8 milliarder kroner. Foto: Hallgeir Vågenes

Reagerer på innleid arbeidskraft: 35 av 236 av dem som jobber med utbyggingen av Nasjonalmuseet er ansatt

Bare 35 av de 236 som jobber med utbyggingen av det nye Nasjonalmuseet i Oslo er ansatt hos anbudsvinner AF Gruppen. Det skaper reaksjoner.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Det er Statsbygg som er ansvarlig for utbyggingen av prestisjeprosjektet til 5,8 milliarder kroner.

– Se her, sier leder Joachim Espe i Rørleggernes fagforening i Fellesforbundet i Oslo:

Han viser oss en oversikt over hvilke selskaper og hvem som jobbet med byggingen av Nasjonalmuseet i Oslo en tilfeldig tirsdag i forrige uke.

Det store entreprenørselskapet AF Gruppen vant flere av de store anbudene og står for store deler av utbyggingen.

les også

KrF sikrer flertall for å begrense innleie

16 bemanningsbyråer

AF Gruppen hadde totalt 236 i sving på bygget den dagen, men slett ikke alle var ansatt i selskapet.

– AF Gruppen har bare fire ansatte som fysisk jobber med byggingen, hevder han.

AF-ledelsen på sin side oppgir at de samlet har 35 ansatte som jobber med Nasjonalmuseet nå.

– Alle våre ansatte utfører fysisk arbeide ute på byggeplassen, i tillegg til administrative oppgaver, sier kommunikasjonsdirektør Wibecke Brusdal i AF Gruppen.

GODT I GANG: Nasjonalmuseet bygges ved Aker Brygge i Oslo. Bildet er tatt 2. juni. Foto: Sandblad, Mattis

Hun sier de har vært flere tidligere i byggeprosessen.

– Antall egne ansatte vil variere i et prosjekt. Eksempelvis hadde vi under arbeidet med råbygget i 2017 totalt 130 egne ansatte. For tiden er det 35 egne ansatte på prosjektet: Siden dette er et kulturbygg med flere spesialleveranser, er det naturlig å sette bort spesialleveranser som legging av naturstein til ledende og kompetente fagmiljøer som Ellingard Naturstein, sier Brusdal.

– Før hadde entreprenørselskapet som fikk jobben ansatte som jobbet med rigging, tømmer, betong og mur. I dag har ikke AF Gruppen noen. Det er ganske vanlig å sette bort deler av jobben til andre, men det er bekymringsfullt at de igjen leier inn underentreprenører i flere ledd: Ansvaret pulveriseres, sier Espe i Rørleggernes fagforening i Fellesforbundet i Oslo.

les også

Unge i jobbtrøbbel: Dette er jobbene som forsvinner

Listen viser også at det er 16 bemanningsbyråer som har formidlet oppdrag den tilfeldige tirsdagen: De har leid inn arbeiderne fra en rekke ulike byggselskaper.

– Sier det meste om virkeligheten

– Jeg synes det sier det meste om virkeligheten i byggebransjen i Oslo-området: Når ikke engang statens eget organ, Statsbygg, greier å hindre at innleie er det totalt dominerende på byggeplassen, hvem kan da forvente at private utbyggere klarer det, sier Espe.

– Har dere funnet ulovligheter?

– Ja, vi kan ikke se at det er forhandlet frem protokoll for innleie innenfor flere områder, blant annet innen rørarbeid. Statsbygg har forpliktet seg til å ha fem prosent lærlinger, 40 prosent fagarbeidere, ikke ha flere enn to ledd i innleiekjeden. Vi opplever at de på en rekke av disse områdene, ikke overholder reglene.

Prosjektdirektør i byggherreavdelingen i Statsbygg, Steinar Støre, avviser at de har brutt noe regelverk.

– AF Gruppen har tre ulike kontrakter av 27 kontrakter, hvorav to er aktive. Forrige ukes sum for alle Statsbyggs kontrakter viser at det var 429 arbeidere på byggeplassen. Av disse jobbet 236 på AFs kontrakter. Av disse er noen ansatt i AF, mens andre er ansatt hos AFs underentreprenører og noen er innleide fra bemanningsforetak.

– Dere anklages for å ha mange underleverandører i flere ledd?

– Det er ukjent for meg. Statsbygg følger nøye opp at antall ledd i kjeden ikke overskrider to. Bruk av innleie fra andre entreprenører eller fra bemanningsforetak skal følge norsk lov. Statsbygg har ikke egne regler for innleie.

– Når det gjelder kravet om at vi skal ha fem prosent lærlinger og 40 prosent fagarbeidere, så er det Statsbyggs egne mål, nettopp for å få inn flere lærlinger og fagarbeidere. Vi må se hele kontraktsperioden under ett, og vi må vente til utbyggingen er ferdig, før vi kan se om målet er nådd.

les også

Kampen om EU-direktiver: EU: 11.013 – Norge: 0

Joachim Espe i Rørleggernes fagforening sier de har slitt med å få innsyn.

– På et LO-utvalgsmøte vi hadde med Statsbygg i vinter, ba vi om å få brakt klarhet i de punktene jeg nevnte. Vi har purret og purret, men aldri fått konkrete svar. Vi vil også ha svar på påstander om at folk har jobbet 10–12 timer dagen i seks dager; vi har ikke fått dokumentert at det er søkt om avvikende arbeidstid.

– Det er i det hele svært kritikkverdig ledelse av dette prosjektet, mener han.

Steinar Støre i Statsbygg svarer slik på anklagene om ikke å svare på de spørsmålene LO har stilt.

– Hvem som er purret og om hva, er jeg ikke kjent med. Men vi samarbeider med LO om å avdekke brudd på regelverket og oppfatter at dette samarbeidet er godt. Noen av forholdene som påpekes krever grundig arbeid å finne ut av og det har i enkelte tilfeller vært vanskelig å konkludere om regelverk og kontrakt er fulgt eller ikke, sier han og legger til:

– Jeg er heller ikke kjent med at vi har nektet innsyn i dokumenter. Tvert imot praktiserer vi meroffentlighet.

Innleiedebatt mandag

Mandag voterer Stortinget over innstramminger i innleieregelverket, hvor KrF trolig vil sikre flertall for at det bare er bedrifter med tariffavtale som kan leie inn – og at bemanningsselskaper bare kan leie ut faste ansatte.

– Det er vel og bra, men det hjelper lite hvis de ikke vedtar at Arbeidstilsynet får myndighet og blir instruert til å kontrollere at reglene for innleie er overholdt, og at det innføres sanksjoner. Vi mener sanksjonen bør være at ved brudd på innleiebestemmelsene, opphører innleieforholdet og bedriften må forlate plassen, sier Espe.

Han sier de mener forholdene i byggebransjen er så ille at det bør innføres et forbud mot innleie.

– Må svi

Rødts leder, Bjørnar Moxness har engasjert seg i saken.

– Det er helt avgjørende at Arbeidstilsynet får fullmakter til å kontrollere de nye reglene som innføres og at det innføres bøter som virkelig svir. I dag er det ingen som bryr seg om de bryter reglene, fordi blir ikke tatt og blir de det er straffen så lav at det lønner seg å bryte loven.

Han er enig med Espe i at forholdene i byggebransjen i Oslo er så alvorlig at innleie bør forbys.

les også

Nå angriper Ap innleie i alle bransjer

– Vi har fått Ap, SV og Sp med på forbud mot innleie innen bygg i Oslo-fjordområdet og vi vil sørge for at det blir realisert hvis det blir rødgrønt flertall ved neste stortingsvalg.

les også

Kommentar: Hvordan kan Statsbygg slippe unna med å granske seg selv?

les også

Slik startet byggeskandalen på Stortinget

Kommunikasjonsdirektør Brusdal i AF Gruppen sier de er hovedbedrift, men ikke hovedentreprenør for hele prosjektet.

– Dette betyr at vi har koordineringsansvar med hensyn HMS-arbeidet på hele prosjektet.

Hun fremholder at AF Gruppen totalt har 3800 ansatte hvorav nærmere 2200 er fagarbeidere.

– Endringer i oppdragsmengde og type oppdrag gjør at selskaper som AF Gruppen baserer seg på en kombinasjon av egne ansatte og bruk av underentreprenører. Innleie av arbeidskraft skjer i unntakstilfeller og alltid etter drøfting med de tillitsvalgte. Vi benytter maks to kontraktsledd ved bruk av underentrepriser.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder