FORTVILET: – Å bo på landet uten førerkort er krevende, sier 80 år gamle Anders Madslien fra Toten. Foto: Trond Solberg / VG

Anders (80) kjører uten gyldig førerkort: – Glad saken havner i retten

TOTEN (VG) Flere eldre får fornyet førerkortet i dag, viser tall fra Statens vegvesen. Anders Madslien (80) mener likevel at mange mister lappen på urimelig grunnlag.

Artikkelen er over ett år gammel

Sammen med kona tar 80 år gamle Anders Madslien imot VG hjemme på gården på Lena i Toten.

I mange år jobbet han som statssekretær i samferdselsdepartementet under Willoch-regjeringen. Nå er han pensjonist, og skulle gjerne fortsatt hatt førerkortet for å komme seg rundt, da gården ligger landlig til.

Men slik er det ikke.

les også

Lena (21) besvimte én gang – ble fratatt førerkortet i ett år

Flere fornyelser

I oktober 2016 ble det innført nye helsekrav for førerkort. Eldre som ønsker å fornye førerkortet etter fylte 75 år, må i dag gjennomgå en helsetest hos fastlegen. Førerkortet får en gyldighet på inntil tre år for dem under 78 år, og to år for eldre.

Fastlegene har fått klare retningslinjer å forholde seg til, og regelverket er oppdatert med ny medisinsk kunnskap.

Les også: Slik er de nye reglene for førerkortet

Nedsatt sidesyn

Kognitive og medisinske undersøkelser inngår i helsetesten. Kravene som stilles her er for strenge, mener Madslien, som mistet førerkortet høsten 2016.

– De sjekket meg etter alle kunstens regler, slik vi gamle blir i dag. Fastlegen henviste meg til en øyelege, som kunne bekrefte det samme, men som ønsket at jeg skulle sjekkes hos Ullevål sykehus.

– STRENGE KRAV: Målet med de nye helsekravene er best mulig trafikksikkerhet, og mest mulig lik behandling av sjåfører. Madslien mener kravene er for strenge, og at mange eldre fratas førerkortet på feil grunnlag. Foto: Trond Solberg / VG

Sykdommen kan føre til blindhet, men i Madsliens tilfelle har den utviklet seg svært langsomt, heter det i epikrisen.

Selv har han ikke merket noe til sykdommen, og ifølge Ullevål sykehus har han «tilpasset seg situasjonen».

– Ifølge legene kommer jeg ikke til å bli blind, og de mener jeg ikke utgjør en fare for trafikken.

Så du denne? Anders (101) har kjørt bil siden mellomkrigstiden

Anmeldt av UP

I august ble 80-åringen stoppet av Utrykningspolitiet, som bøtela og anmeldte ham. Men den boten nekter han å betale.

– Det er jo umulig å få noe som helst dialog med politiet og fylkeslegen, så nå har saken endt opp i retten den 20. desember. Det er for forelegget jeg ikke har godkjent å betale.

Madslien er uenig i at han utgjør en fare for trafikken, og sier han fortsatt føler seg som en trygg sjåfør.

les også

To siktet: Tok opp lån og kjøpte bil i Runes navn

– Jeg har kjørt skadefritt med min øyesykdom i 60 år, og aldri påført forsikringsselskapet utgifter. Det er stort sett kona som kjører, men det hender at også jeg setter meg bak rattet.

Senest for kort tid siden har øyelegen og fastlegen igjen bedt om at han skal ta en ny førerprøve, men likevel skjer det ingen ting, forteller Madslien.

les også

Politimann fikk forelegg og mistet lappen for uaktsom kjøring i utrykning

Han sier videre at han kjører såpass lite at han anser det som en veldig liten mulighet å skade andre.

– Jeg ville fått et problem med forsikringsselskapet om det hadde skjedd, men jeg kjører ikke på en sånn måte. Jeg har ikke kjørt sånn i løpet av de 60 årene jeg har hatt førerkort. Jeg har nok penger til å eventuelt betale om noe skjer, så jeg skal nok greie det.

– Hvordan ser du på det moralske i å kjøre uten førerkort?

– Jeg misliker det sterkt. Derfor vil jeg ha førerkortet mitt igjen. Jeg har kjørt i 60 år, to siste årene uten førerkort, så det vil jeg gjerne ha en slutt på.

NAF: – Ingen effekt

Risikoen for å bli skadet i trafikken øker med alderen, men tiltaket med kognitiv test har vist seg å være nytteløst, mener NAF.

– Å ha et tiltak som omfatter samtlige eldre, men som ikke har ønsket effekt, er ganske meningsløst, sier fagsjef for trafikktrening, Morten Fransrud.

Han viser til at det finnes flere studier på dette. Før Danmark innførte kognitiv test i 2006, gjennomførte landet en forstudie. Dette ble fulgt opp med en etterstudie seks år senere, som viste at det var ingen endring av risiko for kjørende eldre trafikanter.

STOPPET I KONTROLL: I høst ble Madslien stoppet av UP, etter å ha kjørt med ugyldig førerkort de siste to årene. – Jeg ønsker ikke å bli tatt flere ganger, for da kan politiet beslaglegge bilen min. Den vil jeg beholde. Foto: Trond Solberg / VG

På NAFs landsmøte i april ble det derfor vedtatt en resolusjon om å revidere dagens ordning.

– Ordningen kan føre til at mange får inndratt førerkortet på feil grunnlag. Hvis de først får avslag, er det ekstremt vanskelig å få omgjort vedtaket, selv om andre spesialister mener noe annet. Rettssikkerheten er veldig dårlig, sier Fransrud.

les også

Jukset på teoriprøven – må i fengsel

På spørsmål om hvordan man skal kunne sile ut hvem som er egnet bak rattet og ikke, svarer fagsjefen:

– Vi sitter ikke på fasitsvaret. Hvis ikke myndighetene kan dokumentere at dagens ordning har effekt, mener vi at de må se etter andre løsninger.

Ser på andre løsninger

I april tok Senterpartiet og Arbeiderpartiet til orde for at å få fjernet kravet om helseattest for førere over 75 år. Partiene mener kravet er diskriminerende, men fikk ikke flertall for dette i Stortinget.

I mai opplyste samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) og helseminister Bent Høie (H) at de har bedt Vegdirektoratet og Helsedirektoratet om å utrede alternative løsninger.

VG får opplyst av Helsedirektoratet at det foreløpig ikke er noe nytt i denne saken.

Støtter helsekravene

Seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk sier at alder i seg selv ikke har betydning for evnen til å kjøre bil.

– Samtidig er det slik at økende alder også øker sannsynligheten for å bli rammet av sykdom eller svekkelse. Alle må forvente at de før eller siden må innta passasjersetet.

les også

Sophie Elise Isachsen (23) øvelseskjørte ulovlig

Johansen sier at Trygg Trafikk støtter de nye helsekravene, fordi de bygger på omfattende medisinsk forskning gjennom flere år.

– Det er lite sannsynlig at noen mister førerretten ubegrunnet eller ved feil vurdering fra fastlegen. Det er mer sannsynlig at det kjører folk rundt i trafikken med en helse som representerer fare for andres liv.

– Ingen menneskerett

Mens noen blir vurdert av fastlegen på grunn av alderskravet, blir andre vurdert på bakgrunn av en bekymringsmelding fra pårørende, naboer eller politiet.

– Dette er selvfølgelig tungt for dem det gjelder, men vi betrakter helsekravene som en del av arbeidet mot nullvisjonen for drepte og hardt skadede i trafikken, sier Johansen.

les også

Skatteetaten: Altfor dårlig kontroll på hvem som oppholder seg i Norge

Å kjøre uten gyldig førerkort kan bidra til å sette andres liv i fare, påpeker han.

– Dette er like alvorlig uansett om man er ung eller gammel bak rattet. Svært mange som mister førerretten mener seg urettferdig behandlet, men det er en grunn til at Norge ser strengt på retten til å kjøre bil. Førerkort er ingen menneskerett.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder