VARMERE OG VÅTERE: Områdene nær Arktis, blant annet Norge, får en høyere temperaturøkning enn det globale snittet. Dette bildet er fra flom i Trysil i mai. Foto: Torstein Bøe, VG

Forskere: 1,5 grader oppvarming globalt kan bli 3 grader i Norge

FNs nye klimarapport tegner et dystert bilde av utviklingen i den globale oppvarmingen og skisserer at man kan nå 1,5 grader så tidlig som i 2030. I Norge kan oppvarmingen bli dobbelt så høy.

Andrea Rognstrand
ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Med en global gjennomsnittstemperatur som øker 2 grader, kommer gjennomsnittstemperaturen i Sverige til å ha økt 1,5 til 3,5 grader sammenlignet med førindustriell tid, sier klimaforsker Gustav Strandberg ved det svenske meteorologiske instituttet SMHI en pressemelding i forbindelse med den nye FN-rapporten som ble sluppet mandag.

TROR PÅ 3 GRADER: Klimaforsker Hans Olav Hygen ved meteorologisk institutt tror den globale gjennomsnittstemperaturen vil øke med 3–4 grader med dagens utslipp. Foto: Magne Velle, Meteorologisk institutt

Mye tyder på at man kan vente seg mye av det samme i Norge.

– Dersom gjennomsnittstemperaturen stiger med 1,5 grader globalt, vil den nok stige med 2 til 3 grader i Norge, sier Hans Olav Hygen, avdelingsleder for klimatjenester ved Meteorologisk institutt, til VG.

les også

Norske klimaforskere: Derfor er Parisavtalen en suksess

Størst forskjell i Finnmark

Klimaforsker Borgar Aamaas ved CICERO senter for klimaforskning sier seg enig i at deler av Norge – særlig nordlige og indre strøk som Finnmark og deler av Hedmark og Oppland – kan bli 3 grader varmere dersom den globale gjennomsnittstemperaturen stiger med 1,5 grader.

– Det er ikke gjort så mange modellkjøringer for Norge med et scenario på 1,5 grader globalt, men vi tar utgangspunkt i en toganger når det gjelder Finnmark, som gjelder uansett om det blir 1,5 eller 4 grader globalt. Da kan det bli 3 eller 8 grader i Finnmark, sier Aamaas.

Unntaket er Vestlandet, som trolig blir liggende omtrent på nivå med den globale oppvarmingen.

FØLGER MED PÅ INDRE STRØK: Klimaforsker Borgar Aamaas ved CICERO sier nordlige og indre strøk av landet vil de de største økningene av gjennomsnittstemperatur. Foto: CICERO

– Det skjer fort

Rapporten fra FNs klimapanel (IPCC) antyder at man kan nå 1,5 graders oppvarming allerede i 2030. Anslaget er basert på dagens utslipp.

– Det skjer fort. Vi er nå nær 1 grad oppvarming, vi har ikke mye margin igjen til 1,5 grader. At vi er på vei dit er det liten tvil om, sier Hygen.

Kan Norge få en oppvarming på 3 grader så tidlig som i 2030?

– 2030 er litt kort margin, men at vi går opp mot det mot midten av dette århundret, kan hende.

SMELTER: Smelting av Arktis gir mildere somrer i Norge. Foto: David Goldman / AP

Smelting i Arktis

I rapporten skisseres konsekvensene dersom gjennomsnittstemperaturen når 1,5 grads økning, sammenlignet med førindustriell tid.

Hygen forklarer at oppvarmingen vil merkes best nord i landet fordi isen i Arktis trekker seg tilbake. Vinteren blir kortere i hele landet, og vi vil få en tidligere vår og senere høst.

Blant annet heter det i rapporten at isfrie somrer i Arktis er vesentlig høyere dersom temperaturen stiger med 2 grader enn 1,5. Ved 1,5 grads oppvarming er det estimert en isfri sommer per 100 år, mens sannsynligheten øker til en isfri sommer hvert tiende år ved 2 grader.

– Noe av det andre vi kommer til å merke i Norge, er økningen i ekstrem nedbør. Det har vi en signifikant økning på i hele Norge og alle modeller sier at det vil fortsette å øke, sier Hygen.

Aamaas opplyser at det er 20 prosent mer nedbør i Norge nå enn for 100 år siden.

les også

Dyster klimarapport: – Viser alvoret

– Krever heftig omstilling av samfunnet

Hygen frykter dog at temperaturen vil øke mye mer enn 2 grader globalt og sier at det krever en heftig omstilling av samfunnet dersom det skal unngås.

– Jeg frykter seriøst at vi ikke kommer til å være i nærheten av 1,5 eller 2 grader. Når vi ser på de globale utslippene, fører de mot en 3 til 4-gradersverden, ikke 1 til 2 grader.

Også Aamaas mener det blir vanskelig å begrense oppvarmingen til 1,5 grader.

– Det er mulig, men da må tiltakene være av tilsvarende type som opprustning til krig, dersom hele verden gjør det, kan det gå. Ellers er det ekstremt vanskelig.

Han mener at med den klimapolitikken som føres globalt, vil oppvarmingen ende et sted på 3-tallet.

– Det kan hende vi greier å komme oss et stykke ned på 2-tallet. 1,5 og 2 er vanskelig. 2,5 grader er kanskje oppnåelig, konkluderer han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder