PENSJONSDRAKAMP: NHO-leder Kristin Skogen Lund og LO-nestleder Hans-Christian Gabrielsen har evaluert APF-ordningen i privat sektor. Foto: Heiko Junge NTB scanpix

Ny dragkamp om pensjon

Det brygger opp til full strid mellom LO og NHO om pensjon i vårens lønnsoppgjør: – AFP er ikke bærekraftig i fremtiden, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

 • Bjørn Haugan

Artikkelen er over to år gammel

Evalueringen av Avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor ble lagt frem av NHO og LO torsdag.

Begge parter er enige i at den har fungert godt, men NHO mener den blir for dyr i fremtiden.

Her er hovedkonklusjonene:

** Ansatte i AFP-bedrifter står lenger i arbeid etter omleggingen av ordningen i 2011.

** Omleggingen av AFP-ordningen i 2011 har ført til senere avgang fra arbeidslivet. Mens en av fire ansatte i den gamle ordningen sluttet i arbeidslivet ved 62 år, var det en av seks i ny ordning.

** Utbetalingene så langt har utviklet seg som forutsatt.

** Også statens utgifter har utviklet seg som forutsatt.

** Men utgiftene vil øke fremover, fordi antallet på AFP vil øke.

Det er her uenigheten ligger, som gjør at LO og NHO vil strides om denne ordningen i forbindelse med lønnsoppgjøret til våren.

– Ordningen er ikke bærekraftig på sikt. Det ligger an til en underfinansiering mellom 40 og 60 milliarder kroner i 2040, fastslår NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

– Det er noe vi sammen må forsøke å finne løsninger på, sier LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen.

Flere menn ennn kvinner

Det er flere menn enn kvinner som får AFP, men LO mener ordningen likevel er et viktig bidrag for mulighet til å gå av tidlig, særlig for kvinner.

– Evalueringen viser at AFP-ordningen er med på å løfte pensjonsnivået til mange kvinner over den magiske grensen som gjør at de også kan førtidspensjonere seg hvis de har et behov for det, sier Gabrielsen.

Skulle få folk til å stå lenger i jobb

Den nye ordningen for Avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor ble inngått i 2008. Partene har vært enige om å evaluere ordningen innen 2017 og det arbeidet ble lagt frem av LO og NHO i Folket Hus i Oslo torsdag formiddag.

AFP-ordningen i privat sektor ble endret i forbindelse med pensjonsreformen i 2011, hvor et viktig formål var å få flere til å stå lenger i jobb.

AFP skal være en livslang ytelse, som kommer på toppen av alderspensjonen og obligatorisk tjenestepensjon.

Inn i vårens lønnsoppgjør

Dagens evaluering gjelder privat sektor. I forbindelse med pensjonsreformen ble ikke AFP-ordningen endret for offentlig sektor, hvor utfordringen er at de har en ordning som blir redusert om man kombinerer den med arbeid.

Det ligger an til at flere av disse vanskelige pensjonsflokene blir sentral i neste års lønnsoppgjør, som er et hovedoppgjør hvor slike prinsipielle saker kan løftes.

AFP-ordningen er tariffestet, som betyr at det er ansatte som er organisert som kan få den.

Les: Slik vil Siv endre tjenestepensjonen

Kamp for sliterne

Når den er tariffestet har også LO stor makt; i den forstand at hvis ordningen kommer under press, så kan de si nei til endringer og beholde dagens ordning.

Men også LO ønsker endringer, først og fremst for å gjøre den bedre for de såkalte sliterne, som ordningen var ment å hjelpe: De som trenger AFP for å holde ut etter et langt og slitsomt arbeidsliv.

Skogen Lund sier det er en utfordring, men at den er vanskelig å løse.

– De såkalte sliterne er vanskelig å gruppere; det er kvinner/menn, lavtlønte/høytlønte og ulike yrker. Vi mener det er trygdeordningene som må fange opp denne gruppen.

– Dere kan bli anklaget for å presse folk over til NAV?

– AFP er en pensjonsordning med visse kritierier. Hvis noen av ulike årsaker faller utenfor, er det en trygdeoppgave.

Gabrielsen sier de vil jobbe med forbundene fremover, for å se om de kan finne løsninger som treffer de såkalte sliterne.

Han sier det er et annet element som er veldig viktig.

– Hensikten med AFP var å hjelpe dem som ikke greide å stå i jobb til de var 67 år. Alternativet var uføretrygd. Vi kan i dag fastslå at AFP har lykkes, med å få flere til å stå lenger i jobb.

– Men levealdersjusteringen fra 2011 og bortfallet av kompensasjonstillegget, som nå fjernes, gjør at 62-åringer risikerer en pensjon ned mot 45 prosent. Det noe vi er nødt til å finne løsninger på.

Og det er flere hull i ordningen, som LO ønsker å tette.

Går bedriften din konkurs når du for eksempel er 61 år eller du blir syk over lengre tid mot slutten av arbeidslivet, mister du AFP.

Strid

En problemstilling som kan bli reist, er at det ikke bare er ansatte i bedrifter som har tariffavtale, som skal få nyte godt av den. Men det er LO sterkt imot.

Med Venstre inn i regjering, vil utfordringene for LO trolig bli større. Venstre er ikke kjent for å være noen støttespiller for LO og de har allerede signalisert at de ønsker å kutte kraftig i de statlige bidragene til AFP-ordningen.

De endelige svarene kommer ikke før til våren, hvor lønnsoppgjøret er forventet å bli meget vanskelig, nettopp fordi pensjon ligger midt på bordet.

Skogen Lund har et veldig klart utgangspunkt:

– Det er ikke aktuelt at AFP-ordningen blir dyrere for våre bedrifter.

Les også

 1. Finans-Siv: Dette kan bli den nye pensjonen til 1,8 millioner nordmenn

  1,8 millioner arbeidstagere i privat sektor får nye pensjonsregler: Regjeringen foreslår at du skal få styre din egen…
 2. Lønnsoppgjøret: - Dette er ingen aprilspøk

  Ett døgn før meklingsfristen går ut, står partene langt fra hverandre.

Mer om

 1. Pensjon
 2. Landsorganisasjonen (LO)
 3. Arbeidsliv
 4. Lønn
 5. NHO
 6. Solberg-regjeringen

Flere artikler

 1. En gjeng med NAV-ere

 2. Dette kan lønnsoppgjøret gi deg

 3. Venstre irriterer LO: Vil ta 20.000 kroner fra alle med AFP

 4. Finans-Siv: Dette kan bli den nye pensjonen til 1,8 millioner nordmenn

 5. Stor fremgang i meklingen

Fra andre aviser

 1. Åtte ting du bør vite om den nye offentlige pensjonsordningen

  Fædrelandsvennen
 2. LO spår pensjonssmell for sliterne

  Bergens Tidende
 3. NHO: AFP-ordningen er ikke bærekraftig på sikt

  Aftenposten
 4. Dette er vinnerne og taperne i den nye pensjonsordningen

  Aftenposten
 5. NHO-sjefen kan få nesten syv ganger mer i pensjon enn en vanlig industriarbeider. Pensjonsstriden kan sende Norge ut i storstreik.

  Aftenposten
 6. LO-lederen klar for pensjonskamp i «tidenes tøffeste oppgjør»

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no