UENIGE: De fire rettspsykiaterne, som er oppnevnt av retten, har helt forskjellige oppfatning av tilregnelighetsspørsmålet. F.v: Torgeir Husby, Synne Sørheim, Terje Tørrissen og Agnar Aspaas. Foto: Håkon Mosvold Larsen, AP

Påtalemyndigheten jakter objektiv psykiatriekspert

OSLO TINGRETT (VG Nett) 18 spesialister og professorer innenfor rettspsykiatri er allerede stevnet som vitner i 22. juli-saken. Nå kan det komme enda ett navn på ekspertlisten.

Artikkelen er over syv år gammel

8. juni starter bevisførselen rundt rettspsykiatri. Opplysningene som retten får fremlagt i neste måned vil være avgjørende for hvorvidt terrortiltalte Anders Behring Breivik dømmes til tvunget psykisk helsevern eller forvaring i fengsel.

- Det er mulig vi vil ha én person til for å belyse rettspsykiatriske problemstillinger, opplyser aktor Svein Holden.

Påtalemyndigheten arbeider med å få på plass en anerkjent psykiatriekspert som ikke har uttalt seg om saken tidligere og kan fremstå som et objektiv vitne.

Flertallet av de 18 psykiatriekspertene som allerede er stevnet som vitner har allerede gjort seg opp en mening om hvorvidt Breivik kan dømmes som tilregnelig eller ikke - og det er kjent hva de mener.

På den ene siden står teamet som har behandlet Breivik i Ila fengsel siden innsettelse. De har aldri vurdert ham som psykotisk og har samme konklusjon som de siste sakkyndige, Terje Tørrissen og Agnar Aspaas.

Denne grupperingen støttes også av professor Einar Kringlen som nylig bekreftet at han hadde endret mening etter først å ha støttet Torgeir Husby og Synne Sørheim.

Seniorrådgiver Randi Rosenqvist ved Ila fengsel har heller aldri vurdert Breivik som psykotisk. Den samme konklusjonen har temaet fra sikkerhetsavdelingen på Dikemark som gjennomførte en psykiatrisk observasjon av 33-åringen.

På motsatt side står de to første rettspsykiatere Torgeir Husby og Synne Sørheim som konkluderte med at Breivik var psykotisk både før, under og etter terrorangrepet 22. juli.

Den rettsmedisinske kommisjonen hadde ingen merknader til rapporten. Det hadde de imidlertid til rapporten til Aspaas og Tørrissen som konkluderte med at Breivik ikke var psykotisk. Bevisførselen rundt rettspsykiatri avsluttes med at professor Tarjei Rygnestad og overlege Karl Heinrik Melle fra Den rettsmedisinske kommisjon vitner.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder