IKKE PÅ MARKEDET: – Barnevernsbarn skal ikke være på markedet, mener stortingsrepresentant for Ap, Fredric Bjørdal. Foto: Therese Alice Sanne

Kommune leier barnevernsleder for 2,2 millioner: – Skal ikke gi store overskudd å drive barnevern

Ap og SV varsler kamp for å få ut de kommersielle aktørene fra barnevernssektoren. – Det skal ikke gi store overskudd å drive barnevern.

Artikkelen er over to år gammel

– Det tas til et nytt nivå når lederen «outsorces». Lederen anses som den viktigste brikken i barnevernet. Det er han eller hun som skal trykke på knappen og være den fremste forvalteren av loven, sier Fredric Bjørdal, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

Fredag ble det kjent at Nordre Land kommune i Oppland leier inn Espen Lilleberg som barnevernsleder i åtte måneder. Det koster dem hele 2,2 millioner kroner. I vinter var det krise i barnevernet i kommunen, etter at det ble avdekket alvorlig svikt i sakene til rundt 225 barn under et tilsyn med barnevernet.

Da kommunen hadde behov for ny barnevernsleder, valgte de ikke å utlyse stillingen, men la den i stedet ut på anbud med en kostnadsramme på 2,2 millioner kroner.

– Dette var et slags siste alternativ for å få på plass kompetanse og kapasitet, sa rådmann Jarle Snekkestad til VG fredag.

Les hele saken: Kommune leier inn barnevernsleder for 2,2 millioner

Aps Bjørdal mener det går langt når kommunen går til det skritt å leie inn en barnevernsleder fra en kommersiell aktør, og mener det er problematisk at slike aktører potensielt kan tjene seg rike på blant annet barnevern.

– Vi kan ikke lenger stå og se på at kommersielle aktører tar stadig større jafs av barnevernssektoren. Barnevernsbarn skal ikke være på markedet, og det skal ikke gi store overskudd å drive barnevern, slår han fast.

Usikker på lovligheten

– IKKE GODT NOK: KrFs Olaug Bollestad lover å ta opp problematikken i Stortinget mandag. Foto: Torstein Bøe NTB scanpix

Bufdir-direktør Mari Trommald sa fredag til NRK at ansettelsen av en innleid barnevernsleder kan være i strid med barnevernloven. Dette fordi private leder kan havne i uheldige dobbeltroller.

KrFs nestleder Olaug Bollestad stiller seg bak kritikken til Trommald, og sier til VG at hun er bekymret for bukken til havresekken-problematikken.

– Kommunene burde søkt sammen med andre kommuner rundt, for å dele ansvaret til de fikk på plass en leder selv, eller gått sammen om en felles barnevernstjeneste, foreslår hun som en løsning.

Hun synes ikke det er godt nok å bruke så mye penger på en privat aktør, og forteller at hun mandag vil formulere et spørsmål i Stortinget som går på praksisen og lovligheten rundt den.

– Jeg ønsker å følge opp dette, og finne ut av hva vi skal foreta oss, sier Bollestad.

Barnevernsmilliardene: Se hvordan pengene ble fordelt i fjor

– Ikke det vi betaler skatt for

SVs Karin Andersen mener at situasjonen det viser at det offentlige allerede er for lavt bemannet når kommunene må gå til skrittet å kjøpe inn barnevernstjenester fra private aktører.

– Kommunene må oppbemanne, og vi vil gi øremerkede midler til barnevern. Det er for stor gjennomtrekk i barnevernet nå fordi det er for få ansatte med mange store og vanskelige oppgaver. Da holder de ikke lenge i jobben, og det er et stort problem i mange kommuner, mener hun.

På lønnstoppen: Fra lærer til barnevernsmillionær - tok ut åtte millioner

Andersen sier at private aktører har fått for stor plass i barnevernet, og mener det sier sitt om at kommune og stat har for lavt volum på sitt arbeid.

REAGERER: Stortingsrepresentant for SV, Karin Andersen. Foto: Frode Hansen VG

– Det er ingen grunn til å drive barnevern for at private aktører skal tjene penger, det er ikke det vi betaler skatt for heller, legger hun til.

Til høsten kommer forslag til ny barnevernslov til behandling på Stortinget, da vil SV sørge for at man ikke kan ta ut profitt på barnevernstjenester - og samtidig sikre at kommunene tåler å havne i en krisesituasjon liknende den Nordre Land sto i.

– Blant annet ved å sikre samarbeidsløsninger med nabokommuner og at statlige løsninger er på plass. Vi kan ikke ha det sånn at man bruker så mye penger på å leie inn folk som er flere ganger dyrere enn fast ansatte, mener Andersen.

– Barnevernet er en akutt tjeneste, man kan ikke vente på det, det må bare fungere, slår hun fast.

– Tatt til et nytt nivå når lederen «outsorces»

Aps Fredric Bjørdal understreker at han ikke vil gå for langt i kritikken av Nordre Land kommune.

– Jeg håper dette er gjort i ren desperasjon, dette kan ikke bre om seg, mener han.

Barnevern skal, ifølge Bjørndal, som hovedregel være et offentlig ansvar. Han ser likevel at det flyter ut, og mener det er sammensatte grunner til det.

Fikk du med deg? Barnevernselskaper kontrolleres fra skatteparadis

– Vi må nok erkjenne at det statlige barnevernet har blitt bygd ned for mye, uten at vi var sikre på konsekvensene av det. Vi foreslår å gjøre to ting i situasjoner der tjenester er satt ut. For det første må vi stille så strenge krav til kompetanse, kvalitet og bemanning slik at det ikke er rom til å tjene seg rik på å passe på de mest sårbare i samfunnet, sier han.

– På lengre sikt må vi sørge for å bygge opp kompetanse i kommunene slik at når kan kommunene ta tjenestene tilbake i offentlig regi når kontraktene går ut - fremfor nye runder på anbud, legger han til.

Barnevernsmilliardene: SV og Rødt krever profittavklaring fra Ap

Bjørndal sier at de vil prioritere ressurser, og øremerke dem, til barnevern. Han mener også at det ikke er sånn at kommunene ikke skal kunne kjøpe barneverntjenester fra private aktører, men Arbeiderpartiet vil da prioritere ideelle aktører fremfor kommersielle.

– Dette er en del av en større diskusjon om ressurser og kompetanse i barnevernet, og vi må ta tak i helheten. De ansatte må få flere kolleger, bedre tid og mer kompetanse. Vi må også se på barnevernsutdanningen, slår han fast.

– HINSIDES: Morten Wold (Frp) er kritisk til både måten Nordre Land har håndtert saken, samt prislappen på den nye barnevernslederen. Foto: Jørgen Braastad VG

– Overhodet ikke heldig

Stortingsrepresentant for Frp, Morten Wold, mener barnevernsinstitusjonen må sees over på nytt, og at rekrutteringen av ansatte må styrkes. Han mener det er for dårlig at kommunen må ut i det private markedet fordi de ikke har fått kvalifiserte søkere.

– Det er et resultat av at kommunen ikke har klart å få til dette selv. Det vitner om at større, sterkere og robuste kommuner har lettere for å rekruttere. Det er overhodet ikke heldig, og man må se på hele barnevernstjenesten for å unngå slike ting i framtiden, dette er ikke bra, sier han til VG.

Et annet punkt han trekker fram er prislappen.

– Prisen virker helt hinsides. Jeg forstår veldig godt at man stiller spørsmålstegn ved den.

– Kommunen må nå betale prisen for å ha et barnevern som ikke har gjort jobben godt nok.

Han ønsker ikke å gå i detaljer på saken han kaller «komplekst» og «vanskelig».

– Det viktigste er at hensynet til barna går foran alt annet, sier Wold.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder