Regjeringen godtok hijab

Publisert: Oppdatert: 04.03.09 07:27

Del saken på:

Lenken er kopiert
INNENRIKS

Avsløres i hemmelige dokumenter

Til nå ukjente regjeringsdokumenter røper at både statsminister Jens Stoltenberg og justisminister Knut Storberget konkluderte formelt med å si ja til hijab i politiet - lenge før saken eksploderte offentlig.

Frem til nå har både justisminister Knut Storberget og statsminister Jens Stoltenberg fastslått at de ikke hadde konkludert i hijab-saken.

Bakgrunn: Dette er hijab-saken

Men VG avslører i dag innholdet i to strengt hemmelige regjeringsdokumenter som forteller en helt annen historie om justisministeren og statsministerens håndtering av den betente saken.

Det ene dokumentet, en protokoll fra regjeringskonferansen 29. januar, viser at regjeringen denne dagen besluttet å be Politidirektoratet om å endre politiets uniformsreglement.

Det andre dokumentet, et såkalt regjeringsnotat, var Storbergets eget forslag til regjeringen. Justisministerens konklusjon er krystallklar: Ja til religiøse hodeplagg i politiet.

Les også:- Svakt at han ikke visste

- Av prinsipp kommenterer vi aldri hvordan saker behandles internt i regjeringen, sier Jens Stoltenbergs statssekretær Torbjørn Giæver Eriksen til VG.

Nytt lys

Dokumentene kaster også et helt nytt lys over omstendighetene rundt den omstridte pressemeldingen fra Justisdepartementet den 4. februar.

I lengre tid er det blitt fremsatt påstander om at det var statssekretær Astri Aas-Hansen og politisk rådgiver Hadia Tajik i Justisdepartementet som - ved en tabbe - hadde sendt ut pressemeldingen der det står at hijab i politiet blir tillatt.

Både Storberget og Stoltenberg har latt være å dementere disse påstandene. Dermed har de bidratt til å stille de to unge Ap-politikerne i et svært dårlig lys, har flere hevdet.

I dag kan VG avsløre at pressemeldingen fra Justisdepartementet er sakset ordrett fra Storbergets hemmelige regjeringsnotat.

Da Storberget 20. februar, etter en voldsom politisk storm, stoppet hele prosessen som kunne ført til hijab i politiet, sa han på en pressekonferanse at han selv ikke hadde konkludert i saken.

- Jeg ga jo uttrykk for i forrige uke at vi ønsket en lengre prosess, men dette skjer jo i en dynamikk, sa Storberget.

- Er det et ja? Hadde du konkludert 4. februar eller hadde du ikke?

- Jeg ønsket mer prosess rundt dette.

- Så du hadde ikke konkludert i denne saken?

- Nei. Nei, sa Storberget.

Men VG kan i dag dokumentere at Storberget skriftlig gikk inn for hijab i politiet. I regjeringskonferansen ba Storberget regjeringen om fatte følgende vedtak:

«Spørsmålet om bruk av religiøse hodeplagg er et prinsipielt spørsmål.

Etter å ha mottatt Politidirektoratets vurdering, er det besluttet at politiets uniformsreglement skal endres slik at det gis anledning til bruk av religiøst hodeplagg sammen med politiuniformen. Endringen vil bli gjennomført i nær kontakt med Politidirektoratet og berørte departementer».

Samme tekst

Dette er ord for ord samme tekst som i pressemeldingen 4. februar. I Stortingets spørretime så sent som 18. februar blir Jens Stoltenberg spurt av Frps formann Siv Jensen om hijab-saken.

Her tar Stoltenberg selvkritikk på Storbergets vegne - og understreker samtidig at han hverken han selv eller regjeringen har konkludert i saken.

«Ingen mennesker er feilfrie, heller ikke justisministere. Derfor har justisministeren selv sagt at behandlingen av saken om religiøse hodeplagg ikke var god nok, og derfor har han nå lagt opp til en annen saksbehandling, nemlig at vi skal ha en bred diskusjon». To dager før regjeringen trekker hele hijab-saken sier Stoltenberg også dette i Stortinget:

«Når det så gjelder hijab, har vi tatt en diskusjon nå - det er helt riktig - om hvordan vi skal ta den type religiøse hensyn, hvordan det skal praktiseres og håndteres. Jeg tror vi skal ta den tiden vi trenger på den diskusjonen, før vi konkluderer.

Det avgjørende er at justisministeren gjør en veldig viktig jobb, oppnår store resultater, styrker politiet, reduserer soningskøen, bedrer ressurstilgangen og utdanner flere politifolk enn noen gang før».

Motforestillinger

Men protokollen fra regjeringskonferansen 29. januar har en annen konklusjon. Den viser at Knut Storberget i regjeringen får gjennomslag for prinsippet om å endre uniformsreglementet.

Samtidig beslutter regjeringen, etter at enkelte statsråder hadde uttalt motforestillinger, å ta ut formuleringen som spesifikt utpeker «religiøse hodeplagg», for å gjøre det litt mindre forpliktende, får VG opplyst.

Det understrekes samtidig i protokollen at man i etterkant av vedtaket skal ha en litt bredere prosess enn det var lagt opp til, og at berørte departementer skulle involveres mer.

Politisk rådgiver Hadia Tajik ønsket ikke å kommentere VGs opplysninger i går.

Høyres Per-Kristian Foss mener Storberget har blitt regjeringens syndebukk. Les mer om dette i dagens VG!

Denne artikkelen handler om