GRANSKINGSGRUPPEN: Fra venstre VGs designer Tom Byermoen og redaksjonell utvikler Dan Kåre Engebretsen sammen med VG-journalistene Lars Joakim Skarvøy, Erlend Ofte Arntsen og Tanja Wibe-Lund. Foran fra venstre: John Bones og Frank Haugsbø. FOTO: ROGER NEUMANN

Slik har vi gransket barnehagene

(VG) I et halvt år har VG jobbet med å få ut tilsynsrapporter fra alle norske kommuner. I dag publiserer vi over 30.000 sider.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

VG sendte i oktober og november i fjor ut en begjæring til alle landets 428 kommuner om innsyn i rapporter etter tilsyn i kommunale og private barnehager i årene 2010, 2011 og 2012.

Innsynsbegjæringen omfattet alle anmeldte og uanmeldte tilsyn etter lov om barnehager og forskrift om miljørettet helsevern, som kommunene har ansvar for å gjennomføre.

I midten av februar i år hadde VG mottatt svar fra samtlige kommuner. Vi mottok over 4500 tilsynsrapporter fra 350 kommuner. Et fåtall av kommunene hadde utført tilsyn etter begge lovverk i ett tilsynsbesøk, og skrevet en rapport.

Totalt mottok VG tilsynsrapporter etter tilsyn i over 3000 av landets over 6000 barnehager.

78 kommuner har ikke levert rapporter etter VGs forepørsel. De fleste av dem har svart at de ikke har utført tilsyn i den aktuelle perioden, hverken etter barnehageloven eller forskrift om miljørettet helsevern.

Purringer

Mens noen kommuner brukte noen få timer på å sende rapportene, tok det andre nesten fire måneder. I flere kommuner kom innsynsbegjæringene ikke frem til rette vedkommende før det ble sendt gjentatte purringer.

I løpet av fire uker i januar og februar ble samtlige tilsynsrapporter, til sammen over 30.000 sider, lest av en gruppe på fem journalister.

VGs forside, 11. mars 2013.

Antall avvik, som defineres som brudd på lov eller forskrift, ble talt opp.

Avvikene ble deretter gruppert inn i flere områder. Resultatene ble så lagt inn i et dataprogram VG har utviklet for å analysere funnene i rapportene, og som har gjort det mulig å ta ut ulik informasjon, for eksempel om ulike barnehagetyper, type lovbrudd og geografiske forhold.

I VGs digitale barnehagebase, som i dag presenteres på VG Nett, kan leseren klikke seg inn på alle kommuner som har hatt tilsyn i perioden, og lese tilsynsrapporten for barnehager som har hatt tilsyn i løpet av de tre siste årene.

Flere tilsyn

Noen barnehager har hatt flere tilsyn. Det er også tatt med rapporter etter befaringer og tilsyn i forbindelse med godkjenning av barnehager.

Noen kommuner var i gang med tilsyn da VG ba om innsyn. Enkelte har ettersendt rapporter, andre - som bydel Gamle Oslo - har ennå ikke ferdigbehandlet rapportene. Et fåtall kommuner har ikke svart på VGs forespørsler om ettersending.

En kommune, Sandnes i Rogaland, hadde slettet navnet på barnehagen i fem av rapportene som VG fikk tilsendt. VG har klaget på anonymiseringen, og denne saken er fortsatt til behandling hos Fylkesmannen i Rogaland.

I fem andre tilfeller hadde kommuner enten sladdet navn på barnehagene, eller holdt tilbake rapporter. I disse sakene ble det gitt innsyn etter at VG klaget på avslaget.

I noen rapporter har VG sladdet informasjon som er vurdert til å kunne være en belastning for enkeltpersoner, eller opplysninger som kunne identifisere barn. Også noen bilder er fjernet.

I kommuner som har skrevet en rapport etter tilsyn i flere barnehager, er samme rapport lagt inn i basen under ulike barnehagenavn.

VG understreker følgende:
* Stavanger kommune har kun levert ut tilsynsrapporter for 2011 og 2012.
* Bergen har kun levert for 2012.
* Bydel Stovner i Oslo er det kun utlevert rapporter for 2010 og 2011.
* VG tar forbehold om at kommunene faktisk har gitt oss innsyn i det vi har krav på etter offentlighetsloven.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder