- 450.000 barn i hjem med alkomisbruk eller psykiske lidelser

En ny rapport anslår at 450.000 barn i Norge har én eller to foreldre som misbruker alkohol eller har psykiske lidelser.

ARTIKKELEN ER OVER ÅTTE ÅR GAMMEL

Folkehelseinstituttet har laget rapporten på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Rapporten anslår at det i løpet av det siste året var 410.000 barn som hadde én eller to foreldre med en psykisk lidelse og 90.000 barn som hadde minst én forelder som misbrukte alkohol. Fordi noen barn tilhører begge gruppene, har Folkehelseinstituttet beregnet at det totale antall barn er 450.000.

Psykiske lidelser og alkoholmisbruk er i rapporten definert slik at personene kunne fått en psykiatrisk diagnose dersom de hadde oppsøkt en lege med problemene sine.

Går ut over hverdagen

Mange av foreldrene har forholdsvis milde lidelser som hovedsakelig plager dem selv og ikke barna. Det kan dreie seg om fobier, forbigående depresjoner og mild sosial angst.

I rapporten er det beregnet at totalt 290.000 barn har én eller to foreldre med psykiske lidelser eller alkoholmisbruk som er såpass alvorlig at det går ut over måten foreldrene fungerer i hverdagen.

Når bare lidelser som betegnes som «klart alvorlige» teller med, anslås det at totalt 135.000 barn rammes.

- Klarer seg bra

Forskerne har også sett på hvilke konsekvenser dette får for barna. Konklusjonen er at de fleste barn har stor tilpasningsdyktighet og klarer seg bra på sikt selv om det er vansker i familien.

Disse barna har likevel dobbelt så stor risiko som andre barn for å oppleve alvorlige negative hendelser som å selv utvikle psykiske lidelser, bli utsatt for vold eller seksuelle overgrep eller for å dø tidlig.

- Det er gledelig at de fleste klarer seg bra, men funnene i denne rapporten er en bekreftelse på at vi må fortsette å styrke innsatsen slik at vi tidligst mulig kan oppdage og forebygge alvorlige konsekvenser for barna, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) i en kommentar til rapporten.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder