BYTTET JOBB: Etter åtte år som sykepleier ved Ullevål sykehus, sluttet Inger Lise Blindheim i jobben. I dag jobber hun som produktspesialist for selskapet Mediq Norge.

Stor mangel på helsepersonell: − Jeg sluttet da barn nummer to kom

Helse- og omsorgssektoren skriker etter folk, viser en rapport fra NAV. Størst er mangelen på sykepleiere. – Hverdagen gikk rett og slett ikke opp lenger, forteller tidligere sykepleier Inger Lise Blindheim.

Publisert:

Kortversjonen

Sykepleiere er det enkeltyrket norske virksomheter rapporterer størst mangel på, viser NAVs nye bedriftsundersøkelse.

Samtidig viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) at 17.000 utdannede sykepleiere i dag jobber utenfor helsetjenesten.

Én av dem som har byttet jobb, er Inger Lise Blindheim.

– Det var et utrolig bra arbeidsmiljø, men det var også hektisk. Jeg sluttet som sykepleier da barn nummer to kom, forteller hun til VG.

Blindheim jobbet som sykepleier ved Ullevål sykehus i Oslo i åtte år, men etter hvert ble turnustilværelsen for vanskelig å kombinere for familien på fire.

– Tredelt turnus med både natt, dag og kveld gjorde at hverdagen rett og slett ikke gikk opp lenger. I tillegg gikk det ut over familien at jeg skulle jobbe julaften, påsken og 17. mai, forteller Blindheim.

I 2011 byttet hun jobb. Når hun ser seg tilbake er det flere ting hun tror kunne bidratt til at sykepleiere blir i jobben.

– Flere på vakt vil hjelpe. Samtidig ser jeg hvordan hjelpemidler og ny teknologi kan lette hverdagen til de som jobber i helsevesenet. Så vet jeg ikke om det er mulig å få gjort noe med turnusjobbingen, men en mer familievennlig turnus tror jeg ville ført til at flere kunne blitt, sier Blindheim.

MANGLER FOLK: Norsk helsevesen mangler i dag 13.000 ansatte på landsbasis.

– Store mørketall

I helse- og omsorgssektoren mangler det rundt 13.000 personer på landsbasis. NAVs undersøkelse bekrefter at mangelen i helsesektoren fortsatt er høy, sett i et historisk perspektiv, på tross av en liten nedgang fra forrige undersøkelse. Det mangler blant annet:

  • 4650 sykepleiere
  • 2700 helsefagarbeidere
  • 700 vernepleiere
  • 400 leger

– Det er store mørketall for mangel på kompetanse i helsesektoren, sier Lill Sverresdatter Larsen.

Forbundslederen i NSF peker på at nedgangen er som forventet, i det vi beveger oss gradvis ut av en global pandemi. Hun ser på den lille nedgangen fra i fjor som alt annet enn positiv.

– Det største problemet er mangelen på anerkjennelse for sykepleiernes kompetanse. Vi har en regjering som tilsynelatende ikke ser verdien i den. De snakker om fastlegekrisen og fagarbeiderløft, men der det er størst mangel, oss sykepleiere, har de omtrent ingen tiltak. Vi er nødvendige for pasienter, men også for beredskap og for at samfunnet skal være godt å leve i, sier hun til VG.

Sverresdatter Larsen mener sykepleiermangelen skyldes flere andre faktorer:

  • Færre stillinger lyses ut, eller blir omgjort til utlysninger av yrket «helsearbeider», da sykehusene og kommunene sliter med å rekruttere utdannede sykepleiere.
  • I tillegg har vikarbruken økt over hele landet, sier forbundslederen.
KRITISK: Leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, mener det må politisk vilje til for å håndtere mangelen på sykepleiere. Bildet er tatt ved en annen anledning.

– En nasjonal utfordring

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier til VG at Norge trenger flere sykepleiere, selv om vi er et av landene i verden med høyest sykepleierdekning.

– Jeg er enig med Lill Sverresdatter i NSF i at sykepleierne har en nøkkelrolle i vår felles helsetjeneste, og gjør en svært viktig jobb for pasienter og pårørende, sier Kjerkol.

Hun referer samtidig til anbefalingene fra Helsepersonellkommisjonen, som la frem sin utredning den 2. februar i år.

– Sykepleierne er tydelig på at de ønsker å bruke tiden på sykepleieroppgaver. Fremover blir det derfor viktig å sørge for riktig bruk av kompetanse, mer heltid og bedre oppgavedeling mellom alle grupper av fagfolk. Vi må også bli flinkere til å bruke teknologi og få til bedre samhandling. Dette er regjeringen i gang med, sier helseministeren.

Kjerkol påpeker at regjeringen allerede i sitt reviderte nasjonalbudsjett vil legge 30 millioner kroner inn til prosjekter som bidrar til oppgavedeling, mer heltidsarbeid og bruk av personellbevarende teknologi.

SAMARBEID: Regjeringen har inngått et samarbeid med KS om flere praksisplasser for helse- og sosialfagsstudenter i kommunene, forteller helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Tor Arne Gangsø, direktør for arbeidsliv i Kommunesektorens organisasjon (KS), skriver i en e-post til VG at NAVs undersøkelse bekrefter en allerede kjent problemstilling: Kommunene har store utfordringer med å rekruttere kompetente ansatte til helse- og omsorgssektoren.

– Utfordringene vil vokse i årene fremover, fordi det bli mange flere eldre, mens andelen i yrkesaktiv alder stagnerer. Dette er en nasjonal utfordring, sier Gangsø.

KJENT PROBLEM: – Kommunene må arbeide for å utdanne, rekruttere og beholde ansatte i helse og omsorg. Vi må organisere arbeidet slik at ansatte får brukt sin kompetanse best mulig, sier Tor Arne Gangsø, direktør for arbeidsliv i Kommunesektorens organisasjon (KS). Bildet er tatt ved en annen anledning.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken skrev VG at tall fra Norsk Sykepleierfobund viste at 17.000 jobber utenfor helsesektoren. Disse tallene kommer opprinnelig fra Statistisk sentralbyrå.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no