Rapport om stortings-goder: Foreslår flere endringer

Et stortingsutvalg vil stramme inn pendlerbolig-reglene, og foreslår blant annet å øke avstandskravet fra 40 til 50 kilometer

Publisert:

Utvalget har hatt ansvar for å gå gjennom stortingsrepresentantenes økonomiske ordninger, og tirsdag la de frem sin endelige rapport.

Her foreslår de blant annet flere pendlerbolig-innstramminger. Nå bør bare stortingspolitikere som bor 50 kilometer eller lenger unna Stortinget få pendlerbolig, mener de blant annet. I dag er grensen 40 kilometer.

– Det skal være et reelt behov for å overnatte, sa utvalgsleder Therese Johnsen da hun la fram rapporten.

Hun viser til at både det norske Forsvaret og den svenske Riksdagen har 50 kilometers kjørelengde som mål på hvorvidt en pendlerbolig skal tildeles.

Dersom kravet til kjøreavstand økes fra 40 til 50 kilometers kjørelengde vil stortingsrepresentanter som i dag bor i for eksempel Drammen ikke lenger ha rett til å få dekket pendlerbolig av Stortinget.

Vil sende avgåtte stortingsrepresentanter til NAV

– Det er på overtid å stramme inn på stortingsrepresentantenes frynsegoder, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes etter at rapporten er lagt frem tirsdag.

VIL HA ÅPENHET: Bjørnar Moxnes vil at vanlige skattebetalere skal vite mer om hvordan stortingspolitikerne bruker pengene .

Han gikk tidligere tirsdag ut og sa at partiet ønsker et offentlig register som viser mer av hva stortingsrepresentantene bruker penger på, og har blant annet tatt til orde for at informasjon om bruken av ordninger som reiser, pendlerbolig, fratredelsesytelser og etterlønn skal publiseres offentlig, så lenge det ikke går utover sikkerhet eller nødvendig personvern.

Han sier han er skuffet over at utvalget ikke foreslo kraftigere tiltak.

– Utvalget stiller seg bak et godt prinsipp, om at ordningene skal «være rimelige sammenlignet med ytelser og velferdsordninger i samfunnet for øvrig». Da må vi fjerne Stortingets særordning for etterlønn, slik Rødt har foreslått, sier han og legger til:

– Hvis velferdsstaten vår skal være god nok for folk flest, så må den også være god nok for avgåtte toppolitikere. Derfor vil Rødt heller sende avgåtte stortingsrepresentanter til NAV, for oppfølging og ytelser, på linje med andre arbeidsledige.

Utvalget som har sett på godene for stortingsrepresentantene leverte i fjor sin delrapport, og anbefalte da flere innstramninger i regelverket.

De ønsket blant annet å skjerpe inn bruken av sanksjoner på linje med trygdesvindel ved bevisst misbruk av ordningen med fratredelsesytelse. Tidligere har det vært nok å betale tilbake ytelser som er mottatt i strid med regelverket.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no