INFLUENCER: Linnea Løtvedt ønsker å spre kunnskap om psykisk vold i en ny kampanje på TikTok.

Få unge søker hjelp etter psykisk vold

Nå skal influencer Linnea Løtvedt hjelpe myndighetene med en kampanje for å nå ut til unge som er utsatt for psykisk vold.

Publisert:

En undersøkelse viser at mange unge opplever psykisk vold, men at få søker hjelp.

Med informasjon på TikTok er målet å få flere unge som er utsatt for denne typen vold til å søke den støtten og behandlingen de trenger.

– Jeg har flere venninner som har vært utsatt for psykisk vold av kjæresten sin, og jeg vet hvor ødeleggende det kan være for et menneske, sier Løtvedt.

1 av 5 fikk hjelp

– Det ikke så mange vet, er at psykisk vold kan ha minst like store konsekvenser som fysisk vold på helsen, sier Marianne Skogbrott Birkeland, psykolog og forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). De leder kampanjen som skal prøve å hjelpe flere unge som utsettes for psykisk vold.

Hun frykter at mange ikke tør å snakke om den psykiske volden de opplever, og dermed heller ikke får den hjelpen de trenger. For unge som er plaget med poiststraumatisk stress, kan psykisk vold være en årsak, uten at de selv er klar over det.

Rapporten «Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten» fra 2019, viser at over halvparten av ungdommene som sa at de hadde vært utsatt for fysisk vold i oppveksten, hadde også vært utsatt for psykisk vold. Jentene rapporterte i større grad enn guttene å ha vært utsatt for flere typer vold. Bare 1 av 5 av ungdommer som er utsatt for vold og overgrep forteller at de har vært i kontakt med hjelpeapparatet.

Ikke deg det er noe galt med

Mange som opplever psykisk vold tror ofte at det er dem selv det er noe galt med.

– Det er ikke så rart å tro det, for det er jo nettopp det som fortelles ved alle former for vold; «du er ikke verdt noe, jeg gjør hva jeg vil med deg». Men det finnes hjelp så du kan få det bedre. Første steg er å tørre å si fra til noen. Husk – det er ikke du som er feil, det er det du har opplevd som er feil, sier Birkeland.

Marianne Skogbrott Birkeland

Løtvedt håper at hennes bidrag i sosiale medier om psykisk vold gjør at flere tør å snakke om det.

– Det ligger veldig dypt hos mange, og det er lett å føle skam, særlig fordi man ikke selv skjønner hva man utsettes for når det skjer, sier hun.

Psykisk vold kan skje i familier, blant skolekamerater og i parforhold.

– Når man utsees for psykisk vold over tid, ødelegger det deg som mennesker, og personligheten din forsvinner. Hvis en kjæreste sier til deg mange ganger at du er kjempestygg og at ingen andre vil ha deg, tror du at det er sant, og at du bare må bli, forklarer Løtvedt.

Hun synes skolene opplyser for lite om psykisk vold, særlig siden mobbing over tid er et godt eksempel på psykisk vold, og kan få store helsemessige konsekvenser for den som utsettes for det.

Linnea Løtvedt

Løtvedt har ikke selv vært utsatt for psykisk vold, men har skrevet bok om andre psykiske helseutfordringer hun har hatt.

Birkeland forteller at det kan være vanskelig å vite akkurat når en krenkende hendelse blir til psykisk vold. Det gjør at unge som er utsatt for psykisk vold kan være usikre på om det de strever med er noe de bare må tåle, eller om det er noe de kan søke hjelp for.

Hjelp noen som trenger det

Kunnskap om hva psykisk vold er og vanlige konsekvenser av å være utsatt er viktig å ha også for pårørende og andre som kjenner noen som er utsatt for psykisk vold.

– Er du storesøster, storebror, venn, søskenbarn eller noe annet til en som har opplevd traumer og psykisk vold, er det viktig at du våger å bry deg! Du kan hjelpe ved å prate med personen om hvordan han eller hun har det og ved å følge personen til helsesykepleier eller fastlegen, sier Birkeland.

Linnea Løtvedt

Forskeren håper at Tik-Tok-kampanjen, som er støttet av Helsedirektoratet, skal få flere unge til å be om hjelp med å håndtere følelser og reaksjoner etter at de har vært utsatt for psykisk vold.

Postene har lenke til en nettside der unge som tror eller lurer på om de blir utsatt for psykisk vold, oppfordres til å snakke med noen.

– Jeg håper flere unge nå forstår hva psykisk vold er, og at det går an å få hjelp, sier Linnea Løtvedt.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no